Copy
Team Castelloserve, de kasteelheren Rob Claassens en Rob Venema, presenteren de laatste ontwikkelingen. 

Nieuwsbrief April 2014

In onze nieuwsbrief vlak voor Kerst schreven we dat CastelloServe in 2014 een stap zal maken voorbij advies en projectbegeleiding. Inmiddels is de daad bij het woord gevoegd en hebben we samen met Schoolnet Eindhoven een op het primair en voortgezet onderwijs toegesneden telefoniedienst georganiseerd.
 

Voorbij advies en projectbegeleiding

Waarom niche partijen vaak succesvol zijn? Ze hebben goede ideeën over specifieke oplossingen waar partijen naar op zoek zijn en weten op het juiste moment de juiste relaties uit hun netwerk te mobiliseren. Gaan vervolgens samen aan de slag en realiseren snel en efficiënt de gewenste oplossingen met voor alle betrokken partijen de beoogde voordelen. Ook de overheid van centraal tot lokaal kan hierbij een ondersteunende rol vervullen, onder andere in de vorm van subsidie(s). Voor initiatieven op op het gebied van ICT en beveiliging, zijn wij traditioneel betrokken als partner voor advies en projectbegeleiding, maar recent zijn we hier "voorbij gegaan".
 

PrivateCloudVoIP

PrivateCloudVoIP is een initiatief van Schoolnet Eindhoven. Het is ontstaan uit de missie techniek, bedrijfsvoering en regionaal onderwijs in synergie te brengen. In 2013 heeft CastelloServe onderzoek gedaan hoe van uit de krachtenbundeling van het Schoolnet Eindhoven collectief, naast breedband internet, ook aantrekkelijke telefonievoorzieningen konden worden geboden. De wensen en eisen van de onderwijsinstellingen zijn vertaald naar de juiste oplossing tegen de juiste prijs en onder beheer van Schoolnet Eindhoven.
 

Van scholen - Voor scholen - Door scholen

De organisatievorm "Van scholen Voor scholen Door scholen" die Schoolnet Eindhoven toepast, maakt de telefoniedienst PrivateCloudVoIP uniek. Het collectief van scholen heeft de regie in handen en is eigenaar van de dienst. De volledige operatie is in handen van het nieuw ingerichte Loket Telefonie. Ook de lokale overheid hecht groot belang aan de inzet van moderne communicatiemiddelen binnen het onderwijs en heeft dit kracht bijgezet door Schoolnet Eindhoven te ondersteunen met subsidie, niet in de minste plaats voor de unieke aanpak. Resultaat:
 
Scholen krijgen laagdrempelig toegang tot moderne communicatiemiddelen
Scholen houden de aandacht bij het onderwijs en niet bij techniek
Scholen communiceren optimaal tegen de beste prijs/prestatie


Waarom gaat dit voorbij advies en projectbegeleiding? Wij hebben het maximale uit onszelf en de markt gehaald om partijen zo te organiseren dat een optimale telefoniedienst is gerealiseerd. Niet alleen (prijs)technisch, maar ook operationeel, nu en in de toekomst. De rol van het Loket Telefonie is hierbij van doorslaggevend belang, een rol die wij op ons hebben genomen. Hiermee voegen we de daad bij ons woord en gaan verder dan alleen advies en projectbegeleiding!

Schoolnet Eindhoven is een initiatief van de gezamenlijke scholen, non-profit instellingen en de gemeente Eindhoven. Schoolnet Eindhoven...

Is géén leverancier, zij organiséért de beste leveranciers om haar heen voor de juiste diensten tegen de juiste prijs.
Garandeert dat de scholen in regie blijven en het eigenaarschap behouden van de diensten en processen.
Werkt vanuit een een coöperatieve gedachte.
Is zelf onderdeel van het onderwijs.
Reikt verder dan alleen Eindhoven.


Voor meer informatie, neem een kijkje op www.schoolneteindhoven.nl

In ons OLC delen wij van harte onze kennis en ervaring met u. Wist u bijvoorbeeld dat u hier gratis de hand-out van de workshop "Optimale Communicatie: 3 in Balans" kunt downloaden? En zonder dat wij uw gegevens vragen? U bent van harte welkom in ons OLC.

Rob Venema & Rob Claassens

Loket Telefonie
Scholen worden binnen Schoolnet Eindhoven optimaal ondersteund op het gebied van telefonie met het Loket Telefonie. Het loket informeert en adviseert de scholen over mogelijkheden van PrivateCloudVoIP. Assisteert de scholen met het samenstellen van de juiste contracten, bestellingen en het veilig stellen van telefoonnummers. Realiseert PrivateCloudVoIP op de scholen door het plaatsen van de toestellen, het bieden van instructie en nazorg. Tenslotte kunnen de scholen terecht bij het loket voor 1e lijn service en support.

Als CastelloServe nemen we hier de volledige verantwoordelijkheid en gaan "voorbij advies en projectbegeleiding".

 
Samen = CastelloServe
De rode draad van deze nieuwsbrief is niet techniek, maar bovenal samenwerking! Scholen, bedrijven en overheden. Wat is nodig voor een succesvolle samenwerking? De expertise om de juiste partijen te mobiliseren en zo te organiseren dat de unieke krachten van de afzonderlijke partijen maximaal tot hun recht komen. Dit vergt inzicht, kennis, ervaring, daadkracht en veel doorzettingsvermogen. Stuk voor stuk competenties waarin wij ons onderscheiden en waarin wij al bijna 15 jaar dagelijks actief zijn. We zijn daarmee absoluut een unieke partner om samenwerking van de grond te krijgen. Het onderzoeken en verkrijgen van beschikbare subsidies van (lokale)overheid of bedrijfsleven behoort tot onze kernactiviteiten.
Copyright © 2014 CastelloServe BV, All rights reserved.