Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS NOVEMBER 2016
Bio-energiedag Oost-Nederland geslaagdBezoekers en organisatie kijken met veel plezier terug op een geslaagde dag. Meer dan 120 mensen bezochten de bio-energiedag op 27 november in het provinciehuis. Ook werd er met veel interesse deelgenomen aan de excursies naar BiomasSalland, de houtketel van Cogas bij Wijhe en de Greendal kippenmestvergister bij Dalfsen. Gedeputeerde Lievers opende de middagsessie. Hij benadrukte vooral de noodzaak tot samenhang en samenwerking. Hij pleit voor het gezamenlijk optrekken van sleutelpartijen in Overijssel (de kernpartners). Landelijk pleit hij voor een aparte minister voor energie.
 
Bio-energie belangrijk voor bedrijven Dit bleek vooral uit sessie 1 van de bio-energiedag. Energiemakelaar Pim Spackler lichtte hier de aanpak van FrieslandCampina toe. In haar fabrieken in Balkbrug en Borculo wordt stevig gewerkt aan duurzame opwekking van warmte (stoom). Ook bij andere bedrijven in de regio wordt serieus gedacht aan grote bio-energie projecten om processen te verduurzamen (zie ook hieronder). Opvallend was het verschil met de sessie over gebouwde omgeving. Hier leerden de deelnemers vooral over de vele bedenkingen die gebouwenbeheerders en woning corporaties hebben als het om bio-energie gaat. Hier valt nog een wereld te winnen.
 
MPD Groene Energie opent stoomleidingKunststoffenproducent HSV Moulded Foams Group in Ede krijgt nu bio-stoom. Op 11 november werd de leiding feestelijk geopend door wethouder Meijer en gedeputeerde van Dijk. De leiding is voor stoom (255 graden, 13 bar), 1,6 km lang en ondergronds, en dat is uniek in Nederland. HSV bespaart straks 3.750 ton CO2 per jaar. Het bedrijf gaat bovendien warmte terugleveren aan het warmtenet. Er ligt in Ede al 18 kilometer groen warmtenet en het net wordt nog uitgebreid. Het warmtenet is onlangs gekozen tot het meest duurzame in Nederland.
 
Veel mestvergisting komend jaarDat is de verwachting van verschillende partijen. Grote en kleine vergisters. HoSt heeft het Energiefonds bereid gevonden om een aantal mono vergisters te financieren. Jump Start is ook actief en het zou mooi zijn als zij een groot aantal van haar 1.000 kleine vergistertjes in Overijssel en Gelderland zou kunnen realiseren. Mooi voor de provincies om te kijken hoe ze dit voor elkaar zouden kunnen krijgen.

Gelders duurzaamheidsdebat biomassa: “Aan de slag, met de vinger aan de pols”Zo vatte Ben Dankbaar de discussie over bio-energie samen. Hij leidde met vriendelijke hand het debat over de duurzaamheid van biomassa op 10 november in Duiven. In Gelderland houdt dit de gemoederen sterk bezig. “De verschillen zijn echter niet zo groot”, aldus Dankbaar, “vooral niet op lange termijn. Op korte termijn lopen de standpunten hier en daar wel ver uiteen.” Zo zagen opponenten niets in vergisting omdat daarmee de intensieve veehouderij gesteund zou worden. Over de inzet van hout verliep de discussie rustig en gemoedelijk. Er waren verschillen van inzicht, maar veel minder diepgaand. Voor grootschalige import zijn al afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Bio-energie blijft een mooie wegbereider voor bio-based economy. Volgens voorzitter Ben Dankbaar is het zaak om opties open te houden. Anders worden targets niet gehaald. Iedereen moet nu aan de slag, met een kritische blik, uiteraard. Voor het volledige verslag, zie de BEON website.
 
Kabinet zet 12 miljard subsidie klaar voor groene energie in 2017Om projecten voor hernieuwbare energie te stimuleren, stelt de regering volgend jaar 12 miljard euro beschikbaar. In de eerste helft van het jaar werd de regeling ruim twee keer overschreden. De pot ging toen al naar 9 miljard, en groeit nu door naar 12 miljard. Voor het stimuleringsbeleid voor bio-energie, zie ook de presentatie van RVO op de Bio-energiedag.
 
Gemeenten enthousiast over bio-energieDat bleek uit de goede belangstelling voor het symposium Houtige Biomassa en Gemeenten dat op 2 november in Ede werd gehouden. Van beleid naar realisatie. Hier mooie presentaties over klimaatplantsoenen, biomassa beschikbaarheid en communicatie. De gemeente Ede was zo goed om haar mooie raadszaal beschikbaar te stellen voor het symposium. Ook gaf ze de aftrap. Opvallend zijn haar enorme inzet in project- en netwerkondersteuning en het beschikbaar maken van lokale biomassa voor een lange tijdsperiode. Voor presentaties, zie de Probos website. Dit bosbouwkenniscentrum is onlangs toegetreden tot het Bio-energiecluster.
 
Eppo Bolhuis zet zaken rechtEppo Bolhuis kon er niet meer tegen. Zoveel onjuiste feiten en argumenten worden gebruikt. Hij reageert onlangs fel in een artikel in Trouw op een ongenuanceerd ingezonden stuk. De schrijver is tegen een geplande houtcentrale voor verduurzaming van het warmtenet. De Nederlandse bossen zouden niet geschikt zijn om biomassa te leveren.” Dat klopt niet volgens Bolhuis: “De feiten geven aan dat de Nederlandse bosvoorraad de afgelopen decennia gestaag is gegroeid. En ieder jaar wordt een grote hoeveelheid houtsnippers geoogst die geen afzet vindt. Meer dan de helft van de geoogste houtsnippers gaan naar Duitsland om daar gebruikt te worden in biomassa installaties”. Waarom zouden wij die snippers niet in Nederland gebruiken, vraagt Bolhuis zich af. “Als ze blijven liggen, gaan ze de-composteren, waarbij er CO2 en andere broeikasgassen vrijkomen. Op sommige plekken vanwege de gewenste biodiversiteit nuttig, maar om in de plantsoenen alles te laten liggen, dient geen enkel doel, integendeel“. Eppo Bolhuis is voorzitter van de associatie van ketelleveranciers.

EFRO regels aantrekkelijkerWBSO aftrek blijft nu doorlopen. Hiermee is een vervelende regel van EFRO projecten komen te vervallen. Dit zat veel MKB technologiebedrijven enorm dwars. Binnen EFRO zijn nog volop middelen beschikbaar. Kijk daarvoor op de website van OP Oost.

Nieuwsflits oktober gemist?Dan was de lezer niet op de Bio-energiedag Oost-Nederland. Daar werd het oktober exemplaar uitgereikt aan alle deelnemers. In het nummer kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Verduurzaming warmtevoorziening
  • Aparte regeling mono mestvergisters
  • Opening hogedruk laboratorium
  • Slibvergister Hengelo in gebruik genomen
  • Brouwer gaat bouwen
  • Groen Goud
  • Houtskool op zijn best
  • Groene Kaskade van start
  • Probos toegetreden tot BEON
Het nummer is te lezen via de website van BEON.

Agenda10 december 2016           BEON op NEO tourbus in Enschede (zie NEO website)
25 januari 2017                 workshop Bio-energiecluster Oost-Nederland
26 januari 2017                 ingebruikname biogasnetwerk Twente
 

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp