Copy

Nyhedsbrev

April 2015

BestyrelseFormand
Søren Post Larsen

Kasserer
Helene Brøndum Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer
Anne Zimmermann
Ditte Poulsen
Sofie Rosenlund Lau
Søren Troels Christensen
Amila Zekovic

Suppleanter
Stine Trolle
Jeannette Seehuusen
Camilla Poulsen

Støt Farmaceuter uden GrænserSom medlem af Farmaceuter uden Grænser giver du et bidrag til vores arbejde med lægemiddelrelaterede projekter i udviklingslande.

Det koster 300 kroner om året at være medlem af foreningen. For studerende og pensionister dog kun 100 kr.

Meld dig ind HER

Ny bestyrelse i FuG

Farmaceuter uden Grænser (FuG) har efter den årlige generalforsamling stiftet en ny bestyrelse, som ses på billedet nedenfor. Du kan læse mere om de enkelte medlemmer på hjemmesiden.


Den nye bestyrelse, dog mangler Amila på billedet.Ny indbetalingsperiode for støttemedlemmer

I FuG var vi besluttet at vores indbetalingsperiode skal følge foreningsåret, derfor falder indbetalingerne nu i marts. 
Hvis indbetalingen har forbigået dig kan du stadig nå at støtte vores arbejde. Dette gør du ved at indbetale 300 kr (100 kr hvis du er studerende) til FuGs konto med følgende oplysninger:

Reg. nr.: 1551 Konto nr.: 16975788

Tak for din støtte! Den er et vigtigt bidrag til FuGs kamp for at få sikker medicin og vigtig viden om lægemidler ud til patienter i Tanzania, Sierra Leone og Ghana. 


Generalforsamling og årsrapport

Formanden beretter om årets gang.


Den ordinære generalforsamling i FuG blev afholdt d. 25. Februar 2015 i Folkets Hus på Nørrebro i København. Den startede med en beretning fra bestyrelsen om det forgangne års bedrifter. Ligeledes blev årsregnskabet og næste års budget gennemgået og godkendt. Både beretningerne og regnskab kan ses i årsrapporten som er tilgængelig på hjemmesiden.
Generalforsamlingen sluttede med valg til bestyrelsen. Vi takker Irma og Ninna for deres aktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet i 2014 og byder velkommen til vores to nye suppleanter Jeanette Seehuusen og Camilla Poulsen.  
 
Efter den ordinære generalforsamling holdt Amila Zekovic, som var udsendt med FuG i 2014 i Ghana, et spændende oplæg om forfalsket medicin. 


I pausen blev der serveret lækkert brød venligt doneret af Meyers Bageri, Jægersborggade. 

 

Kunsten at forventningsafstemme på tværs af kulturer

FuG og Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) er i øjeblikket i gang med at definere, hvordan vores samarbejde skal forme sig frem mod 2020. Det kan lyde som en forholdsvis simpel opgave, men faktum er, at det er en stor udfordring at designe et projekt, som både giver mening for den lokale partner (KSP), for FuG, og for de donorer, som skal støtte projektet økonomisk.
 
FuG har i en årrække samarbejdet med KSP omkring uddannelsesmæssig kapacitetsopbygning, hvor danske farmaceuter, kort fortalt, deltog i undervisningen for at introducere nye undervisningsmetoder og gøre undervisningen mere løsningsorienteret. Bæredygtighedsaspektet er løbende blevet evalueret, og fra FuGs side blev det klart, at dette aspekt måtte styrkes. Vi så et potentiale i at inddrage de studerende i højere grad og gøre dem til aktive medspillere i forhold til deres egen læring.
 
Skiftet af fokus blev diskuteret med KSP over e-mail, inden Anders Riber Jespersen i november rejste til KSP for at varetage en mere indgående dialog med både ledelsen og KSPs studenterorganisation. Da Anders ankom, stod det imidlertid klart, at de kulturelle forskelle mellem Danmark og Tanzania gjorde, at vi ikke havde den forventede fælles forståelse af, hvad der skulle ske. ”Et væsentligt problem ved mit ophold har været, at ledelsen på KSP ganske enkelt ikke vidste, hvad jeg var dernede for at lave, eller hvad for en ansøgningsproces, der var i gang i Danmark. Dette betød, at den dialog, jeg kom herned for at facilitere, først kom rigtigt i gang efter 3½ måned,” fortæller Anders.
 
Imidlertid fik Anders hul igennem til studenterorganisationen, og selvom processen har taget tid, står vi nu med et betydeligt bedre overblik over, hvilke konkrete tiltag vi kan arbejde videre med. Anders fortæller videre: ”En vigtig erfaring er, at de planer og gode idéer man har i Danmark, ikke nødvendigvis fungerer i Tanzania. Man er nødt til at dække et behov, som den lokale partner oplever. Det har derfor været nødvendigt at ændre projektets fokus til at være mere direkte uddannelsesorienteret, dog stadig med inddragelse af studenterorganisationen.”
 
I marts ankom Mette Lykke Rathje til KSP, hvor hun skal fortsætte Anders’ arbejde med projektet. De har et overlap på en måned, inden Anders vender hjem til Danmark. Efter en udfordrende proces for Anders er der nu en konstruktiv dialog i gang med ledelsen. Det er aftalt at Mette, udover arbejdet med studenterorganisationen, skal fungere som ressourceperson for underviserne, som f.eks. kan bede hende om input til undervisningsmateriale. Gennem dette arbejde vil hun skabe kontakt til de studerende og inddrage dem i nye tiltag som studiecafé og workshops på tværs af fagene, f.eks. med fokus på, hvordan man skriver en god rapport.
 
Det er planen, at den endelige beskrivelse af det fremtidige projektsamarbejde mellem FuG og KSP færdiggøres i løbet af Mettes udsendelse, hvorefter projektets 5-års plan initieres, såfremt det økonomiske fundament er til stede.


De studerende på Kilimanjaro School of Pharmacy er i løbet af andet studieår i praktik i seks uger. FuGs udsendte, Anders og Mette, har været med, og her ses Anders sammen med en gruppe på Mawenzi Hospital.

 

Momentum for FuGs Ghana-projekt

Gruppen, der arbejder med bekæmpelse af forfalskede lægemidler i Ghana, har momentum og arbejder målrettet med at konkretisere projektplanerne for et kommende projekt. Projektet gennemføres i samarbejde med Farmaceuter uden Grænser i Norge og Sverige og har fokus på civilsamfundsorganisationers rolle i kampen mod forfalskede lægemidler. I projektet forsøger gruppen at bringe farmaceuter og farmaceutstuderende sammen med kirkelige organisationer omkring folkeligt oplysningsarbejde. Konkret vil vi arbejde i James Town som er et fattigt område i hovedstanden Accra.
 
Ghana-gruppen arbejder med metoden Logical Framework Approach (http://www.cisu.dk/LFA) som projektudviklingsværktøj – en metode der har været brugt i udviklingsarbejde i mange år, og som er god til at skabe et overblik over de forskellige processer og overvejelser, der er i forbindelse med et projekt.
 
Problematikken omkring forfalskede lægemidler er kompliceret og skal ses i sammenhæng med fattigdom, skævt uddannelsesniveau, en stor uformel og ureguleret sundhedssektor, manglende myndighedskontrol og begrænset viden i civilbefolkningen omkring uautoriseret medicin. Aktuelt arbejder Ghana-gruppen med at kortlægge aktører og problematikker i puslespillet samt hvordan disse er koblet til hinanden og dermed influerer på anvendelsen af forfalskede lægemidler. Fx kan nævnes at manglende viden om forfalsket medicin blandt farmaceuter gør dem ude af stand til at rådgive civilbefolkningen om, hvordan de kan beskytte sig mod de farlige forfalskede lægemidler. Dette er blot én af mange problemstillinger som Ghana-gruppen arbejder med.  

 

FuG på PharmaDanmark Apotek hovedmøde

Den 21. marts holdte Amila Zekovic og FuG formand Søren Post oplæg om Farmaceuter uden Grænser på hovedmøde for PharmaDanmark Apotek – København og Sjælland. Her var der særlig fokus på FuGs projekt om forfalskede lægemidler i Ghana. Amila fortalte om sin udstationering i Ghana i foråret 2014 og sit speciale om hvilken rolle ghanesiske apoteksfarmaceuter spiller for at bekæmpe forfalskede lægemidler. Der var stort engagement og interesse blandt de fremmødte, der stillede mange spørgsmål til projektet. Præsentationen sluttede med en debat, hvor de fremmødte kom med interessante bud på, hvordan FuG kan nå endnu bredere ud med sit budskab. Mange udtrykte stor interesse og begejstring for projektet om forfalsket medicin i Ghana og FuGs arbejde. Det er positivt og motiverende at opleve støtte blandt vores fagfæller i Danmark, og vi håber at det på sigt giver flere støttemedlemmer, da det har stor betydning for vores indsats.  


Et billede af de deltagende medlemmer til hovedmødet.
 

Aktiviteter starter op igen i Sierra Leone

Ebolaepidemien i Sierra Leone ser endelig ud til at være på retræte, og Masanga hospital er så småt begyndt at forberede sig på genåbning. De hollandske tropelæger er tilbage i Masanga, og stille og roligt vender hverdagslivet på hospitalet tilbage efter snart 8 måneders stilstand. Masanga Hospital Pharmacy gruppen herhjemme er også i høj aktivitet. Hospitalet har bedt om hjælp til etablering af bedre opbevaring af medicin, samt til opstart og vedligehold af logistiske løsninger. Herhjemme arbejder vi derfor intensivt med at skaffe information om cool storage fra steder med forhold sammenlignelige med Masanga Hospital. En stor fondsansøgning er netop sendt afsted i samarbejde med tropelægerne på hospitalet, og vi forventer igen at kunne sende frivillige til Masanga ultimo 2015. Genopstart af udsendelser kræver, at vi har færdiggjort en gennemarbejdet projektbeskrivelse samt forberedt det fremtidige samarbejde med Masanga Hospital Rehabilitation Project. 
 
Ebolaepidemien har, udover at have kostet mange menneskeliv, haft store økonomiske og sociale konsekvenser for Sierra Leone, og det vil kræve et stort arbejde at få genskabt tillid og tryghed til sundhedssystemet. Har man lyst til høre mere om, hvordan Sierra Leonerne har oplevet ebola, kan denne video anbefales.
Her giver Alice, en af hospitalets sygeplejersker, sin personlige og indsigtfulde beretning om arbejdet på et MSF ebolabehandlingscenter, og filmen giver desuden nogle fantastiske stemningsbilleder fra livet i Sierra Leone. 
 
 

Kagens dag på Pharmaschool og 2015-fokusprojekter i Studenternetværket

FuG’s Studenternetværk har for alvor fået sat skub i gruppens fokusprojekter. Disse fokusprojekter er udsprunget af introaftnen i slutningen af sidste år, hvor FuG bød interesserede studerende velkommen til en introduktion, hvor deltagere også bidrog med egne inputs til fremtidens Studenternetværk. Ud fra disse inputs blev tre fokusprojekter for 2015 udvalgt; PR og synlighed, Oversættelse af FuG hjemmesiden fra dansk til engelsk og Støttemedlemskaber. Hver fokusprojekt har tilknyttet en arbejdsgruppe af studerende fra Studenternetværket. Derudover sker der også andre yderst appetitlige ting i Studenternetværket……


….KAGENS DAG! Onsdag d. 29. april fra kl 14.00-18.00 gentager vi succesen og slår dørene op for en kæmpe kagebuffet for alle! Konceptet er enkelt; spis al den kage du vil for kun 30 kr – overskuddet går direkte til FuG’s projekter i Tanzania, Ghana og Sierra Leone. I løbet af eventet vil der være oplæg fra repræsentanter fra Studenternetværket og FuG’s andre projektgrupper. Kagens Dag foregår i Studiesalene på Pharmaschool (Universitetsparken 2, 2100 København Ø)
Vil du vide mere om studenternetværket eller har spørgsmål kan du kontakte os på student@fug-dk.dk  - eller møde os på Kagens Dag. 


 
 

 

Email Marketing Powered by Mailchimp Copyright © 2015 Farmaceuter uden Grænser, All rights reserved.