Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS SEPTEMBER 2018

Europees duurzaam energie beleid biedt kansen industrie
De Renewable Energy Directive II is begin dit jaar vastgesteld. Dit beleid is uiterst belangrijk voor het duurzame energie beleid in alle lidstaten. Ook voor Nederland. Stevige targets zijn vastgesteld, met straffe maatregelen als landen zich niet aan de afspraken houden. Lang is hiervoor onderhandeld. Niet alleen voor de verduurzaming van elektriciteit en warmte is het nieuwe beleid belangrijk, ook voor mobiliteit.

Op het gebied van biobrandstoffen breken door de komst van zogeheten “advanced biofuels”, nieuwe perspectieven aan voor biogas en pyrolyse olie. Dit is belangrijk voor de bio-energiesector in Oost-Nederland. Martijn van de Sande van RVO maakte in zijn EZ tijd deel van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie. Hij zal op 26 september ingaan op de Renewable Energy Directive II van de Europese Commissie.


Combinaties opwek en opslag Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland
Voor de verduurzaming van de energievraag moet steeds meer gezocht worden naar combinaties van verschillende duurzame energiebronnen en naar de mogelijkheden om tijdig te schakelen tussen zon & wind, warmte en mobiliteit. Ook biomassa en andere vormen van duurzame energieopslag spelen een belangrijke rol bij het in balans brengen tussen vraag en aanbod van energie. Zoals altijd, willen organisatoren weer mooie voorbeelden laten zien. Nu van hybride systemen in Oost-Nederland. Waar voorheen de dag zich alleen richtte op bio-energie, gaat het nu vooral om knappe combinaties met andere vormen van duurzame energie.

BEON organiseert de dag met hulp van de stichting Stimuland. De provincie Overijssel is gastheer. Binnenkort start de aanmelding op de BEON website. Resrveer alvast 1 november in de agenda. Programma biedt als vanouds ’s morgens excursies en ’s middags presentaties. Zegt het voort.

Duurzaamheidsuitdagingen papierindustrie
Papier- en kartonsector staat voor belangrijke uitdagingen. Papier maken is pappen en nathouden. Hier gaat veel energie in zitten. De sector kijkt al jaren naar mogelijkheden om restwarmte van hoge temperatuur processen te benutten voor laag waardig gebruik. Ook wordt er gezocht naar duurzame energiecombinaties voor de vervanging van aardgas.

Ook kijkt de sector naar alternatieven voor houtpulp. Naarstig wordt gekeken naar organische reststoffen die een deel van het hout zouden kunnen vervangen. Voorbeelden zijn gras en tomatenloof. Op 26 september zal Michiel Adriaanse van het Kenniscentrum voor Karton en Papier als gastspreker op de BEON jaarvergadering zijn licht laten schijnen op de prachtige duurzaamheidsvraagstukken in zijn sector.

Mestpartijen verenigt U!
Op 27 november komen Nederlandse en Duitse mestpartijen bijeen om ontwikkelingen te bespreken en activiteiten af te stemmen. Dit gebeurt aansluitend op de Mest-op-Maat projectvergadering waar BEON gastheer is.

Deelnemers van BEON, projectpartners van het INTERREG Mest-op-Maat project en clusterleden van Mineral Valley zijn van harte welkom om aanwezig te zijn. De bijeenkomst zal bij Twence worden gehouden.

Hybride warmtepomp op komst
Cogas en Enexis (Enpuls) gaan samen met de Vereniging Eigen Huis en andere partijen de hybride warmtepomp uitgebreid testen. Met deze installatie kunnen huizen worden verwarmd door een combinatie van elektriciteit en groen gas. Een prachtig infogram is gemaakt met alle details. De warmtepomp biedt een gebalanceerd alternatief voor de gasketel, met halvering van de gasvraag en beperkte stijging van het stroomverbruik.

Warmteplannen Enschede - Hengelo
Op 13 september presenteerde Eric Kouters de voortgang bij de warmteplannen in Twekkelerveld (Enschede) en Nijverheid (Hengelo). Eric Kouters is projectleider en zijn inzet is mede mogelijk gemaakt vanuit het GO-Duurzaam programma waarin BEON samenwerkt met Pioneering. Beide wijken willen gebruik maken van het warmtenet en zijn in de race voor een dikke EZ subsidie om versneld te verduurzamen.

Warmteplannen zullen in de komende tijd belangrijk worden. Hierbij zal ook de inzet van biomassa een rol spelen. Welke rol zal afhangen van de lokale situatie en specifieke keuzes. BEON partijen zijn door de provincie Gelderland gevraagd om hierbij gemeenten bij te staan en te helpen bij het opstellen van een leidraad.

Agenda

26 september

BEON jaarvergadering met gastsprekers over papier en karton industrie en Duurzaam Energiebeleid Europese Unie. Niet leden ook welkom voor publieke deel tegen geringe vergoeding. Aanmelden bij coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl.

1 november
Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland, provinciehuis Zwolle. Aanmelding binnenkort geopend.

26 november
Gezamenlijke mestverwerkingsbijeenkomst BEON-Mest-op-maat-Mineral Valley, Hengelo. Aanmelding opent komende maand. 


 

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
E-mailWebsite | Linked-In | Twitter

 


Email Marketing Powered by Mailchimp