Copy

Nyhedsbrev

Februar 2013

BestyrelseFormand
Søren Troels Christensen

Kasserer
Helene Brøndum Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer
Anders Tybring Sørensen
Anne Zimmermann
Aynur Sert
Mai Frederiksen
Nina Grøntved

Suppleanter
Louise Winnecke Jensen
Ditte Poulsen

Indkaldelse til Farmaceuter uden Grænsers generalforsamling 2013
 


Er du interesseret i at høre mere om Farmaceuter uden Grænser? Har du lyst til at hjælpe os med
vores arbejde i Danmark eller måske blive en af vores udsendte? Så er FuGs Generalforsamling det helt rigtige sted at starte.
 
Onsdag den 6. marts 2013 kl. 17.30 inviterer FuG til den årlige ordinære generalforsamling.
Sted: Benzon Auditoriet på Pharma School.
 
Her vil medlemmer såvel som interesserede få mulighed for at høre om organisationens arbejde gennem det forløbne år. Målsætning for 2013 vil blive diskuteret og forhåbentlig mange nye medlemmer budt velkommen.
 
Aftenens program:

  • Ordinær generalforsamling efter gældende vedtægter. 
Det er her, du som medlem har mulighed for at bruge din stemme – og for at komme med inputs til FuG’s arbejde.

  • Pause med forfriskninger.
Pausen kan blandt andet bruges på at melde sig til vores udvalgsarbejde, få en snak med tidligere udsendte, snakke om muligheden for at deltage i studenternetværk under FuG eller noget helt andet. 

  • Foredrag om Masanga-projektet i Sierra Leone ved Sofie Rosenlund Lau

 
Forslag, der ønskes behandlet under selve generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 1. marts 2013.
 

 
FuG FreBar - Kom og få en lille fjer på!

I år falder FuG's frebar på selveste P-dag - 1. marts 2013 fra kl. 14, så der bliver både påskebryg og guldøl at finde i baren.
Der kommer god musik og der vil være konkurrencer med læskende præmier.
Vi håber der kommer en god afrikansk påskestemning. 
Og alle er selvfølgelig velkomne til at kigge forbi gamle som unge
.
 
 
To danske farmaceuter til Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP)
 
Farmaceuter uden grænsers samarbejde med KSP omkring undervisningsmæssig kapacitetsopbygning på pharmacy technician-uddannelsen fortsætter i 2013.  En farmaceut, Anders Tybring Sørensen, er rekrutteret til en 4-måneders udsendelse i forårssemesteret. Det er endnu ikke fastlagt hvilke fag, der skal styrkes, men Anders ser frem til at dele sine erfaringer som underviser på Pharmakon med de lokale undervisere.
Derudover udvides samarbejdet til også at omfatte en gennemgang af det kvalitetssikrings laboratorium, som ligger i tilknytning til KSP. Her udføres kvalitetstests af lægemidler og det lokale drikkevand testes for mikrobiologisk renhed. På grund af manglende ressourcer, trænger  laboratoriet til et løft. Farmaceut Michael Vilhelmsen, med erfaring fra den danske lægemiddelindustri, er rekrutteret til dette formål – han rejser til KSP til marts på en 2-måneders udsendelse.  
FuG ser frem til at følge vores udsendte på KSP.

 
 
FDA på KSP
 
Udover at intensivere samarbejdet med FuG, er en række andre tiltag i gang på KSP. I samarbejde med amerikanske professorer fra Purdue og Howard universiteterne har der siden 2008 været udbudt et avanceret træningsprogram i Industriel Farmaci og Regulatorisk Compliance. Selvsamme professorer har i 2012 opnået at hente repræsentanter fra den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) til KSP for at instruere afrikanske firmaer og myndigheder i, hvordan de opnår FDA godkendelse af  generisk HIV/AIDS medicin. Som indlæringsredskab blev der under kurset anvendt en prøve-ANDA (abbreviated new drug application), som FuGs KSP-udsendte i 2012 har hjulpet med at revidere. FuG ønsker KSP tillykke med dette tiltag, som forhåbentlig kan bidrage til at afrikanske lande selv bliver i stand til at fremstille den HIV/AIDS medicin, der er så hårdt brug for.  Læs mere om kurset med deltagere fra 17 afrikanske lande på
FDAs blog

 
 
FuG's nye projekt: Masanga Hospital, Sierra Leone.

Specialestuderende Signe Helmudt Madsen drog d. 4/2-2013 af sted til det lille, forholdsvis ukendte vestafrikanske land Sierra Leone. Signe skal de næste 6 måneder opholde sig i landsbyen Masanga, hvor Farmaceuter uden Grænser i samarbejde med den danske NGO Masanga Danmark arbejder for genopbygningen af Masanga Hospital.
Signe skal deltage i den daglige drift af hospitalsapoteket og forsøge at forbedre den medicinske information til patienterne gennem uddannelse af apotekspersonalet. Desuden skal Signe samle data til sit speciale omhandlende rationel brug af medicin. Rationelt brug af medicin skal sikre, at patienter altid får udskrevet den bedste behandling med fokus på både patientsikkerhed og økonomi. På Masanga Hospital bliver der hver dag udskrevet meget medicin og indkøb af medicin ligger på top-3 af største poster på hospitals årsbudget. Det er vigtigt både for patienternes sundhed og hospitalets vedvarende økonomi, at principperne omkring rationelt brug af lægemidler så vidt muligt efterleves. Signe skal undersøge, dels hvordan den nuværende situation i Out-patient Department er med henblik på rationelt brug af medicin. Dels hvilke udfordringer lægerne og patienter møder i forbindelse rationel brug af medicin. Studiet indeholder både kvalitative interviews med patienter og behandlere samt et større kvantitativt studie udarbejdet efter WHO’s guidelines: How to investigate drug use in health facilities.
Signes arbejde i Masanga kan den næste tid følges på vores hjemmeside: www.fug-dk.dk

 
 
Speciale om falske lægemidler i Ghana
 
To farmaceutstuderende Rasmus Enggaard og Monica Bendz skal i foråret 2013 skrive deres speciale,  som handler om forfalskede lægemidler i Ghana. Specialet har til formål at støtte op om Farmaceuter uden Grænsers kommende projekt ”Mapping counterfeit medicines in Ghana”. De studerende skal identificere og beskrive  den farmaceutiske forsyningskæde i Ghana særligt med fokus på forfalskede lægemidler og risikoen for infiltration heraf. Derudover er det deres hensigt at få et indblik i de forskellige interessenters holdninger til forfalskede lægemidler. Til indsamlingen af resultater skal Rasmus og Monica tilbringe 3 måneder i Ghanas hovedstaden Accra, hvor de skal interviewe forskellige interessenter, såsom farmaceuter, politiske beslutningstagere og grossister. De studerende skal, i forbindelse med deres ophold i Ghana, sidde i en afdeling hos World Health Organization.  
Specialet er et samarbejde mellem flere parter, herunder Farmaceuter uden Grænser, Medicines Transparency Alliance Ghana, World Health Organization og University of Ghana School of Pharmacy. 

Email Marketing Powered by Mailchimp Copyright © 2013 Farmaceuter uden Grænser, All rights reserved.