Copy
Uw verse dosis goede praktijken.
share on Twitter
Missie, visie en EFQM

EFQM Assessor Training
versie 2013

17, 18 & 19 September 2014 (9.30-17.00)


Om succesvol te zijn dienen organisaties onafhankelijk van sector, grootte, structuur of maturiteit een geschikt raamwerk voor organisatiebeheer in te stellen. Het EFQM Excellence Model is een praktisch, niet-normatief raamwerk dat organisaties onder andere in staat stelt om te evalueren wat de kernsterkten en potentiële hiaten in relatie tot de geformuleerde visie en missie zijn.

Meer info: Hoe wordt u EFQM-Assessor?

 
 

Visie, missie en strategie: tijdverspilling?

Visie, missie en strategie is veel blabla, een tijdverspilling, een bezigheid voor managers die toch niets oplevert. Of is een goed geformuleerde visie de rode draad die de meest essentiële acties verbindt? Is een duidelijke missie een houvast voor alle medewerkers in hun dagelijks werk?

In de benchmarkingsessie van 5 juni 2014 hebben een 10-tal Bbest-leden uit diverse sectoren en organisaties de koppen bij elkaar gestoken. Tot welke conclusies zijn zij gekomen?

Sandra Denghien (Intys) en Alexis Willems (Bbest) begeleidden deze sessie en creëerden een open en positieve sfeer waar nieuwe inzichten op een leuke manier naar voor kwamen. Gamification, met concrete benaderingen die je in je eigen organisatie kan toepassen.

Een volledig verslag van de benchmarking zou ons hier te ver leiden. De sessie startte immers met een skype interventie van dhr. Metz, CEO van Intys, live vanuit Avignon. Maar enkele handige aanknopingspunten en fundamentele inzichten kunnen we wel kort behandelen.
 

Wazige begrippen?

Wat is nu precies “visie” en wat zet je in de “missie”? En wat doen we dan weer met de “waarden”? En dan heb je nog strategie en doelstellingen, acties, operationele plannen… Vooral de begrippen missie, visie en waarden vragen om verduidelijking.

Deze definities kunnen u mogelijk houvast geven:

• Visie: hierin beschrijf je de waarde die de organisatie biedt aan de ruime maatschappelijke omgeving.
• Missie: Welke waarde lever je aan wie, eventueel op welke speciale manier?
• Waarden: De vaste bakens waar je – bij gebrek aan duidelijke afspraken – naar refereert.

In sommige organisaties zijn de visie, missie, strategie en doelstellingen gedetailleerd uitgewerkt. In andere organisaties is dat veel minder formeel vastgelegd. De ene benadering is niet beter dan de andere.

Guy Vandenberghe gaf ons volgend schema. Hierin vormen de waarden het kader waarbinnen we werken. In organisaties waar de visie en missie minder expliciet is gemaakt, worden beslissingen eerder genomen op basis van de waarden als referentiekader en minder op interne afspraken geformaliseerd in de visie, missie of strategie.


 

Het vervolg

Ook u kunt deelnemen aan deze benchmarkingsessies. De groep heeft zich alvast geëngageerd om enkele opvolgingssessies te organiseren. Een onderwerp dat zeker nog aan bod zal komen is het definiëren van de visie, missie en strategie. De groep zal ook aandacht besteden aan het uitrollen van de strategie en het communiceren van de visie en missie.

Schrijf u nu alvast in om verwittigd te worden van de volgende sessie (najaar) via Alexis.Willems@bbest.be
 

Hoe Lean leren gebruiken?

7 oktober, 21 oktober & 18 November 2014 

(van 9.00 tot 17.00)

A bad system will defeat a good person every time.
(William Edwards Deming)

Deze cursus is bestemd voor kaderpersoneel en kwaliteitscoördinatoren van alle sectoren : industrie, productie, administratie, service wereld, hospitaalsector en houdt rekening met de specificiteit van elke sector.

Het programma in detail

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een gratis tip om de performantie van uw organisatie te verhogen.

 

Voordelen
voor Bbest-leden

  • U krijgt informatie over de laatste tendensen op het vlak van Business Excellence
  • U krijgt een duwtje in de rug om een vooruitgangsdynamiek te realiseren volgens een gestructureerde aanpak met het Business Excellence model van EFQM.
  • U komt in contact met andere organisaties om een benchmarkingsproject op te starten.
 

Opleiding & Networking

  • Neem deel aan een van onze ervaringsuitwisselingen of aan de informatiesessies
  • Neem deel aan de jaarlijkse conferentie (voordeeltarief voor Bbest-leden)
 

Persoonlijke ontwikkeling

  • Grijp de unieke kans om assessor/validator van EFQM te worden
  • Volg een vorming of praktijkopleiding uit ons uitgebreid aanbod (voordeeltarief voor de leden)

Hoe lid worden?

Copyright © 2014 Bbest, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp