Verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie



Via dit verlaagde tarief voor de schenking van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie zet de Vlaamse overheid in op vergroening: deze maatregel kan een bijkomende stimulans vormen op weg naar een energievriendelijke renovatie van het woningenbestand in Vlaanderen.  

Voorwaarden

  • Vlaamse schenkbelasting moet van toepassing zijn
  • Voorwerp van de schenking*
  • Verlijden van de akte is later dan 1 juli 2015

Voorwerp van de schenking

1° de verkrijger van de schenking, of een van hen, moet binnen vijf jaar vanaf de datum van de akte van schenking renovatiewerken laten uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens 10.000 euro (exclusief BTW). Je moet facturen voorleggen van de werken die door de aannemer zijn uitgevoerd. Om te kunnen genieten van het verlaagde tarief mag je de werken niet zelf uitvoeren.

2° de aannemer attesteert dat de facturen voor de renovatiewerken beantwoorden aan de omschrijvingen in het Energiebesluit((opent in nieuw venster)). De werken die in aanmerking komen voor de teruggave voor energetische renovatie zijn terug te vinden in het Energiebesluit onder de artikels 6.4.1/1((opent in nieuw venster))6.4.1/1/1((opent in nieuw venster))
6.4.1/1/2((opent in nieuw venster)) en 6.4.1/5, §1((opent in nieuw venster)). Xenadvies kan instaan voor het opmaken van een energieprestatiecertificaat wanneer je een een energetische renovatie onderneemt.

Na deze periode van vijf jaar heb je nog 6 maanden tijd om de bewijsstukken in te dienen.

Tarief

Het tarief wordt bepaald door:

  • Zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde
  • Als de grootte van de schenking.

Procedure

Het verlaagde tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie wordt bekomen door middel van een teruggave.

Bij de registratie van de akte zal het gewone tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen worden geheven. Indien aan de voorwaarden van het verlaagde tarief wordt voldaan, wordt het verschil tussen het eerder geheven gewone tarief en het verlaagde tarief terugbetaald.

Vraag nu vrijblijvend je offerte aan!



Lees in uw favoriete browser »
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
RSS
RSS
LinkedIn
LinkedIn
Pinterest
Pinterest
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube

Recente artikelen:

Het nieuwe EPC type D - EPC niet-residentiële eenheden
Energieprestatiecertificaat (EPC) gemeenschappelijke delen te Herentals
Warmteverliesberekening
De goedkoopste energie is degene die je niet nodig hebt (3/3)
Renovatieverplichting residentiële gebouwen 2023
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld via onze website.

uitschrijven uit onze mailinglijst     
Contact Us
info@xenadvies.be
03 663 86 73

       
  Energy       Safety   

             
Ventilation       Airtightness
Copyright © 2022 Xenadvies, All rights reserved.