Copy

Nyhedsbrev

Oktober 2015

BestyrelseFormand
Søren Post Larsen

Kasserer
Helene Brøndum Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer
Anne Zimmermann
Ditte Poulsen
Sofie Rosenlund Lau
Søren Troels Christensen
Amila Zekovic

Suppleanter
Camilla Poulsen
Jeannette Seehuusen
Stine Trolle

Støt Farmaceuter uden GrænserSom medlem af Farmaceuter uden Grænser giver du et bidrag til vores arbejde med lægemiddelrelaterede projekter i udviklingslande.

Det koster 300 kroner om året at være medlem af foreningen. For studerende og pensionister dog kun 100 kr.

Meld dig ind HER

Kommende arrangementerForedrag om at være udsendt for FuG
ved Mette Lykke Rathje på
Det Farmaceutiske Bibliotek
den 8. oktober kl. 16-17

Introduktionsaften til FuG for studerende
afholdes i Benzon Auditoriet på Pharmaschool
den 14. oktober kl. 17
Der er gået et helt halvt år siden vi sidst udsendte nyhedsbrev. Og du tænker måske - laver de overhovedet noget i Farmaceuter uden Grænser. Dertil kan vi blot svare JA!!! Der er fuld gang i den lille organisation med alt fra planlægning af nye udsendelser, til introdutionsprogammer for nye frivillige, bogindsamling og formidling i både hjem- og udland. Her er et kort overblik over nogle af de seneste, vigtigste begivenheder


Ghana
Ghanagruppen arbejder målrettet mod at etablere et nyt projekt omkring sundhedsoplysning og rationel lægemiddelanvendelse i samarbejde med vores søsterorganisationer i Norge og Sverige samt partnere i Ghana.

Sten – formand for FuG Sverige – har fornylig været i Ghana og mødtes der med vores kommende samarbejdspartnere Lady Pharmacists' Association of Ghana (LAPAG) samt repræsentanter fra den angelsaksiske kirke i Accra. I den forbindelse blev der udarbejdet skriftlige aftaler om det forestående projektsamarbejde. I slutningen af november drager en delegation fra Danmark, Norge og Sverige til Ghana, hvor projektplaner skal konkretiseres.

Sten fra FuG Sverige var i Ghana og underskrive samarbejdsaftale med den anglikanske kirke, som er en af vores samarbejdspartnere i Ghana.

Amila fra Ghanagruppen var den 25. september inviteret til Oslo af FuG-Norge. Her fortalte Amila om sit speciale omkring ghanesiske farmaceuters opfattelser og faglige selvforståelse i forhold til forfalskede lægemidler. 
Der udover har Amila været på FIP med en poster om sit speciale, læs mere om dette andet sted i nyhedsbrevet.


Årets udsendelser til Kilimanjaro School of Pharmacy har medført nye tiltag
Årets udsendelser til KSP er nu afsluttet. Et af formålene med udsendelserne var at afdække, om fokus for det fremtidige samarbejde mellem FuG og KSP skulle drejes væk fra undervisningsmetoder og over i et projekt, der fokuserede på at aktivere de studerende i højere grad. Vi er landet et sted midt imellem, således at undervisning stadig kommer til at fylde, mens ansvar for egen læring blandt de studerende også kommer i fokus. I løbet af de 4 måneder vores seneste udsendte, Mette Lykke Rathje, var af sted (marts til og med juli), udmøntede dette sig blandt i afholdelsen af faglige seminarer, som er temaaftner på tværs af årgange, hvor studerende, undervisere og inviterede oplægsholdere skiftes til at holde oplæg om faglige emner. 

Der er også skabt kontakt mellem KSPs studerende og Tanzania Pharmaceutical Student’s Association (TAPSA) – en landsdækkende organisation af farmaceutstuderende, som KSPs studerende i fremtiden vil samarbejde med, og forhåbentlig få værdigfuld sparring fra. 

Endelig er KSPs bibliotek defineret som et fokusområde for den kommende tid. Ved Mettes ankomst blev bibliotekslokalet brugt som opbevaringsrum. Derudover var udvalget af bøger meget sparsomt, og bøger indgår i det hele taget ikke som en integreret del af undervisningen på KSP. Det vil vi gerne lave om på, og som et skridt på vejen havde vi en arkitekt, Karen Rathje, udsendt til KSP i to uger i juli måned for at få ryddet op i lokalet og optimeret 
indretningen, så biblioteket både kan bruges som læsesal og som rammen om føromtalte faglige seminarer. De studerende deltog aktivt i optimeringsarbejdet, som efterfølgende blev fejret med en biblioteks-åbningsfest. Der mangler dog fortsat både inventar og bøger, og FuG vil derfor arbejde for at skaffe midler til indkøb af borde, stole, bogstøtter, projektor, computere mm. Derudover har vi også haft gang i en stor indsamling af bøger til biblioteket – 
læs mere om dette andetsteds i nyhedsbrevet. En af opgaverne for kommende udsendte til KSP bliver at inspirere både undervisere og studerende til selvstændig videns-søgning ved hjælp af både bøger og internet.

Bibliotekets åbningsfest.

Få et kig ind i Mettes hverdag på KSP HER
Det er også muligt at høre hende fortælle, hvordan det er at være udsendt for FuG, når Students of Pharmaceutical Sciences (SOP) og Det Farmaceutiske Bibliotek holder fagligt seminar den 8. oktober kl. 16-17 i Benzon auditoriet på Pharmaschool, Universitetsparken 2, 2100 København Ø.


Indsamling af bøger til biblioteket på Kilimanjaro School of Pharmacy
I de første to uger af september stod Tanzania-gruppen og Studenternetværket i fællesskab for en stor bogindsamling, som har til formål at fylde KSPs bibliotek op med relevante bøger. 

Studenternetværket var tilstede i kantinen på Pharmaschool en time hver dag i hele perioden for at tage imod bøger, og det var ligeledes muligt at aflevere bøger på Det Farmaceutiske Bibliotek og hos Pharmadanmark. Derudover blev der organiseret indsamlinger lokalt på en del arbejdspladser, og til sammen resulterede dette i omkring 800 relevante fagbøger, som nu kan sendes til KSP. Vi er utrolig glade for det flotte resultat, og vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle, der på den ene eller den anden måde har bidraget til successen!

Bestyrelsesmedlem Anne Zimmermann og tidligere udsendt Mette Lykke Rathje foran de indsamlede bøger

Studenternetværket starter stærkt op efter sommerferien
Efter et par måneders sommerferie har studenternetværket afholdt deres første månedlige møde d. 30. august, hvor der blev fulgt op på- og skabt deadlines for nuværende projekter. Der blev også initieret en ny projektgruppe som skal arbejde på at skaffe sponsorat til unikke FuG-Studenternetværks T-shirts, som kan benyttes til fremtidige arrangementer. 

Den 8. september blev foreningsdagen sat i gang, hvor de nye studerende på Københavns Universitet Pharmaschool kunne få et smug-kig ind i de forskellige foreninger. Studenternetværket fik derfor en god mulighed for at promovere organisationen og vores arbejde. 

Ligesom sidste år, afholdes en introduktionsaften for nye ansigter på Pharmaschool, der ønsker at vide mere om FuG med primært fokus på Studenternetværket. Det bliver afholdt d. 14. oktober kl. 17:00 i Benzon Auditoriet på Pharmaschool, og vil primært være for studerende på Farmacistudiet. 

I samarbejde med resten af FuG-Danmark har studenternetværket hjulpet til med indsamlingen af bøger til Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP). 


FuG på FIP
I uge 40 drog de to bestyrelsesmedlemmer Amila Zekovic og Ditte Poulsen til Düsseldorf for at deltage i årets FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2015. Turens hovedfokus har været at synliggørelse af FuG’s arbejde og de lægemiddelfaglige problemstillinger i udviklingslande. 

Amila og Ditte har haft to posters med som er blevet præsenteret om ”Poster Area Exhibition Hall”. Amilas poster var om  Ghana projektet og har taget udgangspunkt i hendes speciale, mens Ditte medbragte en poster og Sierra Leone projektet.

Derudover er blev der på FIP afholdt flere arbejdsmøder i en international Farmaceuter uden Grænser netværksgruppe med deltagelse fra lande i og udenfor Europa. Arbejdsmøderne blev brugt til at initiere et globalt netværk,  samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af FuG foreninger. Den endelige netværkskonstellation er endnu under drøftelse. 

Meldingen fra de to kongresdeltager, Ditte og Amila, er at deltagelsen på FIP har været en succes og resulteret i mødet med mange spændende mennesker, både fra andre FuG organisationer, men også potentielle samarbejdsorganisationer i de lande vi er til stede.  

Bestyrelsesmedlemmerne Amila Zekovic og Ditte Poulsen på FIP

Medicines for Life
Sidste år fik FuG bevilliget en god pose penge til et oplysningsprojekt om brug af medicin i Afrika. Projektet tager udgangspunkt i vores nære kendskab til sundhedssystemet og forbrugerne i Sierra Leone og vil formidle forskellige sider af vestlig medicin i en udviklingskontekst. FuG sener i oktober bestyrelsesmedlem Søren Post Larsen og cand.comm. Simon Post Larsen 10 dage til Sierra Leone for at indsamle materiale til udstillingen Medicines for Life. Udstillingen vil blive lanceret på PharmaSchool i 2016 og efterfølgende opstilles i samarbejde med virksomheder indenfor pharmaindustrien. Hold øje med vores hjemmeside for yderligere information. 

Medcinsælger fra Sierra Leone
Email Marketing Powered by Mailchimp Copyright © 2015 Farmaceuter uden Grænser, All rights reserved.