Copy
Hertoghs beschouwt.
Met enige regelmaat houden wij u via e-mail op de hoogte van onze seminars. Wij stellen het zeer op prijs u tijdens deze bijeenkomsten te ontmoeten. Vanaf heden informeren wij u ook graag via een wekelijkse mail over de ontwikkelingen in jurisprudentie en literatuur die nauw verband houden met onze praktijk. Wij doen dit door middel van onze blog, genaamd 'Hertoghs Beschouwt'.
Het vergaren van kennis en kennisuitwisseling vormt de basis voor kwaliteit. Sinds jaar en dag wordt op ons kantoor alle relevante vakliteratuur wekelijks geselecteerd en verwerkt in een handzame syllabus. De bespreking van deze syllabus vindt plaats tijdens ‘de vaklunch’ op maandag. Afzeggen is geen optie, maar om de tand des tijds en de waan van de dag te doorstaan, ‘vaklunchen’ wij inmiddels aan het einde van de middag. Wij maken u ook graag deelgenoot van onze discussies, vragen en opmerkingen over de vakliteratuur op ons gebied. Wij nodigen u uit om op deze wijze bij ons aan tafel aan te schuiven en een kijkje in onze keuken te nemen via 'Hertoghs Beschouwt'.
Mocht u zich geroepen voelen te reageren, schroom niet. Wat extra peper en zout stellen wij zeer op prijs!
 
Lees meer

Het codewoord is: "voldoende deskundig adviseur" 

De discussies over de toepassing van de WVA (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen) bij opleidingen slepen zich voort. Het heeft lang geduurd voordat duidelijk was dat geen recht op afdrachtvermindering bestond indien materieel aan alle voorwaarden was voldaan maar niet aan alle formele vereisten was voldaan. Gelet op de gedurende lange tijd aanwezige onduidelijkheid over de wijze waarop de voorwaarden voor toepassing van de afdrachtvermindering moesten worden toegepast, zou je kunnen verwachten dat beboeting achterwege blijft. Het tegendeel is het geval. Het is naar onze mening zeer terecht dat de Hoge Raad de inschakeling van een deskundig adviseur als een wezenlijk element ziet voor de vraag of de belastingplichtige een verwijt kan worden gemaakt. Zeker bij fiscale heffingen waar veel discussie bestaat over de toepassing daarvan, zou beboeting achterwege moeten blijven. Wellicht hebben in deze casus ook de feiten een rol gespeeld. Het gaat om een bedrijf dat mensen heeft begeleid van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan, nota bene in opdracht van de gemeente. Wij zijn benieuwd hoe deze zaak in verwijzing zal aflopen. 
Lees meer

De omkering van de bewijslast: informatiebeschikking en vereiste aangifte

Hof ’s-Hertogenbosch geeft verkeerde uitleg aan arrest Hoge Raad over informatiebeschikking, maar tracht duidelijkheid te scheppen in rechtspraak over vereiste aangifte. Dit mag best een schepje meer zijn.
 
Lees meer

Me and my selfie

De mobiele telefoon van tegenwoordig is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Men gaat ermee naar bed en staat ermee op. Het hele wel en wee van een persoon is te vinden op zijn telefoon. Het Wetboek van Strafvordering dateert van ver voor de digitale revolutie, dus het is aan de Hoge Raad (en uiteindelijk aan de wetgever) om de opsporingsbevoegdheden in evenwicht te brengen met de huidige tijd. Zo ook voor de mogelijkheden om te klagen over inbeslagname van een mobiele telefoon. Het blijft dus zaak kritisch te kijken naar het inbeslaggenomen materiaal, zeker daar waar het digitale gegevens betreft. Ook daaraan voorafgaand, bij de inbeslagname zelf, is het nuttig te bezien op welke wijze de inbeslagname plaatsvindt. Om de mogelijkheden open te houden om te klagen over inbeslaggenomen materiaal heeft het de voorkeur digitale gegevens te laten onderzoeken c.q. doorzoeken in plaats van fysieke inbeslagname van voorwerpen, waarna een volledige kopie wordt gemaakt.
Lees meer
Save the date

Actualiteitenseminar

Op 20 maart a.s. vindt ons jaarlijkse actualiteitenseminar plaats in Breda. Tijdens dit seminar zullen wij de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het fiscale en financiële strafrecht, de fiscale boete en het fiscaal procesrecht bespreken. De officiële uitnodiging volgt spoedig.
Copyright © 2017 Hertoghs advocaten, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@hertoghsadvocaten.nl

Wilt u uw nieuwsbrief voorkeuren wijzigen?
U kan 
uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Hertoghs advocaten · Postbus 4729 · Breda, 4803 ES · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp