Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS SEPTEMBER 2015
Bio-energiedag Oost-Nederland op 5 november
Wethouder Elferink zal trots de deelnemers 's morgensvroeg op donderdag 5 november ontvangen op het stadhuis. Hengelo voelt zich de hotspot als het om bio-energie gaat.

Daarna met de bus op excursie naar één van de twee gloednieuwe installaties die afgelopen jaar zijn gebouwd: de nieuwe stadsverwarmingsinstallatie van Warmtenet Hengelo of de pyrolyse fabriek Empyro. De bus brengt de bezoekers daarna rap naar het provinciehuis voor de lunch en voor het middagprogramma.

Vol energie naar een biobased economy. Dat is het thema van de dag. Bio-energie wordt steeds meer gezien als krachtige wegbereider voor een samenleving die minder afhankelijk is van fossiel. Op de dag worden de mijlpalen van afgelopen jaar getoond en vooruit geblikt naar de komende jaren. Zowel productie als onderzoek komen aan bod. Ook aandacht voor landelijk en provinciaal beleid met voordrachten van gedeputeerde Erik Lievers en Patrick Todd van Economische Zaken.

De dag wordt georganiseerd door BEON en de provincie Overijssel treedt op als hoofdgastheer. Inschrijving is geopend. Ga daarvoor naar de BEON website.

Warmtenet Ede blijft groeien
Valentijn Kleijnen van MPD Groene Energie (voorheen Bio-energie de Vallei) komt er graag over vertellen op de Bio-energiedag op 5 november: In Ede blijft het warmtenet maar uitbreiden. Nu met een tweede centrale. In mei maakte de Nieuwsflits hier al melding van. PPM Oost heeft de financiering van haar deel nu ook toegezegd, schreef de immer zeer gedreven Jemy Pauwels deze week.

Zijn chef Marius Prins is ook trots: “MPD Groene Energie is een schoolvoorbeeld van hoe je een duurzaam warmtenet opzet. De ondernemers beheersen alle aspecten: van de financiering en de afnemers, tot bouw, beheer en levering. Het hele traject verloopt binnen budget en precies volgens planning. Dat is een unicum”, vertelt Prins. Hij wijst erop dat MPD Groene Energie de komende jaren een prominente rol kan spelen bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Gelderland. De Bank Nederlandse Gemeenten doet ook mee in het financiering.

Educatie bio-energie belangrijk voor sector
MPD voormannen Gé Zijerveld en Valentijn Kleijnen gaan ook investeren in educatie. Dat is belangrijk. In de Bio-Energiecentrale in Park Reehorst wordt een educatief leslokaal meegenomen. Hier wordt het mogelijk lessen over duurzame energie in een “echt” werkende centrale aan te bieden aan leerlingen van de basisschool tot studenten in het hoger onderwijs.

Derde bio-energiecentrale in Ede Noord
MPD Groene Energie bekijkt de mogelijkheden om in 2017 een derde bio-energiecentrale in Ede-Noord te realiseren. Daarnaast wordt innovatief onderzoek verricht naar het inzetten van laagwaardige biomassa als blad, bermgras, heide en naalden, naast de gebruikelijke houten biomassa. Hiervoor moet een nieuw type installatie of een andere opwaarderingsmethode worden ontwikkeld.

Grote vergisters in Gelderland
Ook PPM Oost wil meer bio-energie. Ook op ander gebied. Ze is druk bezig om grote vergisters van Groot Zevert en Bergerden van financiering te voorzien. Daarmee zal haar portfolio in duurzame energie nog verder groeien.

Hof van Twente ziet belangrijke rol eigen energiebedrijf
Wilma Paalman van de Hof van Twente hield een enthousiast betoog op de BEON jaarvergadering van 16 september. Saerbeck is haar leidend voorbeeld. Deze Duitse gemeente in Münsterland investeert met haar burgers vrolijk en gedreven in duurzame energie: in windmolens, zonnepanelen, houtketels en een vergister. Met een eigen energiebedrijf. Dat wil de Hof nu ook. Met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en netwerkbedrijven samen wil de gemeente koers kiezen richting een energieneutraal Hof van Twente. De gemeenteraad ondersteunt de nieuwe strategie. Alle energie moet lokaal worden geproduceerd. Of bij Twence natuurlijk, dat mede-eigendom is van de gemeente. Op dit moment wordt 60 miljoen euro betaald aan externe partijen voor fossiele energie, in de toekomst moet dat echt anders worden. Een naam is er al van het nieuwe energiebedrijf: ECHT: Energiecoöperatie Hof van Twente.

KARA zet zwaar in op Oekraïne
Doelstelling is een nieuwe ketelfabriek die grote aantallen stevige biomassa ketels moet gaan leveren voor de verduurzaming van de stadsverwarming in de Oekraïne. Wel 60 MW aan ketelcapaciteit in 2016 en dan op naar de 300 MW per jaar als het allemaal goed gaat lopen. Het familiebedrijf in Almelo is daarvoor een samenwerking aangegaan met Ukrteplo, een bedrijf van stevige investeerders die zorgt voor de financiering, realisatie en bedrijfsvoering van de warmteprojecten. Willy Bijen is optimistisch over de samenwerking, zo vertelde hij op de BEON bijeenkomst van 16 september. Hij vertelde in geuren en kleuren hoe tot de deal was gekomen. KARA levert de kennis aan voor de ketels. Bestaande ketels kunnen de biobrandstoffen niet aan, hout wel, maar er zijn stevige problemen bij het verbranden van agrarische restproducten, zoals stro.

Byosis rondt Schoon & Zuinig EU project plattelandsontwikkeling af
Europese projecten zijn vaak een belangrijke steun in de rug waar het om projecten met een lange adem gaat. Ook de projecten voor plattelandsontwikkeling. Byosis heeft onlangs het Demonstratieproject Schoon en Zuinig succesvol mogen afronden. Het ging hierbij vooral om ‘Mestraffinage en biogas uit nevenstromen’. Het project heeft drie jaar geduurd. De resultaten verschijnen deze week op de BEON website.

Door ervaringen te delen met anderen, zijn nieuwe en verschillende, interessante, inzichten ontstaan in het vergistingsproces en de mestraffinage. De komende jaren zullen de resultaten hiervan zichtbaar worden.

Agro & Chemie ziet bio-energie ook als belangrijke aanjager economie
Bio-energie is een belangrijke economische aanjager voor Oost-Nederland, zo kopt het BBE-blad Agro & Chemie boven een recent artikel. BEON coördinator Frans Feil komt in het artikel uitgebreid aan het woord over de ontwikkelingen op het gebied van bio-energie in Oost-Nederland. Bio-energieproductie zal nog moeten verdubbelen in Gelderland en Overijssel om doelstellingen te halen op het gebied van duurzame energie. Er wordt veel van regionale energie initiatieven verwacht. Belangrijke ontwikkelingen zijn vooral zichtbaar bij de levering van duurzame warmte uit resthout. Ook op innovatief gebied, met de recente oplevering van de pyrolyse fabriek Empyro en met de vergistingsinitiatieven bij onder meer Dalfsen, Tubbergen en Beltrum. Bio-energie wordt gezien als belangrijke wegbereider voor de brede biobased economy. Jeroen Sluijsmans van BIC-ON sluit hierbij aan en gaat in op een aantal Gelderse voorbeelden die onlangs zijn gerealiseerd. Voor het hele artikel, zie deze link.

Houtketels gaan meetellen bij energieprestatie gebouwen
Met houtketels wordt minder gas gestookt. Toch wordt er uiterst moeilijk gedaan over het meetellen van ketels bij het berekenen van de energieprestatie van gebouwen. Bio-energie-expert Jaap Koppejan hield hier op 18 september 2015 een verhaal over bij het Platform Bioenergie. De autoriteiten zijn bang voor teveel emissies. Nu zijn de laatste jaren de regels voor uitstoot zoveel veranderd, dat die angst eigenlijk niet meer gegrond is. Vooral als je zorgt dat ook alle kacheltjes aan goede normen voldoen. Hij stelt voor om de ECODESIGN eisen versneld te gaan hanteren. Die zouden al gelden vanaf 2022. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft al positief gereageerd op het plan. Installaties die onder het Activiteitenbesluit vallen, zouden volledig mee mogen tellen. Andere installaties voor de helft, mits ze ook superschoon en efficiënt zijn.

Strovergister voor Bulgarije
HoSt heeft onlangs van ATARO Clima LTD opdracht gekregen voor de bouw van een biogasinstallatie in Tsalapitsa. Het is de derde installatie in Bulgarije die HoSt bouwt en de tweede met de mogelijkheid om grote hoeveelheden stro te vergisten door de toepassing van een aparte stro-input line, naast de ‘standaard’ vaste stof invoer. HoSt heeft het vergistingsconcept verder ontwikkeld om de vergisting van deze grote hoeveelheden (ca.4000 ton/jaar) stro mogelijk te maken. De behoefte om deze grote hoeveelheden stro te vergisten is ontstaan door de hoge kosten en beperkte beschikbaarheid van mais in Bulgarije. Door de vervanging van mais door stro stijgt de economische rentabiliteit van de installatie aanzienlijk. De installatie zal elektriciteit opwekken (capaciteit 1,5 MW).
Ook meldt het bedrijf dat bij de Waalwijkse Biomassa Combinatie (Wabico) het eerste groene gas is geproduceerd. Daarover volgende flits meer.

Energiefonds Overijssel en Empyro op Green Tech Congres
Het Green Tech Congres op maandag 5 oktober in Deventer gaat over Smart Grid for powerful growth. GTA/kiEMT organiseert de bijeenkomst en doet dat dit jaar samen met het Energiefonds Overijssel en de Clean Tech Regio Stedendriehoek. Met onder meer als sprekers: gedeputeerden Jan Jacob van Dijk (Gelderland) en Erik Lievers (Overijssel), Marco Waas (AkzoNobel) en Gerhard Muggen (Empyro). Deelname is gratis en opgave is nog steeds mogelijk.

Agenda
Maandag 5 oktober: Green Tech Congres, stadsschouwburg Deventer
Maandag 5 - zaterdag 10 oktober: Green Tech Week.
Donderdag 5 november - Bio-energiedag Oost-Nederland, Hengelo/Zwolle

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp