Copy
Nieuwsbrief van Stichting Geefeenkoe.nl, april 2020

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u zich via onze website hebt aangemeld voor updates, of omdat u een donatie hebt gedaan aan onze stichting.


Coronavirus ook in Kirgizië


Het coronavirus heeft helaas ook Kirgizië bereikt. Het land heeft de grenzen gesloten en iedereen zit verplicht thuis in quarantaine. Er is ook een avondklok ingesteld: na 20.00u mag niemand buiten zijn. Er zijn roadblocks met controleposten om te voorkomen dat mensen zich toch verplaatsen. Ook in Kirgizië zijn de scholen gesloten en krijgen de leerlingen les door videolessen op televisie of door onlinelessen. Het probleem is alleen dat niet iedereen een computer, laptop of smartphone heeft om deze onlinelessen te volgen. De coronacrisis is voor de overheid aanleiding om zwaar in te zetten op een snelle digitalisering van het land. Met een verbeterde digitalisering kunnen leerlingen niet alleen thuis onderwijs volgen, maar wordt het ook mogelijk om zonder het huis te verlaten bankzaken te regelen, boodschappen te doen en medicatie te bestellen.
Voor het bestrijden van het coronavirus heeft Kirgizië internationaal om hulp gevraagd. Praktische hulp krijgt het land van China en Polen. Daarnaast heeft het als eerste land financiële hulp gekregen van het IMF met een toegekende lening van 140 miljoen euro.   
 


Gevolgen corona voor Stichting Geefeenkoe
 
In de oblast Talas zijn nog geen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. En dat is goed nieuws! We zijn trots op de veerkracht en daadkracht van Nargiza, Jyldyz, de maatschappelijk werkers en onze gezinnen en hopen dat iedereen deze periode in goede gezondheid doorkomt. Onze gezinnen lijken de quarantaine relatief goed door te komen. Door de koeien en de moestuinen hebben zij in ieder geval toegang tot eten. De oblast Talas merkt wel de gevolgen van de lockdown. De aanvoer van voedsel stagneert, prijzen van levensmiddelen stijgen en mensen kunnen niet naar hun werk. Inmiddels hebben bijna 6.500 gezinnen uit de regio noodhulp gekregen en wachten nog 8.500 gezinnen op hulp.

Sluiting kantoor
Het gebouw van onze uitvoeringsorganisatie Nur Bala is op last van de lokale overheid gesloten. Voordat het kantoor weer open kan gaan zal het gebouw eerst gedesinfecteerd moeten worden. De vrij abrupte sluiting van het kantoor maakt het werken lastig, omdat daar de vaste computers van onze medewerkers staan. Hierdoor is het niet mogelijk om de informatie van de laatste aankoop van koeien door te sturen naar Nederland. We zullen even geduld moeten hebben.  

Voorlichting
Door de sluiting van de veemarkt en de beperkende maatregelen van de overheid is het op dit moment niet mogelijk om koeien te kopen of nieuwe gezinnen te selecteren. Het werk van onze lokale medewerkers bestaat op dit moment vooral uit het geven van voorlichting over het coronavirus en het belang van quarantaine en een goede hygiëne. Ook worden mondkapjes uitgedeeld. Juist voor gezinnen met kinderen die een kwetsbare gezondheid hebben, is deze voorlichting van het grootste belang. Naast het geven van voorlichting houden onze medewerkers telefonisch contact met onze gezinnen, om te checken hoe het met ze gaat en ze steun en begeleiding te bieden. Ook dit is bijzonder belangrijk nu doktersbezoeken en behandelingen uitgesteld worden. 
 
Prijs koeien
In de aanloop naar de lockdown zagen we dat de prijzen van de koeien op de veemarkt tot astronomische hoogten stegen. Tegelijkertijd werd deze prijsverhoging een beetje verzacht doordat de Kirgizische som minder waard werd ten opzichte van de euro. We verwachten dat deze prijzen normaliseren als de veemarkten weer open gaan. 
 

 
Het verhaal van Nelya
 
Samen met haar zusje woont de 10-jarige Nelya bij haar opa en oma. Nelya heeft een hartafwijking en uitval van motorische functies als gevolg van cerebrale parese. De medische behandelingen van Nelya zijn kostbaar en vanwege een gebrek aan inkomsten hebben de ouders van Nelya besloten werk te zoeken in Bisjkek. Door de gift van koe Corry eind 2019 heeft het gezin een stabieler inkomen gekregen. Met deze extra inkomsten is er voldoende geld voor eten en kunnen de ouders de medische behandelingen bekostigen. En deze zijn hard nodig om de mobiliteit van Nelya te verbeteren. Zo hopen de ouders Nelya ervoor te zorgen dat ze zich in de toekomst zo veel mogelijk zelfstandig kan redden. 
 
 

 
 
Een nieuwe dagopvang!
 
Speciaal voor kinderen met een beperking in de leeftijd tot drie jaar oud, is in Talas een nieuwe dagopvang geopend: Dennaris. Geefeenkoe-ouders hebben de handen ineengeslagen en samen dit initiatief opgezet. De ouders hadden een grote behoefte aan een hoogwaardige en liefdevolle dagopvang van hun kinderen. Dit is voor ouders die een kind met een beperking hebben, heel erg lastig om te vinden. Daarnaast wilden de initiatiefnemers een ontmoetingsplek creëren voor de kinderen, zodat die samen veilig zouden kunnen spelen. Ook bleken veel ouders zelf behoefte te hebben aan zo'n ontmoetingsplek, om samen informatie en adviezen uit te wisselen en steun bij elkaar te vinden. Dennaris biedt inmiddels opvang aan 20 kinderen.  

We wensen Dennaris heel veel succes en hopen dat alle kinderen weer naar de opvang komen zodra de quarantainemaatregelen worden opgeheven.
 

 
Demonstraties huiselijk geweld
 
Om aandacht te vragen voor huiselijk geweld tegen vrouwen in Kirgizië demonstreerden vrouwen op Internationale Vrouwendag (8 maart) in de hoofdstad Bisjkek. Een groep gemaskerde mannen viel de vrouwen lastig en de politie werd ingeschakeld. De mannen namen de benen en de politie pakten vervolgens tientallen vrouwen op, omdat er geen toestemming gevraagd zou zijn om te demonstreren. Deze vrouwen werd vervolgens de toegang tot juridische bijstand geweigerd, en ook kregen een aantal fikse boetes. Het gevolg was wereldwijde verontwaardiging, en aandacht voor het probleem van huiselijk geweld in Kirgizië. 
Geweld tegen vrouwen is een groot probleem in Kirgizië. Drankmisbruik is wijdverbreid, en ook het kidnappen van bruiden vindt nog steeds plaats. Stichting Geefeenkoe probeert met de gift van een koe niet alleen de inkomens- en voedingssituatie van een gezin met een gehandicapt kind duurzaam te verbeteren, maar ook de positie van de vrouw te versterken. We zien helaas maar al te vaak dat de man het gezin verlaat zodra er een kind met een beperking wordt geboren. Wij doneren de koeien aan de gezinnen, maar sluiten de contracten met de moeders uit de gezinnen. Zij zijn de eigenaar van de koe. Op deze manier versterken we haar positie binnen het gezin en kan een man niet zomaar de benen nemen met de koe. 
 

 
Kirgizische verhalenvertellers
 
 
In het complex Manas Ordo in de oblast Talas ligt volgens overlevering de grondlegger van Kirgizië, Manas, begraven. De geschiedenis van Manas en zijn volgelingen en de strijd om de onafhankelijkheid van Kirgizië wordt van generatie op generatie doorverteld door speciale voordragers, de Manasji. Een van deze Manasji is Terzin Kamilov. Kamilov komt uit Talas en staat centraal in een van de verhalen in de nieuwe roman van Robert Osinga, 'Wie de rechtvaardigen zoekt'. Volgens een oude Joodse traditie is het aan 36 'rechtvaardigen' te danken dat God de aarde niet in de steek laat.  In zijn nieuwe roman gaat Osinga op zoek naar wie ons bindt. Lees, lees, lees!!
 
 
Copyright © 2020 Stichting Geefeenkoe, All rights reserved.
.
|Stuur door naar een vriend |

Our mailing address is:
Stichting Geefeenkoe.nl
Wilhelminasingel 1
8011 SJ Zwolle
The Netherlands
info@geefeenkoe.nl
http://www.geefeenkoe.nl
 
 
  Email Marketing Powered by Mailchimp