Copy

Nyhedsbrev

December 2014

BestyrelseFormand
Søren Post Larsen

Kasserer
Helene Brøndum Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer
Anne Zimmermann
Ditte Poulsen
Sofie Rosenlund Lau
Søren Troels Christensen
Amila Zekovic

Suppleanter
Irma Buza
Ninna Eckberg
Stine Trolle

Støt Farmaceuter uden GrænserSom medlem af Farmaceuter uden Grænser giver du et bidrag til vores arbejde med lægemiddelrelaterede projekter i udviklingslande.

Det koster 300 kroner om året at være medlem af foreningen. For studerende og pensionister dog kun 100 kr.

Meld dig ind HER

En julehilsen fra Farmaceuter uden Grænser

Farmaceuter uden Grænser (FuG) har i det forgangne år arbejdet med mange spændende emner. I foråret blev der arbejdet intens på en kommunikationsplan til internt brug, hvilket blandt andet resulterede i ny vision og mission samt ny hjemmeside.
Det var også i foråret 2014 at farmaceutstuderende Amila Zekovic var udsendt i Ghana for at indsamle data til sit kandidatspeciale omhandelende forfalkset medicin. Du kan læse mere om resultaterne og projektets forløb nedenfor.
På Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) arbejdes der netop nu mod nye projektmål omhandlende styrkelse af studenterorganisationen. Læs mere om Anders’s udsendelse nedenfor.
FuG fik i 2014 for alvor sat egne fodspor på Masanga hospital Phamacy med Tinas udsendelse. Men den efterfølgende udsendelse måtte desværre aflyses på grund af udbruddet af ebola i landet.

 

En julegave uden Grænser

FuG har rigtig mange jern i ilden, både gode ideer og spændende projekter. Derfor har vi brug for al den støtte vi kan få. Vi opfordrer dig derfor til at give dig selv en julegave i form af et medlemskab af FuG Danmark, hvorved du støtter FuG’s arbejde for at fremme sundhed i udviklingslande gennem sikker brug af medicin. Du kan tilmelde dig her.
 
 

Et apotek i Accra, Ghana.
 

Farmaceuter som forsvar mod forfalskede lægemidler i Ghana

I november afsluttede FuG-medlem Amila Zekovic sit speciale ved Institut for Farmaci på PharmaSchool. Specialet omhandler forfalskede lægemidler set fra apoteksfarmaceuternes perspektiv. Resultaterne viste, at farmaceuter i Ghana har god viden om forfalskede lægemidler, og at de mener, at netop farmaceuter spiller den primære rolle i at beskytte patienter mod forfalsket medicin.
I Ghana har apotekerne en vigtig rolle, da det typisk er her befolkningen henvender sig før, når de bliver syge.  Det gør man for at slippe for at betale konsultationsgebyr og for at undgå de lange ventetider hos lægerne. Apotekerne er meget let tilgængelige, og farmaceuternes specialiserede viden gør dem i stand til at vurdere kvaliteten af lægemidler, hvorfor farmaceuter udgør et vigtigt forsvar imod forfalsket medicin.
Alle 14 adspurgte farmaceuter i specialet havde oplevet at støde på forfalskede lægemidler. På trods af dette indrømmede farmaceuterne, at de typisk ikke rapporterer mistænkte lægemidler til myndighederne, selvom de ved, at det er vigtigt for at kunne opspore bagmændene. Der var en række grunde hertil, blandt andet at farmaceuterne mangler de nødvendige kompetencer til at genkende bivirkninger, som kan lede til mistanke om forfalskede lægemidler.  
Apoteksfarmaceuternes mulighed for at spille en rolle i forbindelse med forfalskede lægemidler udfordres også af, at der ofte ikke er en uddannet farmaceut til stede på apotekerne. I specialet identificeres også andre faktorer i det ghanesiske samfund, som spiller en rolle for distributionen og brugen af forfalskede lægemidler. En central faktor er den nationale sundhedsforsikring - National Health Insurance Scheme (NHIS) - som danske Danida har været med til at støtte gennem mere end 10 år. NHIS menes at fremme indkøb af forfalskede lægemidler gennem fastsættelse af lave tilskudspriser. Dette tiltag presser apotekerne til at købe de billigste lægemidler på markedet, hvor lægemiddelkvaliteten ofte er tvivlsom.
Specialets resultater danner vidensgrundlag for FUGs projekt i Ghana der har til hensigt at beskytte befolkningen mod forfalskede lægemidler.


Lægemiddelgrossist i Ghana.
 


Skandinavisk samarbejde om bekæmpelse af forfalskede lægemidler i Ghana

I november 2014 mødtes repræsentanter fra FuG fra Norge, Sverige og Danmark i Uppsala for at diskutere projektet om forfalskede lægemidler i Ghana. På mødet blev en række muligheder for intervention diskuteret med udgangspunkt i samtaler med lokale samarbejdspartnere i Ghana samt det føromtalte og tidligere specialer om forfalskede lægemidler i Ghana.
Mødet udmundede i beskrivelsen af et pilotprojekt, der skal udføres i samarbejde med kirkelige organisationer i Ghana. Kirken i Ghana er forum for nogle af de største sociale sammenkomster og er dermed et effektivt talerør til store dele af befolkningen. Formålet med pilotprojektet er at skabe opmærksomhed i den generelle befolkning om risici forbundet med køb af forfalsket medicin. Samtidig vil FuG opfordre den ghanesiske befolkning til at stille spørgsmål til sundhedsprofessionelle vedrørende kvaliteten af deres medicin.
Følg med i udviklingen af det skandinaviske projekt i Ghana i næste udgave af nyhedsbrevet.


Skandinavisk FuG-møde i Uppsala, november 2014

 

Landsindsamlingen var en succes

FuG har i samarbejde med farmaceutstuderende fra PharmaScholl og FuGs Studenternetværk iperioden maj 2013 - maj 2014 haft indsamlingsbøsser på en række danske apoteker.
Landsindsamlingen resulterede i et overskud på 10.441,63 kr. Pengene går ubeskåret til projektet om forfalsket medicin i Ghana.
 
FuG ønsker at takke alle, som har været med til at bidrage til indsamlingen. 
 
Hvis du vil se indsamlingens regnskab, er det at finde HER.


                        Indsamlingens logo.

 

Styrkelse af studenterorganisationen på Kilimimanjaro School of Pharmacy 

For en måneds tid siden ankom Anders Riber Jespersen til KSP. Under sin udsendelse skal Anders bidrage til at opbygge en stærk studenterorganisation, som kan arbejde for forbedrede studieforhold og være med til at styrke KSPs gennemslagskraft over for beslutningstagere i Tanzania. De overordnede rammer for projektet er fastlagt i samarbejde med KSPs ledelse, mens de studerendes ønsker og forventninger til samarbejdet med FuG vil blive klarlagt under udsendelsen. Du kan læse mere om Anders HER. Hans udsendelse på KSP varer til midt i april 2015.
 
Anders Riber Jespersen arbejder med udviklingen
af studenterorganisationen på KSP. 
 

Ebolaepidemien er stadig aktuel i Sierra Leone

Ebolaepidemien kræver stadig mange ofre i Vestafrika og situationen i Sierra Leone er katastrofal. Epidemien har nu kostet mere end 1500 mennesker livet her i blandt flere læger og sundhedsarbejdere. Masanga UK har initieret et uddannelsesprojekt - The Masanga Mentor Ebola Initiative - der i den nærmeste fremtid vil uddanne både sundhedsprofessionelle og lokalbefolkningen i Sierra Leone om hygiejne og smittekontrol i relation til Ebola. Masanga UK har fornylig fået en stor bevilling til at opstarte projektet, der er indgået som et samarbejde med den britiske NGO Mentor Initiative, som har erfaring med formidling om hygiejne i de fattige dele af Liberias hovedstad Monrovia. Initiativet vil have fysisk placering på Masanga Hospital, hvorfra også meget af undervisningen skal varetages. Du kan læse mere om projektet og se en film fra Masanga Hospital her.
 
Masanga Hospital Pharmacy gruppen i Danmark mødes stadig jævnligt og diskuterer den nuværende situation og fremtiden for projektet. Det er endnu uvist, hvornår frivillige igen kan rejse til Sierra Leone, men vi udnytter ventetiden til at finjustere vores projektbeskrivelse og søge midler til vores fremtidige aktiviteter på sygehusapoteket i Masanga. 
 
 

People That Deliver Konference i FN byen

Under temaet People Must Deliver var UNICEF og People That Deliver vært for en international konference i FN byen i oktober måned. Med over 25 frivillige var FuG en central aktør ved selve afholdelsen af konferencen og de frivillige havde rig mulighed for at suge inspiration til sig fra de over 160 deltagere fra 20 lande.
 
Deltagerne repræsenterede regeringer, myndigheder, universiteter, implementerede partnere, internationale og nationalt baserede NGO’er samt private virksomheder.
Ugen bød på masser af inspirerende oplæg om forskellige udfordringer og løsninger på problemer i forsyningskæden for medicin i lav- og middelindkomst lande.
Deltagerne gennemgik den nuværende status og diskuterede styrker, svagheder og muligheder indenfor forsyningskæder og adresserede samtidig at mangel på kvalificeret arbejdsstyrke er en af de største trusler mod velfungerende sundhedssystemer i lav- og middelindkomst lande.
 
Konferencedeltagerne enedes efter 4 intense dage om følgende erklæring og call for action.

FuG ønsker at takke alle de frivillige for en intens og hyggelig uge.


Der var også tid til networking på konferencen.

 

Introaften om Studenternetværket i FuG

Den 27. november bød repræsentanter fra FuG studerende på PharmaSchool velkommen til en præsentation af Studenternetværket og Farmaceuter uden Grænsers arbejde.
Det var første gang, at sådan et introaften-arrangement blev holdt angående Studenternetværket og det blev en stort succes. Udover at informere om FuGs arbejde, var hensigten samtidig at få flere studerende engageret i Studenternetværket. 
Der mødte 24 interesserede farmaceutstuderende op fra alle årgange af studiet. Deltagerne deltog aktivt i en ”Post-it”-brainstorm, hvor de tilstedeværende kom med mange spændende og interessante tanker om, hvad de synes kunne være spændende, at Studenternetværket arbejder med i fremtiden.
I pausen var der sørget for kaffe og kage sponsoreret af PharmaDanmark. Efterfølgende viste Farma Filmklub film fra det afrikanske kontinent.
Hele arrangementet blev fulgt op på et Studenternetværksmøde d. 8. december, hvor alle ideer og tanker, som blev delt under intro-arrangementet, blev taget op og diskuteret. Det endte ud i nogle udvalgte aktiviteter som Studenternetværket skal arbejde med i den kommende tid.
 
Hvis du er interesseret i at være med i Studenternetværket kan du skrive til mail student@fug-dk.dk.


 
Email Marketing Powered by Mailchimp Copyright © 2014 Farmaceuter uden Grænser, All rights reserved.