Copy

Nyhedsbrev

September 2013

BestyrelseFormand
Søren Troels Christensen

Kasserer
Helene Brøndum Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer
Anne Zimmermann
Aynur Sert
Mai Frederiksen
Ditte Poulsen
Sofie Rosenlund Lau

Suppleanter
Søren Post
Anders Tybring Sørensen

I dette nyhedsbrev kan du læse om eksisterende aktiviteter og om nye som vi har igangsat eller har i støbeskeen. Vores undervisningsprojekt i samarbejde med Kilimanjaro School of Pharmacy har i år haft to danske farmaceuter udsendt og du kan læse mere herom i det følgende.
Gennem de senere par år, har vi arbejdet på at etablere projektaktivitet i Ghana centreret omkring forfalsket medicin. I den sammenhæng har to farmaceutstuderende i forbindelse med deres speciale lavet feltarbejde i Ghana, hvor de har interviewet kerneinteressenter omkring disses synspunker og erfaringer med forfalskede lægemidler. Endvidere har vi igangsat en landsdækkende indsamling hvor vi fundraiser til projektet. Læs mere herom neden for.
Sierra Leone i Vestafrika er vores nyeste tiltag. Sierra Leone er fortsat ramt af eftervirkningerne af en 10 år lang borgerkrig som sluttede i 2002. Foreningen Masanga har i mange år drevet et hospital i landsbyen Masanga. Vi har indgået aftale med Masanga om igangsættelse af projekttiltag som kan styrke hospitalets apotek og lægemiddelhåndtering. Vi vil fortælle mere herom i senere nyhedsbreve.
FuG vil være tilstede til Pharma på Tværs d. 9. nov kl. 10.00 på Hotel Crown Plaza, København. 


Tak for din støtte

I september udsendte Farmaceuter uden Grænser den årlige kontingentopkrævning til støttemedlemmerne. Vi er rigtig glade for at se alle de medlemmer, der igen i år har valgt at støtte foreningen. Tak til jer.
 
Er du læser af nyhedsbrevet, men endnu ikke støttemedlem, opfordres du til at blive støttemedlem. Jo flere støttemedlemmer vi har desto længere kan vi nå med vores arbejde for at forbedre adgangen til sundhedsydelser og lægemidler samt opbygge langsigtede løsninger for folkesundheden. Overvejer du at blive støttemedlem, kan du se HER hvordan.

Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP)

Farmaceuter uden Grænser har i år haft to udsendte på KSP. Michael Vilhelmsen var af sted i 2 måneder i foråret, hvor han gav skolens kvalitetskontrollaboratorium et løft. Hans oplevelser kunne du læse om i maj-udgaven af nyhedsbrevet. I denne udgave kan du læse, hvordan det er gået med Anders Tybring. Han er netop hjemvendt efter en 4-måneders udsendelse med fokus på erfaringsudveksling omkring undervisning. Nu da begge udsendte er vel hjemme, skal KSP-udvalget i gang med at evaluere projektet og definere den videre retning.

Historier fra de varme lande

Mit ophold på Kilimanjaro School of Pharmacy er nu overstået og jeg er tilbage i Danmark. Det har været fire spændende måneder. Samtidig har det også været en tid med refleksioner over hvordan vi i Farmaceuter uden Grænser bedst muligt kan udnytte vores kompetencer og ressourcer i en afrikansk kontekst.
Jeg har primært undervist 1. års eleverne, som talte omkring 50 elever, i basal farmakologi samt 2. og 3. års elever i farmaceutisk kemi. 1. års eleverne har jeg fulgt tæt gennem mit ophold, hvilket har været en fornøjelse og fordel da eleverne og jeg på den måde havde mulighed for at lære hinanden at kende og opbygge et tillidsforhold.
Det akademiske kvarter som vi er vant til i Danmark er også ”indregnet” i undervisningen. Det bliver i praksis så lidt mere end 15 minutter da der både blandt elever og personalet, godt kan gå en halv til en hel time til eleverne indfinder sig i klasselokalet. Jeg har sågar også oplevet at eleverne kom noget sent til den ”end of semester-eksamen” jeg afholdt.
Det er uden for tvivl at stort set alle elever har små midler. Konkret har ingen af eleverne bøger til brug i undervisningen. Dette betyder at eleverne kommer ”uforberedte” til timerne, hvilket stiller specielle krav til undervisningen og de PowerPoints man underviser med. Blandt andet  skal ens PowerPoints være mere udførlige og teksttunge, end hvad jeg er vant til.
Et sjovt kultur-clash oplevede jeg således, da jeg ville undervise i depression. Det havde eleverne aldrig hørt om før. Min præsentation afførte en del diskussion. Eleverne kunne ikke forstå, at man bare kunne sidde derhjemme og være ked af det, uden at vide hvad der er grund til det. Den afrikanske livsstil gør at man lever mere i nuet, og så har man ikke ”tid” til at være deprimeret, der er så mange andre problemer at slås med. Et eksempel på, hvordan sygdom kan forstås og håndteres forskelligt på tværs af kulturer.
Hvad angik min undervisning så brugte jeg en bred vifte af de undervisningsmetoder vi bruger på farmakonomuddannelsen, hvilket eleverne var utrolig glade for, da det var nye metoder for dem.
De fik åbnet øjnene op for at undervisning er mere end at deres lære står og snakker løs i 2 stiver timer. På farmakonomuddannelsen bruger vi nemlig en bred vifte af indlæringsmetoder for at tage højde for de forskellige måder som eleverne lærer på. I starten var eleverne lidt skeptiske overfor nogle af de aktiviteter de skulle lave, men det endte med at de blev utrolig glade for de forskellige metoder hvor co-operative learning er en af dem.
Det har været utroligt sjovt og lærerigt at have min egen klasse fra dag et. På den måde lærte jeg klassen godt at kende, det gjorde også at de blev mere trygge overfor mig og turde åbne op, og spørge om det de var i tvivl om. Den formelle tone holdt eleverne dog fast i hvilket fx kom til udtryk i: ”Sorry sir I have a question”. Tilliden mellem os kvitterede de studerende med en kæmpe farvelfest på bedste tanzaniansk vis for mig, med både sang, dans og kage.

Indsamling på landets apoteker i kampen mod forfalsket medicin

I løbet af de sidste måneder er knap 100 indsamlingsbøsser blevet fordelt rundt på 37 af landets apoteker. Indsamlingsbøsserne er placeret på skrankerne på apotekerne, og vi håber derved at nå ud til en bred del af den danske befolkning.
Pengene fra indsamlingen går til et nyopstartet projekt i Ghana med fokus på forfalsket medicin. WHO har fundet, at i flere afrikanske lande er over 30 % af medicinen forfalsket. Den store mængde af forfalsket medicin har alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden og sygdomskontrollen i lande, der i forvejen lider af mangel på ressourcer og kvalitet i sundhedssektorerne. Fra februar til april var 2 farmaceutstuderende i Ghana for at interviewe nøglepersoner i den Ghanesiske sundhedssektor omkring deres viden og holdninger til forfalsket medicin. Denne viden skal bruges til at sammensætte et projekt, der med fokus på vidensdeling og lokal forankring kan gøre en forskel i kampen mod forfalsket medicin.
Læs mere om de studerendes ophold i indslaget "Resultater fra forstudie i Ghana" nedenfor.
Indsamlingen på landets apoteker vil løbe i et år og er sat i værk i samarbejde med de farmaceutstuderende på studieophold. Vi takker apotekerne og de studerende for deres indsats i projektet og beder alle bidrage til indsamlingen mod forfalsket medicin i Ghana.
Se efter logoet: 

Hvis andre apoteker ønsker at deltage i indsamlingen, er de velkomne til at kontakte FuG på info@fug-dk.dk eller på tlf: 51 24 90 36

Resultater fra forstudie i Ghana

De to farmaceutstuderende, Monica Bendz og Rasmus Enggaard fra PharmaSchool, KU, er netop ved at afslutte deres speciale om forfalskede lægemidler i Ghana. Deres studie viser, at interessenter fra lægemiddelforsyningskæden, heriblandt farmaceuter, ser forfalskede lægemidler som et stort problem i landet. Studiet belyser desuden, at flere faktorer har indvirkning på eksistensen af forfalskede lægemidler. Blandt andet er kompleksiteten af forsyningskæden med mange mellemdistributører, med til at øge risikoen for infiltration af forfalsket medicin i landet. Derudover er der mangel på kapacitet hos de regulatoriske instanser i landet, hvilket, udover at øge risikoen for forekomsten af forfalsket medicin, også har medført en stor uformel sundhedssektor. Uformel handel med medicin kan indebære en risiko for patienterne, da forhandlerne ofte er ufaglærte og medicinen af dårlig kvalitet. Resultaterne fra Monica og Rasmus’ speciale skal bruges som baggrundsviden til at udvikle et bæredygtigt projekt med fokus på forfalsket medicin i Ghana. Begge studerende synes at specialet og opholdet i Ghana har været meget spændende og lærerigt.
De desuden blevet interviewet af den svenske udgave af Farmaci, ses artiklen HER.

Har du lyst til at give en hjælpende hånd?

Farmaceuter uden Grænser drives på frivillig basis, men vi efterstræber at arbejde professionelt. Det er derfor helt afgørende, at vi i Farmaceuter uden Grænser løbende får nye aktive medlemmer som på hver deres måde kan bidrage til at opretholde igangværende aktiviteter og igangsætte nye. Med andre ord er Farmaceuter uden Grænser åben for alle.  Måtte du derfor have interesse i og tid til at gøre en forskel – herhjemme eller i arbejdet ude – da hører vi meget gerne fra dig på vores mail eller på vores facebook.
Email Marketing Powered by Mailchimp Copyright © 2013 Farmaceuter uden Grænser, All rights reserved.