Copy

Erasmus Darwin (1731 – 1802)
 

Voetnootpoëzie

Nu we je geen fysiek podium kunnen bieden, willen we ruimte scheppen voor poëzie op onze website. Gedichten bij het boek dat je leest. Van elk hoofdstuk één gedicht als een voetnoot* bij de plot, een karakterschets van de hoofdpersoon, ready mades bij de kennis die je opdoet.

Dit zijn de spelregels:
  • Vermeld het boek dat je leest
  • Vermeld je contactgegevens
  • Schrijf in het Nederlands
  • Kies je eigen vorm, ready mades, samentrekkingen en interpretaties
  • Beperk je tot één gedicht per hoofdstuk
  • Gebruik maximaal 30 regels per gedicht
  • Gebruik maximaal 60 tekens per regel
  • Zend je gedichten in, één-voor-één of in één keer allemaal
  • Eind van het seizoen halen we je publicatie weer offline
  • Het copyright blijft bij jou, de verantwoordelijkheid voor het plaatsen bij ons
Je kunt je gedichten sturen naar: redactie@haarlemsedichtlijn.nl Graag zelfs!--------------------
* Het omgekeerde, ongeveer, van wat Erasmus Darwin deed. Darwin was een allround wetenschapper die de literatuur op een groot aantal vakgebieden goed bijhield. Hij schreef er boeken over en gaf enkele daarvan de dichtvorm. Deze voorzag hij van uitgebreide, wetenschappelijke, voetnoten. Met zijn gedichten over planten in The temple of nature (1803), plaveide hij de weg voor de bekende theorie van zijn kleinzoon Charles over natuurlijke selectie: Survival of the fittest.
 
 


Copyright © 2020 Stichting De Haarlemse Dichtlijn, Alle rechten voorbehouden.

Email Marketing Powered by Mailchimp