Copy

Nyhedsbrev

September 2012

BestyrelseFormand
Søren Troels Christensen

Kasserer
Helene Brøndum Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer
Anders Tybring Sørensen
Anne Zimmermann
Aynur Sert
Mai Frederiksen
Nina Grøntved

Suppleanter
Louise Winnecke Jensen
Ditte Poulsen

Støt Farmaceuter uden GrænserSom medlem af Farmaceuter uden Grænser giver du et bidrag til vores arbejde med lægemiddelrelaterede projekter i udviklingslande.

Det koster 300 kroner om året at være medlem af foreningen. For studerende og pensionister dog kun 100 kr.

Meld dig indKalender11. oktober 2012
Kulturnat på Pharmaschool

1. marts 2013
Fredagsbar på Pharmaschool

6. marts 2013
Ordinær generalforsamling
I dette nyhedsbrev kan du læse om vores arbejde siden sidst og vores aktiviteter i efteråret/vinteren 2012. Du kan læse mere om:

·      Vi undskylder for tekniske problemer
·      Skandinavisk møde d. 1.-2. september 2012
·      Kilimanjaro School of Pharmacy
·      Farmaceuter uden Grænser til Kulturnatten 2012


Vi undskylder for tekniske problemer samt opfordring

Tusind tak til alle jer medlemmer som støtter Farmaceuter uden Grænser gennem medlemskab. Det er vi meget taknemlige for, idet din støtte muliggør vores arbejde med lægemiddelrelaterede projekter i udviklingslande.

Vi er i år overgået til et nyt system til håndtering af vores medlemmer, som har gjort at en del af dem, der tidligere har indbetalt kontingent via PBS har fået tilsendt dette års opkrævning per post. I nogle tilfælde har vi fået opkrævningen retur pga. adresseændring. Vi opfordrer derfor støttemedlemmer, der endnu ikke har modtaget en støtteopkrævning, til at oplyse ny adresse, så vi kan få opdateret vores system - det kan gøres her HER.  Vi vil i slutningen af måneden forsøge at genudsende de opkrævninger vi har fået tilbage. 

Har du allerede betalt dit kontigent, så siger vi mange tak!Skandinavisk møde d. 1.-2. september 2012

FuG fik besøg af repræsentanter fra FuG i Norge og Sverige den første weekend i september. Formålet var først og fremmest at komme et skridt videre med vores fælles projekt omkring bekæmpelse af forfalskede lægemidler i Ghana.
Det blev en rigtig god weekend med nogle frugtbare diskussioner. Vi nåede omkring alt fra indholdet af en kommende skandinavisk samarbejdsaftale, over detaljer omkring metode og laboratorieudstyr til navngivning af projektet.
Desuden nåede vi at hilse på norske Marianne, inden hun tog til Ghana, hvor hun skal bo det næste halve år, mens hendes mand arbejder dernede. Marianne har tilbudt at hjælpe os med at bidrage til vores projekt - og vi har naturligvis takket ja. Foreløbigt ved vi, at hun er kommet godt derned - og nu ser frem til at mødes med vores ghanesiske kontaktperson på University of Ghana, School of Pharmacy.
De skandinaviske lande imellem blev vi enige om, at det betyder meget for os at kunne involvere farmaceutstuderende i vores projekt - både i Skandinavien og i Ghana. Vi håber på sigt at kunne være med til at skabe nogle formaliserede samarbejder mellem universiteterne.
Udover projektet i Ghana blev der også tid til lidt erfaringsudveksling landene imellem og høre lidt om de igangværende FuG-projekter i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark.
Nu bliver der skrevet på livet løs i de tre lande, så vi kan få styr på samarbejdsaftaler og projektplaner - og for alvor komme i gang med projektet.


Kilimanjaro School of Pharmacy

I sidste nyhedsbrev bragte vi en beretning fra Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) i Tanzania, hvor farmaceut Anne Zimmermann var udsendt for Farmaceuter uden Grænser fra marts til og med juli. På KSP varetages den treårige uddannelse af ”Pharmacy technicians”, som skal ud og virke på landets hospitalsapoteker og øvrige apoteker. I løbet af hendes 5 måneder på KSP bidrog Anne til undervisningen i farmaceutisk kemi for på den måde at erfaringsudveksle med de lokale undervisere omkring undervisning.
 
Anne er nu vel hjemme igen og i FuG regi skal det nu diskuteres, hvordan vi fortsætter samarbejdet med KSP. Responsen på Annes ophold har været meget positiv, både fra hendes og fra KSPs side. På KSP værdsætter de i høj grad at lære noget om de undervisningsmetoder, der anvendes i Danmark og som handler om at ruste de studerende til at kunne løse problemer. Det er ambitionen på KSP at undervisningen skal være ”kompetence baseret”, men det kan være svært for underviserne at praktisere dette, når de ikke selv er skolede i denne form for undervisning.
 
Derudover har KSP haft glæde af, at en udefrakommende har set på uddannelsesforløbet med andre øjne, og de har været lydhøre overfor Annes feedback på, hvordan uddannelsen kan forbedres. F.eks. bruges der meget tid og energi på tests og eksaminer – tid der i stedet kunne være brugt til undervisning. Derfor blev det diskuteret, hvordan man kan anvende alternative evalueringsformer. På det afsluttende møde mellem KSP og Anne blev det ligeledes drøftet, hvordan samarbejdet mellem FuG og KSP kan udbygges. Der er ingen tvivl om at erfaringsudveksling omkring undervisning fortsat vil være meningsfuldt, men derudover foregår der også andre ting på KSP, som FuG evt. kunne bidrage til. At definere det fortsatte samarbejde bliver en opgaverne for FuG i de kommende måneder.
 
 


Farmaceuter uden grænser til Kulturnatten 2012

Farmaceuter uden Grænser deltager igen i år i Kulturnatten, som i år finder sted fredag den 12. oktober fra kl. 18.00-20.00. Du kan finde os på PharmaSchool i Studiesalene.
På vores stand kan du høre mere om vores arbejde, møde tidligere udstationerede farmaceuter og prøve kræfter med sortering af medicin.
Vi vil igen i år diske op med formandens lækre hotte suppe á la Zanzibar, spille afrikansk musik og vise billeder fra Tanzania. Det er desuden muligt at købe receptkuverter og pins.

 

Kom forbi og få en snak med os – vi glæder os til at se dig!


Læs mere om arrangementet her.
Email Marketing Powered by Mailchimp Copyright © 2012 Farmaceuter uden Grænser, All rights reserved.