Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS JUNI 2015
Verduurzaming warmtevoorziening Enschede en Hengelo
Volgens CE Delft is verwarming met een warmtenet de minst kostbare duurzame oplossing. Dat blijkt uit een rapport dat is opgesteld als voorbereiding op de discussie over de toekomstige warmtevoorziening in Hengelo en Enschede. Op 25 juni hebben een vijftiental partijen de discussie daarover voortgezet. Samen willen ze de handen ineenslaan en de mogelijkheden verkennen voor een verduurzaming en uitbreiding van het warmtenet. Twence biedt aan om met haar extra 80 MW warmte van de BEC 2.0 het net te verduurzamen. Dat is een prachtig en duurzaam initiatief. De woningbouwcoöperaties staan echter niet meteen te juichen. Collectieve warmtevoorziening ligt gevoelig bij veel huurders. Dat wordt veel uitleggen. Maar vooral maatwerk. Naast een netwerk ook isolatie en lokaal inzetten van hoogwaardige biobrandstoffen. Zet ‘m op, mensen.

Provincie en gemeente willen stevige backbone
De gemeenteraad Hengelo heeft vorige week ingestemd met een krediet aan het warmtenet Hengelo voor het aanleggen van de backbone van Akzo Nobel naar het centrum van Hengelo. Met de aansluiting is een investering gemoeid van 14 miljoen euro. Eerder stemde de provincie al in met een stevige bijdrage van 4 miljoen euro. Er moet wel een externe partij bij om de organisatie te versterken. Ennatuurlijk en Alliander hebben interesse getoond.

Wie wordt de Winnaar Bio-energiebuurt van Overijssel?
De gedoodverfde winnaar doet niet mee. De rentmeester van het landgoed Vilsteren wil de plannen wel realiseren, maar niet in een wedstrijd. Dit biedt nieuwe kansen voor andere buurten en dorpen die gek zijn op bio-energie. Maar dan moeten ze zich wel inschrijven voor 8 juli.
Het initiatief met het beste stappenplan/routekaart ontvangt € 30.000 steun van de provincie Overijssel in de vorm van een ontwikkelbudget, de inhuur van deskundige begeleiding en inzet van kennis en netwerken van de provincie.
En het is net als in Alice in Wonderland: Iedereen wint. Niemand komt met lege handen te staan. Alle mooie initiatieven, zullen (financiële) ondersteuning krijgen om hun plannen verder te ontwikkelen. Twee criteria zijn vooral belangrijk: veel bio-energie en sterke lokale betrokkenheid. Voor alle informatie, zie de website van de provincie Overijssel. Die vertelt het precies.

INTERREG Groen gas feestelijk afgesloten
De video’s vertellen al het verhaal van de meeste projecten. En Frans Debets praatte ze kundig meertalig aan elkaar met diverse Duitse en Nederlandse gasten op de afsluiting van INTERREG Groen Gas op 10 juni in Coevorden. Het blijft een weerbarstig thema en er moet nog veel gebeuren. En daarom komt er ook een vervolg.

Papierindustrie wil meer biogas uit mest
Papier maken is pappen en nathouden. Dat vertelde Laurens de Vries van het Kenniscentrum van papier en karton tijdens een ontmoeting met BEON op woensdag 3 juni. Hij heeft net een grote energieanalyse afgesloten in de papierindustrie. Drogen vraagt het meeste energie. Hij verwacht dat in de toekomst alleen energie opgewekt zal worden voor deze stap en dat vervolgens alle andere processen zullen worden bediend met restwarmte van lagere temperatuur.
Met bijna 3 miljoen ton biomassa is de papierindustrie één van de grootste biobased industrietakken in Nederland. Hoe kun je verder verduurzamen? Restproducten worden al volop hergebruikt of aangewend voor energie. Dat is essentieel voor optimaal renderen van een procesindustrie. Michiel Adriaanse, ook van het kenniscentrum, toonde zich vooral geïnteresseerd in vergisting. Zou het niet mogelijk zijn om mestvergisters te koppelen met de papierindustrie? Joep Koenen, van OOST NV, die de ontmoeting had georganiseerd in BIC-ON verband, ziet goede mogelijkheden in een vervolg in breder verband tussen de papier en bio-energie sector. Wordt dus vervolgd. Voor presentaties, zie BEON website.

KARA helpt Oekraine bij omschakeling naar bio-energie
Oekraine bulkt van de biomassa, hout, maar vooral riet en agrarisch afval. Maar het wordt amper gebruikt. Daar komt verandering in. Veel stadsverwarming schakelt over en er moeten nu zo snel mogelijk biomassaketels worden gebouwd. Geen Russisch gas meer. KARA heeft uitstekende kennis en brengt deze met een megadeal in bij de grote lokale ketelbouwer en -exploitant Ukrteplo. Die timmert hard aan de weg en heeft al een orderportefeuille met meer dan 1000 MW aan nieuwe installaties. Om deze productie te realiseren wordt nu samen met KARA een nieuwe fabriek gebouwd onder de naam Greenburner Powered by KARA Energy Systems. Die moet voor 600 MW per jaar aan ketels gaan bouwen. Bijna lopende band werk, dus. En dat alleen voor de lokale markt, want verder strekt de licentie van KARA niet. Klaas Reinders en zijn nieuwe salesmanager Willy Bijen (midden op foto) zijn ontzettend bij met deze prachtige deal.

Enexis bouwt overstort: de Groen Gas booster
Enexis, Gasunie en Attero gaan in Wijster een grote compressor bouwen: de ‘Groen gas Booster’. Deze compressor gaat het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag verbinden. Een soort overstort van het 8 bar net naar de Gasunie leiding. Zie meer op de BEON website.

Webtools voor projectontwikkeling – kaarten voorop
Waar liggen de beste mogelijkheden voor bio-energie? Waar liggen de gas- en warmtenetten? Waar zijn belangrijke warmtevragers? Hoeveel biogas kan er in een gemeente worden geproduceerd met mest en lokale mais? Antwoorden op deze vragen kun je vinden op de schitterende kaarten die in de loop der jaren door en met provincies zijn ontwikkeld. BEON en haar partners waren daarbij vaak grote gangmakers. Op woensdag 17 juni lieten BTG en Stimuland iets zien van de mooie producten die ze hebben helpen ontwikkelen. Overijssel, Gelderland en de Duitse deelstaten over de grens. Links naar de kaarten zijn te vinden op de website van BEON. Gebruik ze goed, en als je fouten ziet: meldt ze aan BEON of aan de provincies!

Rekenmodules mestvergisting waar je blij van wordt
In Europees verband wordt grote waarde gehecht aan tools en rekenmodules. CCS is er druk mee. Hun rekenmachine wordt tegenwoordig goed gebruikt. Jan Willem Bijnagte ziet graag positieve resultaten. “Bij onze tool wordt een boer niet direct afgeschrikt door sombere terugverdientijden.” Jacco van Egdom van het Energiefonds waarschuwde als echte bankier wel voor te hoog optimisme. “We zien zelf dat het in het echt vaak wat tegenvalt”. De presentaties van de workshop van 17 juni staan op de BEON website.

Veel leermomenten op Praktijkdag bio-energie
Een bezoek aan de Praktijkdag Bio-energie levert altijd weer nieuwe gezichtspunten op. Op de dag vinden excursies plaats naar leerzame projecten en presenteren partijen hun nieuwe beleid en nieuwe projecten. Voor de mensen van RVO is dit de dag van het jaar. Dit jaar op 18 juni op de Apenheul in Apeldoorn.
Uw reporter bracht een bezoek aan de mestvergister en duurzame stal van ECOFERM. Hier staat de eigenaar nog vol uitdagingen met zijn eendenkroos en algen. In de natuur groeit het weelderig, maar bovenop zolder blijkt de groei uiterst gevoelig voor de lokale omstandigheden.

EZ blijft enthousiast over bio-energie
Merei Wagenaar van het ministerie van Economische Zaken liet ‘s middags zien welke rol overheidsbeleid speelt in de toepassing van biomassa: “Duurzaamheid is niet langer een hobby, maar een substantieel onderdeel van onze energievoorziening. Er gebeurt al een heleboel, maar er is ook nog veel nodig.” Wagenaar moedigt de deelnemers aan om de mooie vergezichten waar te maken en ook een goede lange termijn oplossing voor bio-energie te vinden.

Van de apen moet je het hebben
Als je op de Apenheul een dag organiseert, dan ook een verhaal over apen. Volgens bioloog en gedragsdeskundige Patrick van Veen kunnen we nog veel leren van deze dieren. De aap zou een groter duurzaamheidsbewustzijn hebben dan de mens. Chimpansees passen hun levensstijl bijvoorbeeld aan als voorraden op raken. “Veel problemen zitten niet in systemen, regelgeving of procedures, maar in het gedrag”, aldus Van Veen. “Vertrouwen, loslaten van heilige huisjes, verantwoordelijkheid en samenwerken, spelen daarin een belangrijke rol.” Het publiek heeft genoten van de prachtige beelden.

Biomassa volop in SDE+, meestoken uitgezonderd
In de wandelgangen van de Praktijkdag uitgebreid gesproken over de SDE+.  In fase 1, 2 en 3 is vooral biomassa voor hernieuwbare warmte en wkk aangevraagd, inclusief verlengde levensduur thermische conversie. Wind kwam vooral in fase 3 om de hoek kijken. In fase 4 zijn veel projecten thermische conversie biomassa en vergisting/ groen gas aangevraagd. Het budget is nu overschreven. In fase 1 is de vergoeding 7 cent per kWh, in fase 2 8 cent, enz. Aanvragen voor meestoken in kolencentrales laten nog even op zich wachten. Volgend jaar nieuwe kansen.

Droomrecords Twence
In de vorige nieuwsflits stonden de indrukwekkende prestaties van Twence. Maar een trouwe lezer van Essent meldde aan de redactie dat er drie nullen teveel stonden. Het moet zijn: 180 GWh aan stroom uit afvalverbranding en 140 GWh uit hout. Nog steeds geweldig. In het jaarverslag van Twence staan de getallen wel goed. Met nog dank van de nieuwsbrief redactie voor de oplettendheid van de trouwe lezer.

Green Tech Week
Geef je nu op voor de Green Tech Week en breng bio-energie volop in beeld voor breed publiek.

Agenda
Maandag 5 - zaterdag 10 oktober, Green Tech Week
Donderdag 5 november, Bio-energiedag Oost-Nederland, Zwolle

Het secretariaat van BEON is gesloten van 8 tot 28 juli in verband met vakantie.

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp