Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS APRIL 2019
GO-Duurzaam congres 16 april
Aardgasvrijewijken belangrijk voor duurzame ontwikkeling

Gemeenten moeten warmteplannen maken en aangeven hoe wijken van het gas af kunnen gaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een uitgebreid programma op dit gebied en op de jaarlijkse GO-Duurzaam bijeenkomst van BEON en Pioneering komt projectleider Drooglever vertellen hoe het ermee staat.
Op de dag komen ook uitgebreid technische oplossingen voor groen gasproductie, restwarmte benutting, warmtepompen en pellet gestookte centrale verwarmingssystemen aan bod. Klik hier voor aanmelding en informatie.

Toetreding Brouwer Bio-energie
Henk en Paul Brouwer zijn met hun bedrijf toegetreden tot BEON. Zij vinden het belangrijk om erbij te horen en kennis en ervaring uit te wisselen. Sinds 2017 bedrijven de gebroeders een 8 MW houtgestookte installatie die stoom levert aan Friesland Campina in Balkbrug. Klik hier voor prachtig filmpje.
Ook Ennatuurlijk en Countus zijn toegetreden tot het cluster. Daarover volgende keer meer.

BEON wil aanpassing SDE+
Het wordt spannend of BEON de target haalt voor vergisting. Dat meldde René Cornelissen (CCS) op de deelnemersvergadering van BEON op 27 maart. Met huidige prijzen is vergister zeer lastig rendabel te krijgen. Als Economische Zaken bereid is om dit aan te passen, kan de target van BEON goed gehaald worden wat vergisting betreft. Dat was 1 PJ erbij in 2023.
De provincie is gevraagd om een actievere rol te spelen bij het helpen van gemeenten om locaties beschikbaar te maken. Binnen het Nieuwe Energie Programma gaat dit nu opgepakt worden. Klik hier voor de belangrijkste punten van het BEON-actieplan.

Pyrolyse kansrijk, ook in gebouwde omgeving
Dat vertelde Nathalie van den Berg (BTG) bij de presentatie van het versnellingsplan op 27 maart 2019. Overstappen op pyrolyse olie is voor procesindustrie te doen zonder dat het geld kost. Er is echter grote onbekendheid met het product en wat ervoor nodig is om het in te zetten. Ook zal de productiecapaciteit verhoogd moeten worden. Een Saxion student heeft ook gekeken of olie in te zetten viel voor verwarming van het schoolgebouw. Ook daar gloort perspectief. Wel moet er nog wat ontwikkeling plaatsvinden voor de ontwikkeling van kleine ketels. Maar daar wordt in Europees verband aan gewerkt.

Met de 100 miljoen euro megaorder vanuit Finland is pyrolyse olie weer volop in de belangstelling gekomen. Uit zaagsel van enorme zagerijen kan olie geproduceerd worden. Een afvalproduct krijgt zo waarde. Klik hier voor meer nieuws. Ook op de website van het programma Nieuwe Energie Overijssel.  

Gelderland bouwt bio-energie-site
Gemeenten hebben grote behoefte aan informatie over biomassa. Daarom wordt voorlichting gegeven door een BEON-consortium met IGEV. Daarenboven gaat de provincie met RVO een website bouwen met informatie over bio-energie.
Ze zullen daarbij ook ongetwijfeld gebruik maken van de veel gestelde vragen van de BEON-taskforce duurzaamheid. Ook nu over de aspecten van in- en export. Met dank aan Martijn Boosten van Probos!

Noord Veluwe zet in op biomassa
Bedrijven en gemeenten op de Noord Veluwe hebben een Community of Practice opgericht om ervaringen te delen op het gebied van bio-energie. Ook willen ze samen projecten gaan ontwikkelen. Dit gebeurt onder leiding van het IGEV. Op 13 maart vond in Ermelo de startbijeenkomst plaats met een mooie voordracht van Marie-Thérèse Tetteroo over Purmerend. Frans Feil leidt de Community. Meer hier voor meer informatie.

Agenda
Zie hiervoor de event agenda van het cluster.
 

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp