Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS MAART 2017
Overijssel biedt subsidie voor bio-energieprojectenDe provincie Overijssel wil de bouw van innovatieve duurzame energie installaties graag ondersteunen met een subsidie van 50% van de kosten. Initiatiefnemers kunnen voorstellen indienen bij de zogeheten tenderregeling. Maximaal 200.000 euro subsidie. Voor meer informatie, zie de website. Belangrijk is de volledigheid van voorstellen. De provincie helpt graag met controleren. Voorstellen die voor 24 maart worden ingediend worden getoetst en fouten kunnen dan nog hersteld worden. Daarna kan dat niet meer. Op 7 april is de absolute deadline. Om 19.00 u precies.

De start van het nieuwe energieprogramma komt intussen ook op gang. Er wordt een energiebureau ingesteld dat de uitvoering ter hand gaat nemen. In totaal is 40 miljoen ter beschikking gesteld vanuit de provincie, waarvan ruim 12 miljoen voor duurzame energie, vooral voor innovaties en bio-energie. Ook is er stevig commitment van Enexis, BEON, VNO-NCW en Natuur en Milieu Overijssel voor hun inspanning. Van de gemeenten is er ook veel support.

1,5 miljoen subsidie voor onderzoek ‘groene’ kunstmestSaxion en HoSt gaan samen een proces ontwikkelen waarbij mineralen uit mest worden teruggewonnen.  Daarmee kan straks in de veeteelt zowel duurzame energie als groene meststof worden geproduceerd. Het onderzoek gaat drie jaar duren. Iedere partij krijgt 750.000 euro voor zijn werkzaamheden.

De maatschappelijke impact is groot. Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld (na de VS). Deze sector is daarmee erg belangrijk. De grote veestapel die daarbij hoort, produceert echter ook heel veel mest. Dat leidt tot een mest- en dus mineralenoverschot. Mest bevat de belangrijke mineralen stikstof, kalium en fosfor. Daarnaast wordt veel kunstmest geïmporteerd, geproduceerd en gebruikt, wat de inzet van veel fossiele energie en grondstoffen vraagt. Het onderzoek dat nu start, wil een bijdrage leveren aan het oplossen van deze vraagstukken.

Het onderzoek sluit goed aan bij het werk dat Saxion al doet voor het INTERREG Mest-op-Maat project. Jan de Wit is blij met het onderzoek. Hij laat daarbij zijn groep vol werk achter. Jan de Wit zelf nam onlangs afscheid van Saxion.

Bouwsector gaat samenwerken met BEONMet alleen isolatie kom je er niet. Dit is meestal een te kostbare manier om gebouwen te verduurzamen. De oplossing moet gezocht worden in een combinatie met duurzame energie. Vooral bio-energie komt hiervoor in aanmerking. BEON en Pioneering hebben daarom een gezamenlijk programma opgelijnd, onder de naam GO-Duurzaam. GO staat voor gebouwde omgeving. Dit programma gaat op 19 april feestelijk van start. Op die middag zullen onder meer voorbeelden gepresenteerd worden waarin combinaties van besparing en bio-energie worden toegepast. Plan is om vooral met scholen duurzame energieprojecten te ontwikkelen. Dit wordt gezien als belangrijke doelgroep. Hierbij hoort ook de aansluiting bij duurzame bio-warmtenetten.

Bruins & Kwast gaat voor bos en biomassaDe groencompost- en sloophout activiteiten worden verkocht aan Remondis. Bruins & Kwast Groenprojecten BV en Pure Eco Wood BV blijven buiten de verkoop. Deze activiteiten, de groenaannemerij en de verwerking van biomassa in ruwe vorm tot producten en hoogwaardige bio-brandstoffen worden onveranderd voortgezet. Dat maakte de organisatie onlangs bekend aan al haar relaties. Bruins & Kwast gaat zich daarmee geheel richten op bos- en landschapsonderhoud en hoogwaardige biobrandstoffen.

SDE+ regeling biedt volop perspectiefOp 30 maart houdt de Bio-wkk vereniging een bijeenkomst in Zwolle over dit onderwerp.  Astrid Pap zal ook een voordracht geven over het beleid van provincie Overijssel. Met excursie naar de nieuwe Begreen installatie. Voor meer informatie, zie de website.

Grote uitdagingen voor vergisters in DuitslandMestvergisting staat onder stevige druk in Duitsland. Werden een paar jaar geleden nog meer dan 1.000 installaties per jaar worden gebouwd, nu is dat minder dan 200 per jaar. De sector maakt zich hier grote zorgen over. “Vergoedingen dalen, kosten worden hoger, waardoor ook bestaande installaties het moeilijk hebben”, aldus Hendrik Becker van het Biogasfachverband. Op de Biofachttagung in Steinfurt op 3 maart werd de uitdaging mooi opgepakt onder het thema: Biogasanlagen, fit für die Zukunft”. Ook CDU parlementslid Johannes Roering hield een stevig verhaal en haalde stevig uit naar alle milieupartijen die de sector het leven moeilijk maken.

Houtgestookte centrale voor LelystadHoSt gaat de nieuwe centrale in Lelystad bouwen. Het bedrijf heeft een contract getekend met warmteproducent- en leverancier BeGreen voor de bouw van een houtgestookte bio-energiecentrale in Lelystad. De bouw van de centrale, met een capaciteit van 15 MWt, start deze zomer. Begin volgend jaar wordt de eerste duurzame warmte geleverd aan het warmtenet van Lelystad.
Jaarlijks zal de centrale tot 30.000 ton (hoeveelheid is afhankelijk van de warmtevraag) houtsnippers verbranden. De houtsnippers zijn afkomstig van noodzakelijk bosonderhoud in de omgeving Lelystad. Met het gebruik van een speciale rookgascondensor wordt tot 30% extra warmte gerealiseerd.

Zo’n 5.000 huishoudens kunnen worden voorzien van de produceerde duurzame warmte dat geleverd wordt aan het warmtenet van Lelystad. Dit aantal huishoudens wordt in de toekomst uitgebreid wanneer meer wijken worden aangesloten op de stadsverwarming. Productie van de duurzame warmte in deze Lelystad-centrale bespaart zo’n 7,5 miljoen m3 gas en levert een positieve bijdrage aan de klimaatverandering.

Ook in de morgen een heerlijk warme douche
Twee warmtebuffers zorgen ervoor dat de centrale kortstondig 20 MWt kan leveren. ‘s Nachts worden deze buffers opgeladen, zodat de duurzame warmte kan worden geleverd wanneer dit het meest nodig is: tijdens de hoge warmtevraag in de ochtend. Op deze manier kunnen bewoners van 5.000 huishoudens in Lelystad ‘s ochtends een fijne warme douche nemen, verwarmd door de bio-energiecentrale.

Oogst demonstratie energieplantageDe oogst van het proefveld in Wesepe op 6 maart is uitstekend verlopen. Onder grote belangstelling. De opbrengst was groter dan verwacht, zo was de eerste indruk van David Borgman.  Op het proefveld zijn snel groeiende wilgen met miscanthus geplant. Tijdens de demonstratie werd een speciale Deense oogstmachine gedemonstreerd.


Agenda
29 maart    deelnemersvergadering BEON
30 maart    Bio-wkk bijeenkomst Zwolle
19 april      opstartbijeenkomst GO-Duurzaam
 

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp