Copy
De kasteelheren Rob Claassens en Rob Venema informeren u over de online ICT-Beleid enquete.

'open Digital Learning eXchange'

Voor veel scholen is Castelloserve inmiddels een vertrouwd gezicht geworden op het gebied van ICT-vraagstukken. Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangekondigd zetten wij vandaag graag een van onze activiteiten op het gebied van innovatie schijnwerper: de 'open Digital Learning eXchange'!
 

ICT in dienst van...

Het onderwijs verandert, de uniformiteit van lesgeven maakt plaats voor uniciteit. Dit veranderproces is onomkeerbaar, elk mens is uniek en gebaat bij gepersonaliseerd leren om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in elke levensfase, tijd- en plaats onafhankelijk. Het implementeren van gepersonaliseerd leren is een complex en tijdrovend proces, waarvan het succes grotendeels wordt bepaald door de mate van digitalisering in en rond de school. 

Scholen staan dagelijks voor de uitdaging het maximale uit ICT te halen voor een optimale ondersteuning van het primaire onderwijsproces. Een uitdaging die ook het maximale vereist van het ICT-team op school en de beschikbare middelen en diensten. Gezien de ontwikkelingen die op gang komen op het gebied van onderwijs en ICT, zal de druk op mensen en middelen alleen maar toenemen. 
Project Simon
In voorbereiding hierop hebben we als CastelloServe in 2014 binnen de ORION-scholen het plan SIMON samengesteld waarbij scholen, overheden en bedrijfsleven regionaal concreet samenwerken om een optimaal onderwijsproces te kunnen faciliteren. 

Op technisch vlak het delen van ICT-voorzieningen van de participerende scholen, overheden en bedrijven. Op personeel vlak het vormgeven van een realistisch samenwerkingsmodel, waarbij ICT-afdelingen maximaal samenwerken om de kwaliteit van dienstverlening op de scholen te kunnen garanderen en waar mogelijk te verbeteren. Op financieel vlak door schaalvoordelen en rendement halen uit investeringen en exploitatie van mensen en middelen. SIMON staat overigens voor “Slimme Inzet Middelen OnderwijsNetwerken”.
 
Het plan SIMON maakt zelf ook de nodige ontwikkeling door en is het afgelopen schooljaar geëvolueerd naar de “open Digital Learning eXchange”. Een unieke “marktplaats” die scholen daadwerkelijk bij elkaar brengt op het gebied van onderwijs en ICT. Collega’s die elkaar kunnen vinden en helpen, niet alleen digitaal, maar ook “openDLX Field Days” moeten dit extra ondersteunen. Geen seminars maar écht met elkaar aan de slag! Nauwe samenwerking met lokale overheden en het bedrijfsleven is hierbij een belangrijk thema.

De open Digital Learning eXchange
 
Ook worden nieuwe business modellen onderzocht zoals “Schools pays Schools” en “Teachers pay Teachers” voor het realiseren van een stuk continuïteit van het digitaliseringproces en het openen van nieuwe mogelijkheden voor het delen van kennis, expertise, digitale lesmaterialen, leerroutes en meer. Belangrijk is dat de openDLX acteert in een open omgeving en zo de drempel extra zal verlagen tot het gebruik van onder andere veel waardevolle bestaande en nieuwe apps, (content)platformen en learning analytics.

CastelloServe is al meer dan 15 jaar actief op het gebied van onderwijs en ICT en is overtuigd van de kracht van de het model achter de openDLX en geeft samen met Stichting Primair en Voorgezet Onderwijs Zuid-Nederland (SPVOZN) sturing aan de ontwikkeling van de openDLX. Binnenkort zullen we samen met SPVOZN via www.opendlx.com de eerste informatie gaan delen met geïnteresseerden. Naar verwachting kunnen we eind schooljaar 2016-2017 de eerste concrete resultaten presenteren.
Copyright © 2016 CastelloServe BV, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp