Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS MEI 2016
Bio-energie partijen achten doelstellingen provincie haalbaar
Maar dan moet er wel wat gebeuren. Om 20% duurzame energie te halen is 6 PJ bio-energie nodig. Ook moeten zon, wind en bodem maximaal worden ingezet. Aan plannen geen gebrek. Maar ze zijn alleen te halen als gemeenten en bedrijven ook echt willen. Op 20 april kwamen bio-energiepartijen in Almelo bijeen om te bespreken hoe de doelstelling voor bio-energie gehaald zou kunnen worden. Vooral met verduurzaming van proceswarmte bij de industrie en met vergroening van het aardgasnet worden meters gemaakt. Daarnaast verduurzaming van de warmtevraag van maatschappelijk vastgoed. BEON gaat werken aan een actieplan om deze verduurzamingsslag te helpen realiseren.

Jan Demmer van Jalo Biopellets heeft goed naar de mogelijkheden bij overheidsgebouwen gekeken. “We kunnen de helft van het gebruik verduurzamen met 35.000 ton houtpellets. Dit moet goed te doen zijn.”

Nieuwe coöperatie voor boerderijvergisters
Productie van groen gas zou goed met boerderijvergisters kunnen. Begin dit jaar heeft de zuivelsector een nieuwe coöperatie opgericht die moet gaan investeren in zulke installaties. Doel is om in het land 1.000 vergisters te realiseren bij grote boerderijen. Dat meldt Jan Willem Straatsma in een mail aan het cluster. Het plan wordt warm ontvangen op de BEON bijeenkomst van 20 april. Belangrijk is om zoveel mogelijk installaties naar Oost-Nederland te krijgen. Met voldoende vergistertjes zou ruim 1 PJ in Overijssel geproduceerd kunnen worden in de vorm van groen gas. Een belangrijke impuls voor een verduurzaming van de landbouw.

Prachtige vergister in Dalfsen in bedrijf
Huisman gaat op 3 juni zijn vergister feestelijk laten openen. Gedeputeerde Erik Lievers en wethouder Agricola van het gemeentebestuur zullen de handeling verrichten. BiogasPlus heeft de Greendal installatie in Dalfsen met Byosis gebouwd, mede dankzij inspanning van CCS en anderen. In de installatie wordt mest samen met ander organisch restmateriaal vergist, biogas omgezet in groen gas en het digestaat opgewerkt tot bruikbare mestproducten.
Kernpartners provincie Overijssel gaan voor meer samenwerking
Ongeveer 1/3 van de duurzame energieprojecten valt goed te realiseren. Condities zijn daarvoor goed. Ongeveer 1/3 is lastiger, maar te doen met vereende krachten. De laatste 1/3 is echt lastig te realiseren. Daarvoor zijn de voorwaarden nog onvoldoende aanwezig. Dit was het gezamenlijk beeld in het overleg van kernpartners op 13 mei in Zwolle. Kernpartners werken met de provincie samen om de doelstelling van 20% duurzame energie te realiseren in 2023.  Zij organiseren komende weken bijeenkomsten om duurzame energie en lokale initiatieven te bevorderen en energiebesparing te realiseren in de bebouwde omgeving en bij de industrie (zie agenda). Aan enthousiasme geen gebrek, maar de uitdaging is om de boel echt in beweging te krijgen en gezamenlijk op te trekken om ook het lastige deel van de projecten te realiseren. Dit zal ook op de agenda staan van de gezamenlijke bijeenkomst die op 29 juni in Zwolle wordt gehouden.

Bedrijven steeds meer geïnteresseerd in bio-energie
Akzo Nobel heeft er al ervaring mee. Het chemiebedrijf in Hengelo betrekt stoom van de duurzame energiecentrale van Twence en van de pyrolyse fabriek van Empyro. Friesland Campina in Borculo heeft ook al duurzame warmte uit olie uit hout en straks uit biogas. Andere grote procesbedrijven volgen de ontwikkelingen op de voet. VNO/NCW heeft bio-energie ondernemer Rene Venendaal uitgenodigd om op 1 juni een sessie te leiden over duurzame warmte. Dan houdt de werkgeversorganisatie in Enschede een bijeenkomst over verduurzaming van de maakindustrie. Voor meer informatie, zie de BEON website.

De belangstelling voor duurzame warmte blijkt ook uit het aantal SDE+ projecten dat voor de eerste ronde is ingediend. Samen met andere projecten is voor meer dan 8 miljard euro ingeschreven. De eerste SDE+ ronde is daarmee ruim overschreven. Zie voor meer informatie de brief van de Minister aan de Tweede Kamer.

Financiering van de energietransitie
Ambities liggen hoog in Gelderland. Maar hoe financier je alle veranderingen die nodig zijn? PPM Oost organiseert op 22 juni in Arnhem een bijeenkomst over dit thema. Zij doet dit samen met de provincie, VNO-NCW en het secretariaat van het Gelders Energieakkoord. Ook pensioenfondsen zijn van de partij. De bijeenkomst is ’s middags van 14-18 u.

Empyro nu jaar in bedrijf
Het stond gewoon in de planning, maar het blijft toch een geweldige prestatie. De olie-uit-hout fabriek in Hengelo draait een jaar. Miljoenen liters olie zijn al geproduceerd en ingezet voor warmte op 30 kilometer afstand in de zuivelindustrie. Vele partijen hebben al een bezoek mogen brengen aan de fabriek die geheel gebouwd is door de lokale industrie. Gerhard Muggen van BTG-BTL zal op 15 juni bij de BEON workshop een verhaal houden hoe het eerste jaar is verlopen.  Een grote uitdaging bleek de zandcirculatie. Daardoor moesten delen van de installatie aangepast worden. De verbetering bleek succesvol en sindsdien draait de fabriek prima.

Ennatuurlijk nationaal speler met lokaal verhaal
Verduurzaming van de warmtevraag met restwarmte. Dat is de inzet van Ennatuurlijk. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Brabant, maar is zeer actief in Oost-Nederland. In Enschede nam het enige jaren geleden het warmtenet over van Essent. In Hengelo wil ze Warmtenet Hengelo helpen en deelnemen in de installaties voor warmtelevering. Op 15 juni zal Bas van Grol een verhaal houden op de BEON workshop over de activiteiten van Ennatuurlijk. Om 16 u in Almelo.

Meer biomassa uit het landschap
Op 25 mei komen gemeenten, landschapspartijen en bio-energiepartijen in Delden bij elkaar om meer biomassa uit natuur en landschap te krijgen. De keten van boom tot eindgebruik moet verbeterd worden. Niet alleen voor energie, ook voor ander gebruik.

Er zijn de laatste tijd veel studies en projecten uitgevoerd op dit gebied. Tijdens de bijeenkomst zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste resultaten. Op deze manier kan er voortgebouwd worden op eerdere ervaring. Conclusies van de bijeenkomst zullen als input dienen voor het Nieuwe Energieprogramma van de provincie. De bijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd door gemeenten in Twente en BEON met hulp van het EU Secure Chain programma. Voor meer info, zie BEON website.

Agenda
25 mei – Meer biomassa uit het landschap van het Twentse platteland
26 mei – Lokale initiatieven, bijeenkomst Natuur en Milieu, Theaterhotel Almelo
1 juni –  Energiebesparing en duurzame energieopwekking maakindustrie, VNO-NCW, Enschede
3 juni – Opening vergister Greendal, Dalfsen
15 juni – BEON workshop over bio-warmte met bijdragen van Ennatuurlijk en BTG-BTL
22 juni – financiering energietransitie, workshop, Arnhem
29 juni – gezamenlijke bijeenkomst Nieuwe Energie Overijssel in Zwolle
27 oktober – Bio-energiedag Oost-Nederland
 

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp