Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS FEBRUARI 2019
Mestvergister Zenderen stap verder
Provinciale Staten heeft ingestemd met het inpassingsplan voor de vergister die Twence in Zenderen wil bouwen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts. Twence wist zich onlangs ook zeker te stellen van de levering van bio-stoom aan de zoutfabriek. Voor meer achtergrond, zie de presentatie van Leendert Tamboer op de Nieuwe energiedag Oost-Nederland. Blijf ook aangehaakt bij het nieuws over nieuwe energie in Overijssel en houdt de website van het Nieuwe Energieprogramma in de gaten.

Saxion trots op nieuwe scheidingsmethode
Simon Hageman is zelf verrast met het goede resultaat. De Saxion onderzoeker presenteerde in februari op de Bioenergie-bijeenkomst in Steinfurt de resultaten van “vriesscheiden”. Mineralen kunnen op deze manier uit de dunne mestfractie worden gescheiden. Het onderzoek is door studenten en onderzoekers van Saxion uitgevoerd onder het Mest-op-maat programma.

BEON wil versnelling bio-energie
Bio-energie blijft uiterst belangrijk voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Op de deelnemersvergadering van 26 maart zullen de deelnemers hun plannen presenteren om meer groen gas te produceren. Ook zullen ze businesscases laten zien voor pyrolyse olie in de industrie. Beide prachtige hoogwaardige biobrandstoffen. Bij mestvergisting blijft het perspectief lastig en wordt er gepleit voor betere vergoedingen. Op de deelnemersvergadering ook een presentatie van klimaatslim landschapsbeheer. Zie ook de nieuwe BEON evenementenagenda.

Duitsers onder indruk aanpak Groot Zevert
Groot Zevert is druk met het uitproberen van zijn groene weide meststof: een alternatief voor kunstmest, en geheel afkomstig van stalmest. Arjan Prinsen presenteerde onlangs de aanpak op een mooie video. Verwaarding is essentieel voor hergebruik van mineralen en voor een positieve business case voor vergisting.

Noord Veluwe begint Community of Practise
Doel van de nieuwe groep is het opzetten van nieuwe samenwerkingsprojecten om regionale biomassa zoveel mogelijk binnen de regio te benutten. Er wordt daarbij aangehaakt bij de grote ambities van de regio om de warmtevoorziening te verduurzamen. Alleen met een mix zal dat mogelijk zijn, inclusief restwarmtebenutting, warmtepompen, WKO, groen gas en bio-warmte. Lokale bestuurders willen graag tastbare project realiseren. Hierbij kan het lokale bedrijfsleven een uitstekende rol spelen. De CoP gaat 13 maart van start, is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en het Gelders Energieakkoord en wordt geleid door Simon Miske, samen met Frans Feil. Lees meer....

Hoe past biomassa in de warmteplannen?
Gemeenten moeten warmteplannen maken en laten zien welke wijk wanneer van het gas af gaat. Dat zijn lastige keuzes. En welke rol kan biomassa spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening? Vele vragen over beschikbaarheid en duurzaamheid lijken soms de discussie te verlammen. Actieve BEON-deelnemers hebben samen met IGEV (Noord Veluwe) een voorlichtingspakket samengesteld en gaan van start gegaan met een tour langs Gelderse gemeenten. De eerste kandidaat was Heerde, net boven Apeldoorn. Lees meer....

Warmteplannen stevige kost voor gemeenten en corporaties
Daar heeft Eric Kouters van Pioneering inmiddels wel kaas van gegeten. Hij leidt namens Pioneering en het programma GO-Duurzaam de werkgroepen in de proefwijken Twekkelerveld en Nijverheid. Stap voor stap lijken naderbij te komen in de zoektocht naar verduurzaming. Warmtenetten worden gezien als voorkeursoptie. De prachtige zoektocht van Kouters zal uitgebreid aan bod komen op de GO-Duurzaam dag op 16 april in Almelo. Meer info over duurzame warmte op de BEON website.

Byosis bouwt mee aan Coevorden
Het bedrijf uit Raalte bouwt mee aan de grote mestvergister in Coevorden. Hier wordt binnenkort 215.000 ton mest vergist en verwerkt tot waardevolle meststof. Ammoniak wordt uit de mest verwijderd met een stripper met de Byoflex unit.

Op de foto Gert Jan Buffinga op de beurs in Steinfurt in gesprek met Professor Wetter. Byosis gaat samen met de Fachhochschule Munster een proefinstallatie bouwen om het proces nog verder te optimaliseren.

Agenda
27 maart - BEON deelnemersvergadering met presentaties van nieuwe deelnemers Brouwer Bio-energie, Countus en Ennatuurlijk
16 april - GO-Duurzaam bijeenkomst met ontwikkelingen over de verduurzaming van de warmtevoorziening met groen gas, restwarmtebenutting en warmteplannen in Enschede en Hengelo.
 

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp