Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS OKTOBER 2018
Prachtige combinaties van opwekking en opslag nieuwe energie
Op 1 november komen bio-energiepartijen en andere partijen actief op het gebied van duurzame energie weer bijeen om kennis te nemen van wat afgelopen jaar weer bereikt is in Oost-Nederland. Veel aandacht voor deze bijzondere dag in deze nieuwsflits. Thema dit jaar: Combinaties van opwekking en opslag van nieuwe energie.
Zie programma en registratie.

Precies met mest doen wat nodig is
Dat gebeurt bij Nijkamp. Op 1 november wordt een bezoek gebracht aan deze gloednieuwe mestvergistingsinstallatie van CCS in Bathmen. Mest wordt vergist en het ontstane biogas wordt gebruikt voor verwarming van het vergistings- en opwerkingsproces. Fosfaat en stikstof wordt verwijderd. Dat is precies wat nodig is. De dikke fractie wordt daarmee geschikt voor op het land. Wat overblijft, is een fosfaat meststof, een stikstofkunstmest stof en een mineraal arme dunne fractie (irrigatiewater). Een prachtige oplossing voor de moderne boer.

Bio-energiecentrale Brouwer maakt indruk
Statenleden van de provincie waren onder de indruk van het bezoek aan één van de grootste bio-energiecentrales in Oost-Nederland. Stoom wordt geproduceerd in een 8 MWth houtgestookte ketel voor de kaasfabriek van FrieslandCampina. Op 1 november opent het bedrijf wederom de deuren, nu voor de bezoekers van de Nieuwe Energiedag Oost-Nederland. Naast stoom levert Brouwer ook elektriciteit aan het net en straks warmte aan een drooginstallatie voor diervoer.

GO-Duurzaam in praktijk in Zwolle
Verduurzaming van de warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving, zal één van de grootste uitdaging worden voor het komende decennium. Hoe breng je dit in de praktijk? De firma Loohuis uit Fleringen heeft in de energieproeftuin in de wijk Berkum bij Zwolle, laten zien wat mogelijk is. In deze proeftuin worden verschillende technieken getest om de warmtevoorziening in woningen te verduurzamen. Ook dit is te zien op de Nieuwe Energiedag Oost-Nederland.

Restwarmte beschikbaar voor gemeente Hengelo
Het blijft een enorm inspirerend voorbeeld. Stoom wordt opgewekt uit biomassa en gebruikt voor de zoutproductie in Twente. Restwarmte wordt vervolgens gebruikt voor ruimteverwarming in bedrijven (lage temperatuur) terwijl een andere stroom met een warmtepomp wordt opgekrikt naar voldoende niveau om wijken in de stad Hengelo te verwarmen (hoge temperatuur). Brenda Schoumans zal hierover vertellen op de Nieuwe Energiedag op 1 november.

Op deze dag zal Leendert Tamboer (Twence) verder toelichten hoe de energie Twence wordt opgewekt en zal ingaan op de mooie verzameling van duurzame energiebronnen die ze daarvoor inzet. Meer duurzame energie en meer recycling van bruikbaar materiaal: dat is de uitdaging waar het bedrijf voor staat.

BEON bestaat tien jaar!
Het is tien jaar geleden dat het samenwerkingsverband is opgericht en daar zal op de Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland bij stil worden gestaan. BEON is ontstaan uit een groep bedrijven die rondom 2005 regelmatig bijeen kwam om ervaringen te delen op het gebied van bio-energie en om samen projecten te ontwikkelen. In 2008 is een stichting opgericht, een bestuur geformeerd en is het eerste convenant getekend met de provincie Overijssel. Inmiddels is het samenwerkingsverband uitgegroeid tot 25 deelnemers en belangrijke speler op het gebied van de ontwikkeling van duurzame energie productie in Oost-Nederland.

HoSt bouwt 15 MWth warmtekrachtcentrale Duiven
HoSt is nog maar net klaar in Lelystad of kan aan de slag in Duiven. De bouw kan beginnen van de Sparkling Biomassa centrale. Deze installatie levert elektriciteit en warmte op van snoeihout uit de regio. Voor de financiering zorgden BNG Bank, Oost NL en het Nationaal Groenfonds. Ook installatiebouwer HoSt doet een duit in het zakje. Het gaat om een 15 MWth warmtekrachtinstallatie die straks 12.500 MWh elektriciteit en 87.600 MWh warmte gaat produceren. De aansluitingen om op termijn het stadswarmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort aan te laten haken zijn ook al voorbereid. Naar verwachting zal de warmtekrachtinstallatie begin 2020 de eerste elektriciteit en warmte leveren.

Houtketels veel schoner dan gedacht
Uit onderzoek blijkt dat houtketels veel schoner zijn dan veel mensen denken. Zo heeft één moderne ketelinstallatie die duizenden woningen verwarmt, dezelfde impact op de fijnstof concentratie in de directe omgeving als één conventionele houtkachel die af en toe wordt gestookt. Er zijn grote verschillen tussen kachels, ketels en open haarden die op hout worden gestookt. Zowel het energetisch rendement, de uitstoot, als de gezondheidseffecten lopen ver uit elkaar. Dit blijkt uit het Kennisdocument “Houtstook in Nederland”, dat afgelopen maand is verschenen. Lees meer hierover op de BEON website.

Agenda
1 november
Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland, Zwolle
27 november   
Gezamenlijke mestverwerkingsbijeenkomst Mest-op-maat, Mineral Valley en BEON, Hengelo
 

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp