Copy
Nieuwsbrief van Stichting Geefeenkoe.nl, nov. 2018

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u zich via onze website hebt aangemeld voor updates, of omdat u een donatie hebt gedaan aan onze stichting.

Feest!

 
© Vrolijk Schilderij
 
Stichting Geefeenkoe bestaat 10 jaar! Een mooi moment om eens stil te staan bij wat we het afgelopen decennium hebben gedaan en bereikt. We kunnen niet anders dan met trots terugkijken op een prachtige periode. Direct hebben we 600 koeien gedoneerd aan gezinnen met een beperking en indirect meer dan 1500. Een geweldig resultaat als je bedenkt dat we in eerste instantie niet meer dan 25 koeien per jaar dachten te doneren!

Voor de betrokken gezinnen betekende dit concreet:  
  • moeders konden vanuit huis werken; 
  • kinderen met een beperking thuis konden thuis opgroeien en hoefden niet naar een internaat;
  • een stabiel inkomen door de verkoop van melk en melkproducten;
  • verbeterde voeding;
  • verbetering van de woonomstandigheden;
  • toegang tot medicijnen;
  • verbetering van de positie van de vrouw;
  • meer sociale contacten en minder stigma.

We hadden de afgelopen 10 jaar nooit zo veel succes kunnen hebben als er niet zo veel mensen betrokken waren bij de stichting. Met de vrijwilligers (in Nederland en in Kirgizië), donateurs, medewerkers van onze lokale uitvoeringsorganisatie Nur Bala en vele anderen hebben we voor de betrokken gezinnen een verschil kunnen maken. Hiervoor willen we iedereen hartelijk danken!
 

Het verhaal van Nazgoel
 
Uitzichtloos leek de situatie van Nazgoel in 2009. Ze was net verlaten door haar man, had niet genoeg inkomsten en ze droeg de zorg voor een gehandicapte zoon. Door de gift van Stichting Geefeenkoe lukte het Nazgoel om haar leven weer op de rit te krijgen. Met de verkoop van melk en melkproducten had ze genoeg inkomsten om de medische zorg voor haar zoon te betalen. Ze werd de steun en inspiratiebron voor vele gezinnen met een gehandicapt kind in haar dorp en in de wijde omgeving. Dit viel ook het regionale kantoor van het ministerie van sociale zaken op. Die bood haar een baan aan als maatschappelijk werker. Naast haar werk is ze actief als vrijwilliger bij onze lokale uitvoeringsorganisatie Nur Bala waar ze gezinnen begeleidt die een koe krijgen. 
 


Nieuwe website 
 
Ons 10-jarige jubileum leek ons een goed moment voor een nieuwe website. Het is een jubileum dat een belangrijk kruispunt markeert. Vanaf nu gaan we op een andere manier verslag uitbrengen aan onze donateurs. Aanleiding hiervoor zijn nieuwe privacywetten in zowel Nederland als in Kirgizië. De wijze waarop wij verslag uitbrachten van de donaties aan kinderen met een beperking is namelijk in strijd met deze privacywetten. 
Wat dit betekent voor donateurs? In de toekomst blijven we uitgebreid verslag uitbrengen aan sponsoren wat betreft hun donaties. De informatie over de kinderen zal alleen geanonimiseerd worden. Is uw donatie dan nog wel in betrouwbare handen? Jazeker! Jaarlijks vindt er zowel een controle plaats door onze accountant in Nederland als een uitgebreide lokale controle. Deze lokale controle is verplicht voor alle NGO's in Kirgizië en wordt door speciaal daarvoor aangewezen organisaties uitgevoerd.
 
 
 
Afscheid Hans Trapman
 
Na vele jaren onvermoeibare inzet heeft bestuurslid Hans Trapman besloten zijn plek in het bestuur over te dragen. Hans was een van de initiatiefnemers van stichting Geefeenkoe en heeft zich jarenlang standvastig en enthousiast hard gemaakt voor de werving van sponsoren. Hij reisde onvermoeibaar stad en land af om op scholen, partijen en bedrijfsbijeenkomsten te vertellen over het werk van Geefeenkoe. Dit deed hij ook op talloze markten waar hij in traditionele kledij samen met zijn vrouw Anne viltproducten uit Kirgizië verkocht. Daarnaast liep Hans jaarlijks de Nijmeegse Vierdaagse om sponsorgeld te verzamelen.

We zijn Hans enorm dankbaar voor zijn tomeloze energie en inzet en hopen dat hij de komende jaren in goede gezondheid als vrijwilliger betrokken blijft bij Geefeenkoe samen met zijn geliefde Anne. Nadia Kurpershoek zal binnen het bestuur het stokje van Hans overnemen. In de volgende nieuwsbrief zullen we meer over Nadia vertellen.
 

Bezoek Kirgizië


Volgende keer brengen we uitgebreid verslag uit van ons laatste bezoek aan Kirgizië. Vaste donateurs Anne en Henk waren mee en vertellen graag over hun indrukken. 
 
Copyright © 2018 Stichting Geefeenkoe, All rights reserved.
.
Our mailing address is:
Stichting Geefeenkoe.nl
Vlasakker 57
7582 AT Losser
Netherlands
info@geefeenkoe.nl
 
 
Email Marketing Powered by Mailchimp