Copy
Nieuwsbrief van Stichting Geefeenkoe.nl, dec. 2019

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u zich via onze website hebt aangemeld voor updates, of omdat u een donatie hebt gedaan aan onze stichting.

Internationale dag
voor mensen met een beperking

De Verenigde Naties (VN) zetten zich in voor een inclusieve, toegankelijke en duurzame samenleving en hebben 3 december opgeroepen tot Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Sinds 1992 is deze dag bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden. 
Als je een beperking hebt, heb je het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs, werk of zelfstandig wonen. Of aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen en het openbaar vervoer. Uit recent onderzoek blijkt dat dit voor mensen met een beperking in Kirgizië geen vanzelfsprekendheden zijn. De afgelopen weken heeft het Comité ter Bescherming van de Rechten van Mensen met een Beperking (waarin onze partnerorganisatie Nur Bala zitting heeft) de proef op de som genomen. In hoeverre is Talas stad toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking? In een rolstoel en met een looprek bezochten ze verschillende openbare voorzieningen (een medische kliniek, het lokale kantoor van het Ministerie van Sociale Zaken, de universiteit, een bank). Deze blijken voor mensen met een fysieke beperking vaak onbereikbaar. In sommige gevallen is er wel een speciaal toegangspad voor een rolstoel/rollator, maar blijkt de helling te steil. Zeker als er ook nog sneeuw ligt... Om een indruk te krijgen van de uitdagingen voor mensen met een beperking, zie hier het filmpje van de bevindingen van het Comité ter bescherming van de rechten van mensen met een beperking.
 


Het verhaal van Aruuke
 
Aruuke is de oudste dochter van Zjanara en Toerat. Vier jaar geleden werd Aruuke geboren met een beschadiging aan haar hersenen. Ze kan niet praten of lopen. Omdat Zjanara en Toerat te weinig inkomsten hebben, wonen ze bij de liefdevolle ouders van Toerat in huis. Door de melk van de koe heeft de familie nu voldoende melk, boter, kefir en kaas. Wat niet zelf gebruikt wordt, wordt verkocht. Door de extra inkomsten kan Zjanara thuis blijven om voor haar dochter zorgen. Opa is dol op zijn kleindochter en heeft met de extra inkomsten een looprek kunnen maken zodat Aruuke kan oefenen met lopen. 
 

 
Inclusiviteit en zelfredzaamheid

(Schenk Atelier Katoen, Enschede)
 
De thema's inclusiviteit en zelfredzaamheid staan niet alleen op de agenda van de VN, maar houden ook Stichting Geefeenkoe bezig. In de afgelopen tien jaar van ons bestaan zien we dat de behoeften van de betrokken gezinnen aan het verschuiven zijn. Met de gift van de koe hebben de gezinnen toegang tot betere voeding en medicatie en zien we een verbetering in de sociale positie van deze gezinnen. Toch zijn een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor mensen met een beperking in Kirgizië nog geen realiteit. Veel van de Geefeenkoe-kinderen hebben bijvoorbeeld geen toegang tot onderwijs en zitten thuis. Lokale scholen mogen zelf beslissen of ze kinderen met een beperking opnemen en helaas besluiten ze vaak de deuren voor deze kinderen gesloten te houden. Ouders zien dat hun kinderen tot op zekere hoogte leerbaar zijn en maken zich zorgen over de zelfredzaamheid van hun kinderen op het moment dat ze er zelf niet meer zijn. We zien verschillende groepjes ouders de handen ineenslaan en allerlei initiatieven nemen. Een voorbeeld is het zestal ouders dat zelf een opvang is begonnen (Tenir Koldo) en kinderen met een beperking onderwijs op maat geeft. Het Zwitserse Rode Kruis ondersteunt dit initiatief en heeft gezorgd voor een onderkomen in Talas stad. Samen met onze lokale partner Nur Bala gaat het denken verder. We geven koeien aan gezinnen met een gehandicapt kind in de leeftijd tot 18 jaar. Maar hoe kunnen we de kinderen en jongvolwassenen met een beperking meer zelfredzaam maken in Kirgizië? Voor jongvolwassenen met een beperking zijn helemaal geen opvangmogelijkheden, voorzieningen of mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Jyldyz en Nargiza, de coördinatoren van onze lokale partnerorganisatie Nur Bala, denken na over het opzetten van een zorgboerderij met een bakkerij, een naaiatelier en een kwekerij. Omdat hiervan geen voorbeelden zijn in Kirgizië hebben we Nur Bala uitgenodigd om diverse projecten te bezoeken in Nederland. In twee weken tijd hebben Jyldyz en Nargiza zeer uiteenlopende projecten bezocht en veel ideeën opgedaan.

