Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS MEI 2019

Bio-energiecentrale geopend met CO2 afvang
Bio-energie wordt straks CO2 negatief. De kooldioxide die tijdens de groei is opgenomen door planten, wordt opgevangen in de rookgasreiniging en wordt ingezet in de glastuinbouw.  Verbranding zorgt ervoor dat CO2 van aardgas en kolen in de bodem achterblijft. De centrale wordt op 6 juni geopend in Sirjansland. Frames zal daarbij trots haar CO2 afvanginstallatie tonen!

BEON versterkt met warmtenet expertise
Warmtenetten zijn het vatenstelsel voor de verduurzaming van de warmtevoorziening voor bedrijven, maatschappelijk vastgoed en woningen. De verbinding tussen warmteproducenten, restwarmte en afnemers. Vol dynamiek en uitdaging voor de toekomst. Een kei op dit gebied is het bedrijf Powerspex in Hengelo. Dit bedrijf heeft een jonge bedrijfseenheid die zich profileert op het maken van simulaties van ingewikkelde warmtenetten.
De systemen in Amsterdam en Utrecht zijn al nagebootst. Het bedrijf is onlangs uitgenodigd om toe te treden tot BEON. Hiermee versterkt het cluster haar expertise op dit gebied.

Supervergister Steinfurt
Tobias Weide uit Steinfurt is trots op het resultaat. Zijn pilot plants laten zien dat je driemaal zoveel debiet kunt doorzetten als bij een gewone vergister met zelfde organische belasting. Dankzij een hoge concentratie van super actieve bacteriën in een vast reactor bed. Dit biedt perspectief om veel dunne mest of andere grote stromen met laag organisch gehalte te vergisten. Op 26 juni komt hij naar BEON om over de onderzoeksresultaten te spreken.

Waterstofproductie door vergisting
Biogas met meer dan 50% waterstof. Dat begint erop te lijken. Sommige experts verwachten veel van waterstof. Als opslagmedium en als brandstof. De productie is echter duur. Daarom wordt voortdurend gekeken naar alternatieven. Eén mogelijke route is biologisch. Door het vergistingsproces tijdig af te stoppen kan waterstof worden afgevangen. Het is nog niet makkelijk om een stabiel proces te hebben, dus reden voor meer onderzoek. Samen met NL partij H2-bv en een Duitse bouwer van vergisters wordt aan de FHM een pilot installatie gebouwd. BEON is erbij om te kijken of er mogelijkheden zijn in Nederland voor de nieuwe vinding.Het project heet BioTech2. Meer info op de website.

Europese prijs voor BTG
BTG heeft op de jaarlijkse Europese EUBCE biomassa conferentie een prachtige Europese prijs in de wacht gesleept. BTG heeft de prijs vooral te danken aan haar succes met pyrolyse. BTG-BTL sleepte samen met TechnipFMC onlangs een order van 25 miljoen euro in de wacht. In Finland wordt een fabriek neergezet waar olie kan worden gewonnen uit houtafval. In eerste instantie gaat het om één fabriek, maar de klant heeft al aangegeven er nog drie te willen, waarmee de totale order op 100 miljoen euro uitkomt. De bouw van één fabriek gaat zeker 100 fulltimebanen in Nederland opleveren.

Mooie voordrachten GO-Duurzaam bijeenkomst
De combinatie tussen energieopwekkers en energiebespaarders leverden weer mooie ontmoetingen op. Voor het verslag van het jaarlijkse BEON-Pioneering GO-Duurzaam congres bij Cogas, zie de BEON-website.

Bijna 20 miljoen euro voor slimme CO2 projecten
Een prachtige nieuwe regeling. EFRO stelt voor Overijssel en Gelderland subsidie beschikbaar voor samenwerkingsprojecten op het gebied van “slimme CO2-reductie”. Het gaat om projecten uitgevoerd door consortia van drie of meer organisaties met ten minste één bedrijf. Die kan daarmee 50% van zijn kosten gedekt krijgen. Meer informatie op de EFRO-website. Wie het eerst komt, …

Ambitieuze plannen landschapspartijen
Er moeten veel bomen worden bijgeplant in Overijssel. Dat wil de politiek, maar groenpartijen binnen BEON ook. Op 7 mei kwamen op uitnodiging van BEON bos- en landschapspartijen bijeen op het landgoed Vilsteren om te praten over een klimaatslim plan voor bos- en landschapsbeheer. Voor bijplanten is het verstandig om aan te sluiten bij de begroeiing in zogeheten oerlandschappen. Dat levert het beste kwaliteitsbeeld op. Het plan richt zich vooral op meer houtwallen en meer en intensiever onderhoud. Als daarnaast meer hout lokaal wordt benut en niet meer de grens overgaat, dan komt er bijna 60.000 ton per jaar extra verse biomassa meer beschikbaar. Goed voor 1-2 stevige stoomketels in de procesindustrie.

Twence power horse duurzame energie Twente
Op naar de 6 PJ lokale energieproductie op de Boeldershoek! Twence zit al op een productie van 4 PJ waarvan 2,5 PJ hartstikke groen. Er is een totale capaciteit van 6 PJ en daarvoor wil Twence graag bijdragen aan de duurzame warmtevoorziening in Enschede en Hengelo en mogelijk zelfs verder weg. Dit biedt perspectief voor de stevige uitdagingen waar de regio voor staat, vooral op de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Helaas niet alleen goed nieuws. Eind mei werd de mooie overdekte composterings-installatie door brand verwoest.

Bijeenkomsten
1. Donderdag 13 juni Biomassa bijeenkomst Lunteren (Gelderland) met pitches over biobased toepassingen. Georganiseerd door provincie Gelderland, Kenniscentrum voor Papier en Karton, samen met de clusters Biomassa en BEON.

2. Woensdag 19 juni BEON-lunch bijeenkomst over financiering en subsidies innovatieve bio-energieprojecten, met bijdragen Energiefonds, Countus en kiEMT (info volgt)

3. Woensdag 26 juni BEON-bijeenkomst met onderzoek op vergistingsgebied met bijdrage van Tobias Weide, promovendus FHM Münster (info volgt)
 

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp