Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS MEI 2015
Empyro produceert eerste olie uit hout
Een belangrijke mijlpaal voor de bio-energiesector. In de wereld en in Oost-Nederland in het bijzonder. Op woensdag 20 mei is de pyrolyse fabriek  Empyro feestelijk geopend! Eddy van Hijum vulde de eerste tankauto met pyrolyse olie. Empyro maakt uit houtresten binnen een paar seconden olie, daar waar de natuur enkele miljoenen jaren nodig heeft. De pyrolyse olie wordt afgenomen door FrieslandCampina, en in hun nieuwe duurzame energievoorziening in Borculo verstookt. “Overijssel heeft de wereldprimeur”, aldus een trotse gedeputeerde. De samenwerking tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid inspireert. Mede hierdoor maken we een flinke stap in de bio-based economy. Samenwerking en kennisdeling loont, en de pyrolyse-olie stroomt!”

Ook feest bij Friesland Campina
De pyrolyse-olie wordt verstookt in de nieuwe energiecentrale van FrieslandCampina Domo in Borculo, 30 km verderop. Door 10 miljoen m3 aardgas te vervangen door pyrolyse olie reduceert FrieslandCampina in Borculo de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met 16.000 ton per jaar ofwel 15 % van hun huidige verbruik. Deze nieuwe centrale is geopend op 10 mei door minister Kamp van Economische Zaken. “Het is een voorbeeld voor de rest van de wereld.”, aldus de minister, “het kabinet wil bedrijven stimuleren om meer gebruik te maken van alternatieve bronnen.”

Financiering was uitdagend traject voor alle partijen
De pyrolysefabriek heeft bijna 20 miljoen EUR gekost. Het eigen vermogen is ingebracht door BTG BioLiquids, Tree Power, private investeerders en het Energiefonds Overijssel. Het Energiefonds verstrekt ook een lening. Voor de investeringen op het innovatieve deel is gebruik gemaakt van innovatiesubsidies van de Europese Commissie (FP7) en het Nederlandse Topsectorenprogramma (TKI-BBE). Het was een stevig traject. “Hoe vaak zijn we niet door het oog van de naald gekropen”, aldus Gerhard Muggen.
Gelijk al grote internationale belangstelling voor de Twentse olie
Eerst 80 mensen bij de Nederlandse opening en bezichtiging. Toen de internationale ontvangst. De belangstelling voor de technologie en fabriek is zeer groot. Zo heeft Kyriakos Maniatis, namens de Europese Commissie al een bezoek gebracht, evenals mensen van het International Energy Agency en van het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras.

Noord en Oost-Nederlandse industrie bereikt aansprekende resultaten met Duitse partijen
De video’s vertellen al het verhaal. Er zijn prachtige resultaten bereikt door Nederlandse en Duitse partijen die elkaar vonden in het INTERREG Groen Gas programma. Veel partijen uit Oost-Nederland hebben hiervan mee kunnen genieten en zullen op de resultaten voortbouwen. De declaratiepijn is al bijna vergeten. Zo komen onder meer de ondernemers Van der Broek (Byosis), Reinders (HoSt), Jansen Wijhe en Arjan Prinsen (Groot Zevert) mooi in beeld. Op woensdag 10 juni is de feestelijk afsluiting in Coevorden. Met heerlijk eten. Deelname is gratis. Aanmelding is nog mogelijk bij fransdebets@debetsbv.nl. Zie programma.

Twence blijft in topconditie
Twence is de belangrijkste bio-energieproducent in Oost-Nederland. Met 600.000 ton afval en bijna 170.000 ton aan sloophout werd er in 2014 veel elektriciteit, stoom en warmte geproduceerd. Voor de energie analisten: 180.000 GWh aan stroom uit afvalverbranding en 140.000 GWh uit hout. Dat meldt het jaarverslag van 2014. Een stevige stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Met het afval werd ook stevig veel stoom geproduceerd voor AkzoNobel (475 GWh) en warmte voor Enschede (170 GWh). De GFT vergister is er ook en was goed voor 6 GWh in 2014. Klein maar fijn en alles telt. En elk jaar weet Twence weer wat meer gas uit het groenafval te halen! Nu al meer dan 80 m3 per ton.

Uitbreiding BDV in Ede
Bio-Energie De Vallei gaat een tweede ketel bouwen en het leidingnetwerk uitbreiden. Met de tweede centrale erbij kunnen 8.000 woningen, bedrijven, scholen en kerken in Ede van duurzame warmte worden voorzien. Het Innovatiefonds IEG verstrekt daartoe een belangrijke lening. BEON partijen zijn nauw betrokken bij de realisatie.
De bio-energiecentrale zorgt voor een forse CO2-reductie. Met de huidige centrale wordt al 7.000 ton CO2 per jaar bespaard. De tweede ketel voegt daar 5.000 ton aan toe. Het totale project moet zorgen voor een jaarlijkse besparing van 2% van de volledige CO2-emissie van de gemeente Ede. De nieuwe ketel is naar verwachting over een jaar operationeel.
Bio-Energie De Vallei levert nu al warm water aan duizenden woningen en een zwembad. “Met de nieuwe ketel gaan we ook warm water leveren aan bedrijven”, vertelt directeur Valentijn Kleijnen van Bio-Energie De Vallei. “Ook hebben we de mogelijkheid stoom te produceren voor bedrijven uit de procestechniek. En gaan we zelf de elektriciteit opwekken voor de pompen die het warme water moeten transporteren, zodat het hele proces volledig duurzaam is.” Zie verder nieuws op de BEON website.

Verduurzaming warmtevoorziening Enschede en Hengelo
Hoe kunnen we zorgen voor een duurzame energievoorziening in Enschede en Hengelo? Voor warmte wordt de meeste energie gebruikt. Naast energiebesparing lijkt collectieve warmtevoorziening met een warmtenet de meest betaalbare oplossing te bieden op lange termijn. De provincie had op 18 mei met de gemeenten Enschede en Hengelo een groot aantal partijen bijeen gebracht om na te denken over de toekomstige warmtevoorziening. Belangrijke stap zou de extra levering vanuit de bio-energiecentrale (BEC) bij Twence moeten zijn. Die moet straks voor 80 MW aan warmte gaan leveren aan Enschede. Ennatuurlijk, die de netten beheerd in Enschede, is al druk bezig met uitbreidingsplannen. Meer buizen, meer verbindingen, wellicht een ringleiding en meer hulpstations. De woningbouwcoöperaties zaten ook aan tafel: “Voor ons is het blijven aanpassen van ons huizenbestand belangrijk, een steeds beter wooncomfort, dat is onze doelstelling, daar hoort energiebesparing automatisch bij”. In juni gaan de bestuurders om tafel om verder te praten.

Voucher regeling biomassa aanvoer
Het Europese consortium “Securechain” wil het MKB helpen met initiatieven om de toevoer van vaste biomassa te verbeteren. BTG maakt deel uit van het consortium en is verantwoordelijk voor het stimuleringspakket voor Overijssel en Gelderland. MKB bedrijven kunnen aanvragen indienen voor drie jaar technische assistentie vanuit het consortium en voor een bescheiden financiële tegemoetkoming. Maximaal drie projecten zullen worden geselecteerd in onze regio. Voor criteria, meer informatie en aanvraagformulieren, mail Patrick Reumerman.

Agenda
  • Woensdag 10 juni, INTERREG Groen gas eindmanifestatie, Coevorden
  • Woensdag 17 juni, Workshop BEON over digitale hulpmiddelen voor projectontwikkeling, Almelo
  • Donderdag 18 juni, Praktijkdag bio-energie, Apeldoorn
  • Donderdag 5 november, Bio-energiedag Oost-Nederland, Zwolle
Het secretariaat van BEON is gesloten van 9 tot 29 juli in verband met vakantie.

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp