Copy
Nieuwsbrief van Stichting Geefeenkoe, 2 maart 2013

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u zich via onze website hebt aangemeld voor updates, of omdat u een donatie hebt gedaan aan onze stichting.

Nieuwe voorzitter voor stichting Geefeenkoe

Hierbij willen we U als donateur of belangstellende van stichting Geefeenkoe voorstellen aan onze nieuwe voorzitter: Marjolijn Muntinga. Zij heeft per 1 januari het stokje van Tineke Post overgenomen. Tineke blijft aan onze stichting verbonden als webmisses en als PR vrijwilligster. Marjolijn heeft vorig jaar in een vakantie met haar gezin Kirgizië bezocht. Ze kwam daarna tijdens één van de markten waarop Anne Trapman haar vilten spullen verkoopt in gesprek over onze stichting. Marjolijn gaf toen aan graag betrokken te willen worden bij onze stichting. Nadat Tineke aangaf de PR functie niet meer te kunnen combineren met het voorzitterschap werd aan Marjolijn gevraagd of zij deze functie wilde vervullen. Gelukkig zei ze volmondig: Ja. Marjolijn spreekt ook nog eens Russisch wat een prachtig plus punt is. Wij heten haar van harte welkom in ons bestuur.


De 250ste koe is in aantocht

Op het moment dat deze nieuwsbrief werd samengesteld stond de teller bij stichting Geefeenkoe op 242 koeien. Het duurt dus niet zo heel lang meer voordat de 250ste koe gedoneerd mag worden. Ook het aantal kalfjes blijft groeien want elk gezin dat een koe krijgt moet het eerste kalf dat in leven blijft aan een volgende gezin schenken. Hoe lang dit ook duurt... Omdat we meestal een drachtige koe schenken en een koe net als een mens 9 maanden drachtig is zou dat in het ideale geval binnen een jaar gerealiseerd moeten zijn. Helaas gaat er wel eens iets mis met het kalfje: voordat het geboren is of vlak na de geboorte. Toch blijft het gezin verplicht om een kalfje te doneren. Dus in sommige gevallen duurt het wel twee en soms zelfs drie jaar voordat er een kalfje aan een volgend gezin is geschonken. Onze projectassistente Nargiza blijft in samenwerking met maatschappelijk werksters in de regio alle gezinnen monitoren die ooit een koe ontvangen hebben en zij zien erop toe dat het eerste kalfje dat blijft leven bij een ander gezin met een gehandicapt kind terecht komt.

Wanneer de donateur van de koe heeft aangegeven er prijs op te stellen dat we het laten weten wanneer 'hun' koe een kalf heeft gekregen dan sturen wij daarover bericht. Onlangs konden wij bijvoorbeeld de donateurs van koe Bee (geschonken in mei 2011) vertellen dat hun koe 'eindelijk' een kalfje gekregen had en dat dit kalfje was geschonken aan
Kairat, een jongen van 12 jaar met Cerebrale parese. De spontane reactie van het gezin was: "Hier worden we HEEL blij van!! Dank je wel en groetjes,  
Fam. Sondervan"


Stand van zaken
Zelf Hulp Groepen

De ouders van SHG 5 met de maatschappelijk werkster van hun regio.In februari zijn weer twee zelf hulp groepen (of self help groups) gestart: SHG 5 en 6. Net als bij de andere groepen zijn dit 3 gezinnen die samenwerken. Zij krijgen via onze stichting per gezin een koe in bruikleen maar na 3 jaar moeten ze genoeg gespaard hebben om weer zelfstandig verder te kunnen leven. Ze moeten de koe dan weer teruggeven.

Vijf van de zes koeien die aan SHG 5 en 6 in bruikleen zijn gegeven zijn bij elkaar gespaard door Anne Trapman die de afgelopen tijd weer vele markten heeft bezocht om daar de vilten spullen te verkopen die in Kirgizië veelal door vrouwen collectiefjes speciaal voor Geefeenkoe zijn gemaakt. De zesde koe is een verzamelkoe. Dus hebt u de afgelopen tijd een 'kleine' donatie (dat wil zeggen minder dan € 750,-) gedaan aan onze stichting, weet dan dat koe Tessa een beetje van u is.

De Zelf Hulp Groepen zijn nog steeds gezinnen met een gehandicapt kind maar zij hebben een iets betere levensstandaard. Ze moeten in elk geval kunnen lezen en schrijven en moeten in staat zijn geld te kunnen sparen. De gezinnen komen elke maand bijeen en wisselen ervaringen uit. Op de foto hiernaast ziet u de drie ouders die samen SHG 6 vormen, met rechts op de foto de maatschappelijk werkster die verantwoordelijk is voor monitoren van het welzijn van het gehandicapte kind.
 


Bijzondere verhaal 

Geboortekaartje van NoesIeder van u heeft zijn of haar eigen redenen om belangstelling te tonen voor onze stichting. Vaak zit er achter de donatie aan onze stichting een persoonlijk verhaal. En soms wilt u dat verhaal met ons delen. Het verhaal achter koe Corrie 2 is wel heel bijzonder. Loes Rusch en Hans van Drongelen hebben tijdens de zwangerschap van hun zoontje Noes contact opgenomen met onze stichting. Zij wilden graag een koe doneren uit naam van hun kindje. Het was hun idee om na de geboorte van Noes geld te vragen aan alle familie, vrienden en kennissen zodat van dat geld een koe gedoneerd kon worden. Zij vroegen of het mogelijk was dat dan vooraf al bekend zou zijn aan welk gezin de koe geschonken zou worden zodat ze de naam van het ontvangende kindje in het geboortekaartje konden verwerken.

Dat alles was gelukt en bij de geboorte van Noes kon worden vermeld dat de 'vrienden van Noes' koe Corrie 2 bij elkaar hadden gespaard en dat daarme Ermek, een blind jongetje van 3 jaar met een waterhoofd en Cerebrale parese kans heeft op een beter leven. En nog meer bijzonder is het dat Ermek is geadopteerd, zijn biologische ouders wilden niet meer voor hem zorgen.

Wilt u het bijzondere geboortekaartje van Noes bekijken?  Klik dan op deze link. 
 


Foto's op You Tube

Zarina, de Kirgizische vrouw van onze 'oprichter' Pepijn Trapman is één van onze vrijwillgsters. Zarina stuurde onlangs een link naar een foto-filmpje dat door Jibek Ibraeva is gemaakt. Jibek is vrijwilligster bij Nur Bala, de organisatie waar we mee samen werken. Nur Bala betekent 'kwetsbaar kind'. Deze organisatie neemt het op voor álle kinderen in kwetsbare omstandigheden in de regio Talas in Kirgizië, dus niet alleen kinderen met een beperking. Het doneren van koeien aan gezinnen met een gehandicapt kind is één van de taken van Nur Bala. Het filmpje dat Jibek op Youtube geplaatst heeft geeft een goed beeld van alle werkzaamheden van Nur Bala. En het leuke is dat de  bestuursleden die in Kirgizie geweest zijn en diverse kinderdagverblijven of families thuis hebben bezocht wel een aantal kinderen op de foto's zullen herkennen.

Dit is de link naar het foto-filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=bg5VjZKTycg&feature=youtu.be

Spreuken

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat bij elke pagina op onze site een mooie spreuk verwekt is. Inmiddels zijn dat er meer dan 300. De volgende spreuk is wel heel toepasselijk gezien onze 'doelgroep' :

"Vriendelijkheid is een taal
die blinden kunnen zien
en doven kunnen horen."

Mark Twain
Copyright © 2013 Stichting Geefeenkoe, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp