Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS MAART/APRIL 2016
Bio-energie partijen aan de slag met energiebeleid Overijssel
Bio-energiepartijen willen vooral scholen, bedrijfsterreinen en procesindustrie helpen om hun warmtevoorziening te verduurzamen. Daar zien ze goede mogelijkheden voor de inzet van biomassa. Bij procesindustrie kun je meters maken, scholen zijn belangrijk voor bewustwording. Op 30 maart kwamen bio-energiepartijen uit de hele keten bijeen geweest om na te denken over het nieuwe energiebeleid van Overijssel. BEON is kernpartner van de provincie en is trekker van het thema hernieuwbare energie. Ze gaat daarbij nauw samenwerken met twee andere thema’s: die voor de industrie en die voor de lokale initiatieven.

Eerste vergister besteld in Noord Deurningen
De eerste melkveehouder heeft een vergister besteld, zo meldt Jan Willem Bijnagte van CCS. CCS is het bureau dat een tiental boeren begeleid in het realiseren van een project waarbij boerderijvergisters worden verbonden met een gasleiding om voldoende biogas te verzamelen voor om warmte en stoom te produceren voor een lokaal bedrijf in Noord Deurningen.

Biomassa in Gelders Energieakkoord
Initiatiefnemers houden de moed erin. Biomassa blijft nodig om doelstellingen te halen. Voorstellen die bio-energiepartijen hebben ingediend bij het Gelders Energieakkoord gaan nu door de “driedubbele wasstraat”. Hierbij wordt er gekeken naar hun financiële haalbaarheid en hun bijdrage aan de transitie in Gelderland. Het Quintel model wordt losgelaten op het gehele mandje aan projecten. Probos is gevraagd om te kijken naar de biomassa die de projecten nodig hebben, zo meldt Peter van der Broek van de provincie Gelderland.  

Bio-warmte voorbeeld op conferentie Gelders Energieakkoord
Het bedrijf MPD Bio-warmte stond trots achter de stand van de biomassatafel. Zij was door de gemeente Ede gevraagd om hun werk te demonstreren op de informatiemarkt. Een mooi voorbeeld van lokale duurzame energie voor bedrijven en woonwijken. Ook een teken dat Gelderse gemeenten bio-energie serieus nemen. Ze zijn een belangrijke partij in het Gelders Energieakkoord. Maar er blijft volop discussie gaande.

Bio-energie cluster tekent mee
De positieve stappen die de organisatie van het Gelders Energieakkoord heeft gezet richting bio-energie, waren voor het BEON cluster reden om op de feestelijke energieconferentie van 17 maart in Duiven het Energieakkoord mee te ondertekenen. De samenwerkende bio-energiepartijen hopen daarmee bio-energie een goede kans te geven binnen duurzame energie ontwikkelingen in Gelderland. Aan enthousiasme overigens geen gebrek tijdens het feest in het nieuwe hoofdkantoor van Alliander. Zeer inspirerend was het verhaal van de architect van dit indrukwekkende gebouw. Het is voor 80% uit oud materiaal opgetrokken.

Nederlandse en Duitse partijen met de laarzen in de mest
Dat is figuurlijk bedoeld. Maar veel mest is er wel gezien tijdens de INTERREG excursie van 10-11 maart. Deelnemers van het Mest-op-maat project waren erg onder de indruk van de initiatieven van Duitse en Nederlandse boeren om het mest te verwaarden. Onder de bezielende leiding van Hajo Canter Cremers werd een bezoek gebracht aan varkensboerderij Heijderhoeve in Brabant, melkveehouder en zuivelbedrijf Den Eelder in Rivierenland, en de vergister bij Groot Zevert in de Achterhoek.

Vooral de laatste twee bezoeken waren interessant voor wie van hernieuwbare energie houdt. Bij Den Eelder wordt bijna alle elektriciteit en warmte lokaal op het bedrijf gebruikt. Een extra vergistingstank is onlangs bijgeplaatst voor de stoomproductie in het zuivelbedrijf.

Bij Groot Zevert worden door het Duitse bedrijf Planet uit Vreden nieuwe vergistingstanks geplaatst. Binnenkort kan Frames aan de slag met een zuiveringsinstallatie voor biogas. Dit moet schoon gemaakt worden voor levering aan de nieuwe Friesland Campina fabriek in Borculo. De pijpleiding wordt dit jaar gelegd. De capaciteit van de installatie gaat naar 150.000 ton mest per jaar.

Engie gaat voor transitie energieproductie
Oude kolencentrales zitten in het verdomhoekje. Vincent Schakel niet. Hij is van Engie, vroeger Suez of Electrabel, daarvoor EPON. Een internationale speler op de energiemarkt. Engie wil koploper zijn in de energietransitie, wil haar locaties ombouwen tot broedplaatsen voor duurzame energie. Dat vertelde Vincent Schakel met groot enthousiasme op de deelnemersvergadering van BEON op 30 maart. De oude plek van de kolencentrale Gelderland moet een droomplek worden voor nieuwe energie. Een filmpje op youtube illustreert dat mooi. Hij is nu serieus bezig met pyrolyse, houtverbranding, wind en zonnepanelen. Engie neemt ook deel in de Gelderland Groen Gas vergister in Bergerden.

Groenverwerkers halen veel uit biomassa
Gerenommeerde groenverwerkers Bruins en Kwast en Van Werven zijn er in Oost-Nederland meester in: het halen van alle waarde uit snoeihout. Wat op hun terrein naar binnen komt wordt geshedderd en gezeefd en in vervolgens gemengd of gedroogd met als resultaat een rij van prachtige producten die geschikt zijn als compost, bodemverbeteraar, bomenzand of prachtige biobrandstof met nauwgezette specificaties en toepassingen in diverse type ketels. Het lijkt wel raffinage: de biomassa wordt uiteen gerafeld waarbij de fracties worden opgewerkt tot bruikbare producten. Biobased economy in stevige en robuuste vorm. Het vergt een goede kennis van de biomassa en scherpe kennis van de markt. In maart werden in verschillende biomassa-verbanden bezoeken gebracht aan de biomassawerven in Duiven en Biddinghuizen.

Concurrentie houtsector met duurzame energie-sector zwaar aangezet
Marijn Vis van BTG adviseert de Europese Commissie over maatregelen om cascaderen van hout in de Europese Unie te bevorderen. Hij deed hiervan verslag tijdens de deelnemersvergadering van BEON op 30 maart 2016. Het gaat erom om hout zolang mogelijk in gebruik te houden in het economisch verkeer. Dat spaart grondstof en houdt CO2 vast. Binnenkort wordt het rapport openbaar gemaakt. Een mooie zijlijn was de discussie over de concurrentie tussen houtindustrie en energiesector. Die spanning is er wel, maar blijkt in de praktijk mee te vallen. Meer nieuws in de volgende flits.

BIC-ON beëindigd
Aan het BIC-ON programma is stilletjes een eind gekomen. Er komt wellicht nog wat nieuws, maar daar wordt nog over nagedacht. Het moet wel anders volgens de betrokkenen, de hoge verwachtingen van het oude programma konden niet worden waargemaakt
.
Groene Metropool wil meer biomassa uit het landschap
Jan ten Tije van de gemeente Wierden was onder de indruk van de verhalen tijdens de SecureChain logistiek workshop in Duiven op 10 maart. Hij wil binnen het gebiedsprogramma Twentse kracht, Groene Metropool, meer aandacht voor biomassa uit het landschap en was al geruime tijd in gesprek met bio-energiepartijen uit de regio. Bijna iedereen is al eens op zijn kantoor geweest afgelopen jaar. Hij wil nu graag met BEON en het SecureChain team een bijeenkomst organiseren met het tiental Twentse gemeenten die deel uitmaken van het programma. Naar verwachting zal dat op 25 mei plaatsvinden. Details volgen.

Secretariaat gesloten
Het BEON secretariaat is van 27 april tot 9 mei gesloten. De nieuwsflits verschijnt medio mei weer.

Agenda
20 april – vervolgbijeenkomst bio-energie in duurzaam energiebeleid Overijssel
25 mei – Energie uit biomassa van het Twentse platteland
15 juni – BEON workshop over biowarmte
27 oktober – Bio-energiedag Oost-Nederland
 

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp