Wat is een ingrijpende energetische renovatie (IER)?We spreken van een ingrijpende energetische renovatie (IER) als je bij een renovatie de technische installaties voor de verwarming vervangt én als je minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving isoleert of na-isoleert. 

Het verschil met een gewone renovatie is dat er ook een E-peil wordt berekend. Er zijn geen minimale installatie-eisen meer van toepassing, omdat die dan in het E-peil vervat zitten. 

Indien niet aan bovenstaande definitie wordt voldaan, dan vallen de werken niet onder de ingrijpende energetische renovatie en zal er gerekend worden als een gewone renovatie. 

Welke eisen zijn van toepassing? 

Voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) gelden de volgende eisen: 

  • Er is een maximaal E-peil 
  • De nieuwe, vernieuwde en na-geïsoleerde scheidingsconstructies moeten voldoen aan de Umax waarden; 
  • Minimale ventilatievoorzieningen in alle ruimten, analoog aan de eisen voor nieuwbouw; 
  • Verplicht minimaal aandeel hernieuwbare energie. 

Deze nieuwe eisen zijn van toepassing op woningen, kantoren en scholen. 

Enkele opmerkingen: 

  • Bij appartementsgebouwen dient elke wooneenheid apart beschouwd te worden. Concreet kan het ene appartement een IER zijn en het andere een verbouwing met installatie-eis. 
  • Onder andere de volgende scheidingsconstructies worden niet meegerekend in de 75%-regel: muren die grenzen aan aanpalende onverwarmde ruimten; vloeren op volle grond, vloeren boven de kelder; (Dit zijn geen scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving). Lees in uw favoriete browser »
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
RSS
RSS
LinkedIn
LinkedIn
Pinterest
Pinterest
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube

Recente artikelen:

Verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie
Het nieuwe EPC type D - EPC niet-residentiële eenheden
Energieprestatiecertificaat (EPC) gemeenschappelijke delen te Herentals
Warmteverliesberekening
De goedkoopste energie is degene die je niet nodig hebt (3/3)
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld via onze website.

uitschrijven uit onze mailinglijst     
Contact Us
info@xenadvies.be
03 663 86 73

       
  Energy       Safety   

             
Ventilation       Airtightness
Copyright © 2022 Xenadvies, All rights reserved.