(VSO Het Meerik, Enschede)
 
We willen Henk en Rikie Janssen danken voor het financieel mogelijk maken van het bezoek van Nur Bala aan Nederland. Daarnaast willen we VSO Het Meerik (Enschede), zorgboerderij De Keuterij (Havelte), zorgboerderij De Maargies Hoeve (Kallenkote), Brownies & Downies (locaties Zwolle en Gouda), Schenk Atelier Katoen (Enschede), Kinderdagcentrum 't Boemeltje (Meppel), Raad op Maat (Gouda), De Kruidentuin (Twello), Het Atelier (Apeldoorn), zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal (Arnhem) en dr. Jan Hassink (Universiteit Wageningen) danken voor alle waardevolle inzichten en inspiratie. 

 
 
Even kennismaken!
 
Graag wil ik mijzelf even voorstellen als nieuw bestuurslid van Stichting Geefeenkoe. Mijn naam is Nadia Kurpershoek, ik ben 49 jaar oud en ik woon samen met mijn man en zoon in de prachtige stad Gouda.
Van oorsprong ben ik Kirgizische, maar sinds januari 2000 woon ik in Nederlands. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als beëdigd vertaalster Russisch-Nederlands.
Een aantal jaren geleden ben ik met Geefeenkoe in aanraking gekomen tijdens de stage voor mijn vertaalopleiding. Vanaf dat moment heb ik deze stichting leren kennen als een warme, betrokken organisatie die heel veel betekent voor arme gezinnen in Kyrgyzstan, het land waar ik vandaan kom. Na de stage bleef ik als vrijwilligster vertaalwerk verrichten voor de stichting. Toen ik van Marjolijn Muntinga en Herma Dijkema het verzoek kreeg om bestuurslid te worden, hoefde ik geen twee keer na te denken.

Ik hoop met mijn ervaring en kennis een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van deze mooie stichting.  
 

 
Facebook voor Nur Bala
 

Voor onze lokale partner Nur Bala was een eigen website lastig. Het ontbrak aan de juiste mensen in de directe omgeving om deze goed te kunnen onderhouden. Nu heeft Nur Bala sinds deze week een eigen Facebookpagina. Op deze manier kunnen ze iedereen direct op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Vind je het ook leuk om het laatste nieuws te volgen over het werk van Nur Bala? Lees dan hier.
 

 
Op weg naar koe 700!

Het is ongelooflijk, maar de teller op 675 koeien! Dat wil zeggen dat we direct 675 koeien hebben geschonken aan een gezin met een gehandicapt kind. Dat staat nog los van de eerstgeboren kalfjes die ieder gezin doneert aan een volgend gezin met een gehandicapt kind. Dit sneeuwbaleffect heeft ervoor gezorgd dat we direct en indirect aan meer dan 1500 gezinnen een koe hebben kunnen schenken. Helpt u mee om komend jaar de grens van 700 koeien over te steken?
 

 
 
 
Copyright © 2018 Stichting Geefeenkoe, All rights reserved.
.
|Stuur door naar een vriend |

Our mailing address is:
Stichting Geefeenkoe.nl
Wilhelminasingel 1
8011 SJ Zwolle
The Netherlands
info@geefeenkoe.nl
 
 
  Email Marketing Powered by Mailchimp