Copy
Beste lezer,
Je hebt aangegeven dat je op de hoogte wil worden gehouden van de ontwikkelingen bij Lost Lemon Lab of je was geabonneerd op onze nieuwsbrief Laaggeletterden in Beeld. In navolging op die projectspecifieke nieuwsbrieven, zullen we dit jaar ieder kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen over al onze onderzoeken.

Dit doen we samen met twee nieuwe collega's! We mochten Jenny Wildenbos verwelkomen, wie eerder ruim 12 jaar werkte als coördinator en maatschappelijk werker. Zij neemt zodoende veel kennis uit het veld met zich mee. En ook Ingrid Hendriksen vult ons aan. Ze werkte 14 jaar bij TNO en is expert in het stimuleren van een gezonde levensstijl.

Laaggeletterden in Beeld was het eerste onderzoek waarmee we een gezicht gaven aan de statistieken. En waarmee we bovenal de noodzaak daarvan ontdekten; Zonder kennis over de behoeften van je doelgroep, bereik je het overgrote deel niet. Beleid en aanbod dat nog vaak bedacht wordt vanuit een systematisch werkproces, blijkt vaak niet aan te sluiten bij de leefwereld van de mensen waarover het gaat.

En daarom gaan we door! Dit doen we op dit moment aan de hand van drie thema's binnen het sociaal domein:
  1. Laaggeletterdheid en basisvaardigheden
  2. Toegankelijke digitale dienstverlening
  3. Multiproblematiek
We wensen je veel leesplezier!
Ingrid Hendriksen, Rebecca van der Meer, Jasper Muskiet en Jenny Wildenbos
Laaggeletterdheid en basisvaardigheden
Laaggeletterden in Beeld
Laaggeletterden in Beeld is onderdeel van het kabinetsprogramma Tel mee met Taal, een initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Vandaag gaf de minister aan door te gaan met het programma tot 2024! Daar zijn nieuwe budgetten voor beschikbaar, met de gemeente als regievoerder. Door terug te kijken naar de nieuwe opgedane inzichten, weten we wat we anders moeten doen in het vervolg. Daarom zijn we samen met Service Design bureau Muzus geïnterviewd om onze resultaten te delen. Dat artikel vind je op bladzijde 70 en 71 van het monitorsrapport.
Lees hier de evaluatie van Tel mee met Taal
Strategiekit Hoger Bereik
In de pilots van Laaggeletterden in Beeld kwamen we er al snel achter dat de aanpak van laaggeletterdheid om een intensieve samenwerking vraagt. En dat die samenwerking lokaal moet stand ontstaan. Samen met de Koninklijke Bibliotheek en 10 pilotbibliotheken, hebben we de stappen om binnen de eigen lokale context aan de slag te gaan met het thema doorontwikkeld in de Strategiekit Hoger Bereik. De Strategiekit bestaat uit:
  1. Een stappenplan
  2. Een interactief handboek
  3. Werkbladen
  4. Een voortgangsposter
Zicht en grip op taal in de wijk
In Nederland heeft 1 op de 9 inwoners lage lees-, schrijf-, reken- of digitale vaardigheden. Dit maakt dat zij een kwetsbare positie hebben, waardoor zij zich niet altijd goed weten te redden in de hedendaagse maatschappij. In gemeente Den Haag ligt dit percentage op 24%. In stadsdeel Laak is het probleem groter: Daar gaat het om zo'n 50% van de inwoners. Slechts een klein deel maakt gebruik van het huidige (taal)aanbod. Samen met gemeente Den Haag startten we met het project Zicht en grip op taal in de wijk. We gaan in gesprek met de doelgroep zelf om te ontdekken welke behoeften zowel de Nederlandstalige als anderstalige laaggeletterden hebben. Zo komen we tot een aanpak om hen perspectief te geven op het vergroten van de eigen basisvaardigheden.
Oud geleerd, is jong gedaan
We weten dat het consultatiebureau een goede vindplaats is voor laaggeletterden. Wanneer iemand een kind krijgt, kan dat een nieuwe motivatie zijn om te werken aan de eigen basisvaardigheden. Denk aan groei en gezond gewicht, voorlezen of helpen met huiswerk. Tegelijkertijd doen we aan preventie door het risico op laaggeletterdheid bij het kind zelf te verkleinen. Dit project noemen we Oud geleerd, is jong gedaan. Binnen dit onderzoek gaan we na op welke ondersteuning ouders zouden willen. Denk aan hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslagen, aanmeldformulieren voor de peuterspeelzaal of spelenderwijs bewegen. Deze themabijeenkomsten dienen als opstapje naar 'echt' aanbod. Het helpt jonge ouders de drempel over. Dit onderzoeken we op iteratieve wijze. Dat houdt in dat we steeds kleine stapjes zetten die we testen bij de doelgroep. Zodat we zeker weten dat we bij hen aansluiten.
Toegankelijke digitale dienstverlening
Op 7 maart maakte de Nationale Ombudsman bekend een onderzoek te starten naar de gebruiksvriendelijkheid van digitale formulieren van de overheid. Denk aan een afspraak maken voor een nieuw paspoort of het aanvragen van een uitkering. De overheid digitaliseert en heeft daarbij de taak om mensen die digitaal minder vaardig zijn ook digitaal goed te helpen.

Toegankelijke formulieren
Sinds 2016 zijn wij bezig met Toegankelijke formulieren. Dat doen we samen met TNO in co-creatie met laaggeletterden, anderstaligen en minder digitaal vaardigen. We begonnen met de Melding Openbare Buitenruimte, waarbij je bijvoorbeeld zwerfafval of een kapotte lantaarnpaal kan melden bij de gemeente. We leerden dat toegankelijkheid niet alleen gaat om begrijpelijke taal en makkelijke digitale handelingen, maar ook om de volgorde waarop vragen worden gesteld. Door de vragen te stellen op basis van hoe de gebruiker denkt in plaats van hoe de backoffice werkt, wordt het gebruik van de digitale weg bovendien aantrekkelijker.
We delen onze geleerde lessen graag. Daarom ontwikkelen we op dit moment een leergang voor formulierbouwers, beleid- en communicatiemedewerkers. Klik hier als je meer informatie wil ontvangen of je direct in wil schrijven voor april / mei!
Multiproblematiek
Van overleven naar leven
Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (www.opaz.info) is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om antwoord te geven op de vraag: Hoe organiseren we zorg voor mensen die vast komen te lopen? Eén van die klantgroepen is familie Hermsen, een gezin met meerdere problemen over verschillende domeinen, zoals zorg,  veiligheid of werk & inkomen. Wij verdiepten in gesprek met de doelgroep zelf deze persona tot vier subpersona's, die elk eigen behoeften hebben en zodoende om een andere aanpak vragen. Iedere subpersona heeft zijn eigen introductiefilmpje. Het eindrapport verschijnt volgende maand!
We nodigen je uit!
Meld je hier aan voor de seminar
En jullie? We horen graag waar jullie allemaal mee bezig zijn, welke mooie projecten er lopen, maar ook waar je nog tegenaan loopt. We doen en denken graag mee!
Meer weten? Klik hier en neem contact met ons op!
Facebook
Twitter
Website
LinkedIn
Copyright © Lost Lemon *2019*, All rights reserved.
|www.lostlemon.nl/lost-lemon-lab| |Nieuwsbrief maart '19|

Our mailing address is:
lab@lostlemon.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lost Lemon · Postbus 1096 · Haarlem, 2001 BB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp