Copy
Kinderkerk Nieuwsbrief #3
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk het in uw browser

In november hebben we op de eerste zondag weer een 0 – 100 dienst; ouders en kinderen zijn van harte welkom ! Later in de maand hebben we de tweede avond voor ouders, met een thema dat past in de tijd van het jaar (advent) en aansluit bij de eigen ervaringen met kinderen.
Beide activiteiten worden geleid door onze predikant Japke van Malde.

Zondag 6 november 10.30 uur
0 - 100 dienst: Vrijheid – blijheid?

Vrij zijn… dat klinkt geweldig, dat is het ook, maar het kan niet altijd. Er zijn ook regels, die ons tegenhouden. Moeten we ons daardoor laten tegenhouden, of niet? Of niet altijd?

We gunnen elkaar en onze kinderen de vrijheid, maar waar ligt de grens?

In de dienst en met de grote kinderen lezen we het verhaal van de 'genezing op sabbat' en gaan we op zoek naar de ruimte die er in (of tussen?) de regels zit. De jongste kinderen lezen het boek "Opvrolijkvogeltje".

We nemen op 6 november ook afscheid van onze geweldige kinderkerkleidster Margriet Dijkmans van Gunst. Ze blijft natuurlijk Vrijburger, maar we gunnen haar van harte de vrijheid om ook andere dingen te doen, om blij en vrij van andere dingen te genieten.

Voor al het goede dat zij ons gebracht heeft, zetten we haar graag in het zonnetje. 
Maandag 21 november 20.00 uur: Tweede thema-avond voor jonge ouders 

We praten over verwachtingen: wat verwacht je van je kinderen, je ouders, je partner, vrienden en familie? Wat mogen je kinderen van jou verwachten? Hoeveel vrijheid geef je kinderen eigenlijk? Bijvoorbeeld: moeten ze altijd mobiel bereikbaar zijn?

Telt de leus “vrijheid blijheid” of ben je toch teleurgesteld als er niet aan je verwachtingen wordt voldaan? En wat verwacht je van de toekomst voor je kinderen: ben je optimistisch gestemd, of maak je je zorgen?

Een mooi thema in de tijd van advent.  

Huisbezoeken

Onze predikant Japke van Malde is begonnen met huisbezoeken aan ouders die dat op prijs stellen. Het is bedoeld om nader met elkaar kennis te maken en verwachtingen of ideeën uit te wisselen met betrekking tot de activiteiten in Vrijburg. Als je wat voelt voor een huisbezoek, laat het haar weten !

Vragen? Mail naar japkevanmalde@gmail.com of bel haar op: 071 5142807.

Share
Tweet
Forward
Voor in de agenda
Thema-avonden voor ouders 
21 november, 16 januari, 13 februari en 20 maart om 20u in de Van Hillekamer

0-100 Diensten
6 november, 25 december, 5 februari, 5 maart, 9 april (Palmpasen, gevolgd door lunch voor de gezinnen), 7 mei en de afsluiting van het jaar op 2 juli.

Tijdens de Paasdienst (16 april) en Pinksterdienst (4 juni) is er ook een activiteit voor kinderen tijdens de dienst. 
Copyright © 2016 Vrijzinnig Centrum Vrijburg Amsterdam, All rights reserved.


Uitschrijven uit Nieuwsbrief bestand    Nieuwsbriefgegevens bijwerken 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Onze website