TNO rapport ultrafijn stof reductie

Binnenkort zullen wij de wetenschappelijke rapportage online zetten.

Houdt daarom onze website in de gaten.
 

VFA-Solutions locatie


The adress of VFA-Solutions:


Virus Free Air B.V. 
Molengraaffsingel 12-14
2629 JD Delft, The Netherlands
Tel : +31 (0)15 - 744 01 32
Fax : +31 (0)15 - 744 01 02 
www.VFA-solutions.com

Uitnodiging Practical Update Indoor Air Quality


 

Beste genodigde,

Op maandag 25 juni organiseert ISIAQ.nl (International Society of Indoor Air Quality and Climate) een mini-congres. De Practical Update Indoor Air Quality vindt plaats in de Universiteit van Utrecht.
Het congres begint om 15.00.


Problematiek in de praktijk met binnenklimaat

Tijdens het congres zal de problematiek rondom het binnenklimaat vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Onderwerpen zoals de VentilatiePrestatieKeuring, online luchtkwaliteit monitoring, gezonde scholen,
en energie-effiënte (fijn stof)filtratie zullen besproken worden door experts. 
 

VFA bespreekt praktijkervaringen met innovatief fijnstoffilter (TNO onderzoek)

Dr.ir. Vincent Vons (CTO) van Virus Free Air zal tijdens het congres de resultaten bespreken van een praktijktest met een lagedruk fijnstof filter op de luchtinlaat van een kinderdagverblijf in Delft.
In het kader van het Technologiecluster 'Frisse Kinderdagverblijven'' van TNO is gekeken naar de efficiency van het lage druk fijnstof filter onder praktijkomstandigheden. De resultaten waren significant in termen van
de behaalde reductie in (ultra)fijnstof concentraties en de daarbij verbruikte energie (zeer lage drukval).
 

Programma en inschrijving

Via deze link kunt het programma zien (ook registratieformulier). Ontvangst is vanaf 14.30 waarna u welkom geheten wordt door dr. Francesco Franchimon, voorzitter van ISIAQ.nl. Vervolgens zullen de sprekers hun praktijk ervaringen met het binnenklimaat
met u delen. Er zal worden afgesloten met een panel discussie en een borrel om eventueel na te praten. Deelname is gratis (aanmelden vóór 18 juni 2012).

Indien meer informatie gewenst is kunt u contact met ons opnemen via raphael.broek@vfatechnology.com of 015-7440132.

Namens VFA en alle andere sprekers hopen wij u te mogen verwelkomen op de 25ste.

Met vriendelijke groet,

Het VFA Team
Copyright © 2012 VFA Solutions, All rights reserved.