Copy
Nieuwsbrief van Stichting Geefeenkoe, 07 - 09 - 2015

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u zich via onze website hebt aangemeld voor updates, of omdat u een donatie hebt gedaan aan onze stichting.


400 koeien


Toen Stichting Geefeenkoe.nl werd opgericht in 2008 waren de verwachtingen bescheiden. De hoop was 25 koeien per jaar te kunnen schenken aan gezinnen met een gehandicapt kind. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en we hadden nooit kunnen vermoeden dat de teller op 400 koeien zou staan. Dit dankzij de gulle giften van de vele donateurs. Wij willen u hartelijk danken voor uw steun en het vertrouwen in onze stichting! 

De vierhonderdste koe, koe Wilma 2, is aan Bakdoolot en zijn ouders gedoneerd met steun van het Weeshuis Doopsgezinden Heemstede. Bakdoolot is 9 jaar oud en is geboren met een waterhoofd. Noodzakelijke medische behandelingen waren voor de ouders van Bakdoolot niet te betalen. Beide ouders hebben geen werk en de reiskosten naar het ziekenhuis waren te hoog. Met de komst van de koe kunnen de ouders van Bakdoolot de voedingssituatie van het gezin verbeteren. Bovendien kunnen de ouders met de extra inkomsten uit de verkoop van melk en melkproducten de reis naar het ziekenhuis en de medische kosten betalen. 

 


 

Studenten halen 75.000 euro op!


Zaterdag 30 mei stond voor 14 steden in het teken van Nacht van de Fooi. Dit studenteninitiatief wil kleinschalige ontwikkelingsprojecten onder de aandacht brengen bij uitgaanspubliek. In totaal stonden 570 restaurants, kroegen en andere uitgaansgelegenheden hun fooien af onder het motto 'Keep the Change, Change the World'. Dit bedrag is verdubbeld door Impulsis, een samenwerkingsverband van ICCO, Kerk in Actie en Edukans voor particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingshulp. Met deze geweldige donatie kunnen Stichting Geefeenkoe en nog vier andere kleine stichtingen mooi werk verrichten. Voor Stichting Geefeenkoe betekent de donatie concreet dat we twintig koeien kunnen aankopen.

 
 

Spin in het web Nargiza


Sinds jaar en dag is onze lokale medewerker Nargiza Sartalijeva verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van de meest kwetsbare gezinnen binnen ons project. Hiervoor werkt ze intensief samen met diverse lokale overheidsorganisaties. Samen met maatschappelijk werkers die in dienst zijn bij de overheid begeleidt Nargiza de gezinnen bij de keuze voor medische behandelingen, de verzorging van de koeien en adviseert ze bij het genereren van inkomsten. De lokale maatschappelijk werkers begeleiden de gezinnen in hun vrije tijd zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Door het hoge verloop onder maatschappelijk werkers is deze samenwerking voor Nargiza op momenten een uitdaging. Tegelijkertijd zouden we zonder hulp van de maatschappelijk werkers nooit zoveel gezinnen kunnen begeleiden.
Afgelopen jaar heeft Nargiza op eigen initiatief diverse forums georganiseerd voor ouders. Tijdens deze forums probeert Nargiza de ouders handvatten aan te bieden in de begeleiding van hun lichamelijk of geestelijk beperkte kinderen door uitwisseling van ervaringen te stimuleren, informatie te geven over onder meer de mogelijkheden op het gebied van onderwijs en de rechten van kinderen met een beperkingen in Kyrgyzstan. Nargiza probeert in haar werk de nadruk te leggen op de mogelijkheden van de kinderen in plaats van alleen maar te kijken naar de beperkingen. Het aantal gezinnen binnen het project groeit gestaag, maar Nargiza staat voor ieder van hen op elk moment van de dag klaar met raad en daad. 

 


Meest inspirerende oudere

 

Hans Trapman, een van de initiatiefnemers van Stichting Geefeenkoe.nl, is door Omroep MAX genomineerd als een van de tien meest inspirerende ouderen. Natuurlijk zijn we enorm trots op Hans en begrijpen helemaal waarom hij genomineerd is! Mede door de niet aflatende energie en betrokkenheid van Hans en zijn vrouw Anne is Stichting Geefeenkoe.nl uitgegroeid tot wat het nu is.
In een reeks uitzendingen vertellen alle genomineerden hun verhaal. Hans zal op 9 september om 20.30u te horen zijn in de uitzending 'Twee Dingen' op Radio 1. Bent u ook van mening dat Hans de meest inspirerende oudere is? Stem dan vóór 11 september op Hans via http://www.10vanMax.nl

  


 

Sponsor in de Spotlight
 

Vele mensen voelen zich verbonden met Stichting Geefeenkoe.nl en zetten zich belangeloos in voor ons project. Door alle steun - groot en klein - kunnen we een verschil maken voor kinderen met een beperking in Kyrgyzstan. De bijzondere ontmoetingen met donateurs zijn hartverwarmend en enthousiasmerend. Een bijzonder contact hadden we de afgelopen periode met de Protestantse Gemeente Diepenveen. Tijdens de biddag voor gewas en de arbeid heeft deze gemeente aandacht gevraagd voor kinderen met een beperking in Kyrgyzstan en het werk van Stichting Geefeenkoe.nl. De hoop was om met de collecte de aankoop van één koe te kunnen sponsoren. Uiteindelijk heeft de Diaconie met de opbrengst van de collecte twee koeien kunnen schenken. De drachtige koe Marie 2 is naar het gezin van de eenjarige Rahmatullah gegaan. Rahmatullah lijdt aan hersenverlamming wat gepaard gaat met epileptische aanvallen, afwijkende zintuigfuncties en achterblijvende ontwikkeling. Hij woont samen met zijn ouders in het huis van zijn grootouders. Zijn ouders hebben geen werk en kunnen de zorgkosten van Rahmatullah niet betalen. Koe Bertha 2 is geschonken aan het gezin van de twaalfjarige Elmirbek. Elmirbek lijdt aan een neurologische aandoening en is slechthorend. Voor zowel Rahmatullah als Emirbek betekent de komst van de koe een verbetering van de inkomenssituatie en hierdoor toegang tot hoognodige zorg en betere voeding.   

 


Verkoop vilt


Vrijwilligster Anne staat de komende periode weer op diverse markten met handgemaakte viltproducten uit Kyrgyzstan. Op onze website treft u een overzicht van de markten waar we staan!
 

 

Copyright © 2015 Stichting Geefeenkoe, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp