Copy
Als u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik hier voor de online versie.
twitter Ontvang alle scholing op je mobiel via @KRTtweets
 
 

Introductie transparante tariefstructuur voor opleiders
Met ingang van 1 januari 2015 introduceert het KRT een vernieuwde tariefstructuur voor opleiders.

Om de rol van registratieorgaan verder vorm te geven hebben we de werkwijze bij het verwerken van aangemelde scholing en de tarieven voor opleiders kritisch bekeken. Sinds de introductie van PE-online hebben we regelmatig feedback ontvangen op de tarieven voor de registratie van scholing en E-learning. Zoals u weet beoordeelt het KRT alleen de tandheelkundige relevantie plus het aantal uren scholing en niet de kwaliteit van de inhoud. Aangemelde scholing wordt daarom zo veel mogelijk administratief verwerkt. We hebben de input ter harte genomen en de tariefstructuur aangepast. Het KRT wil daarmee tegemoet komen aan de feedback om het tarief voor het registreren van scholing beter af te stemmen op de registerende taak van het KRT.

Afgelopen jaren was er een verschil in tarief voor scholing en E-learning en een structuur van kortingen. Om meer eenduidigheid te krijgen in de tariefstructuur is besloten om gefaseerd over te stappen naar een ander (kostprijs) model voor de registratie van scholing en E-learning. Het verschil in tarief voor scholing en E-learning is opgeheven en er bestaat vanaf 2015 alleen nog een korting voor non-profit instellingen.

Met ingang van 1 januari 2015 gelden de volgende tarieven:

  • Registratie van scholing en E-learning: € 125,- per cursus per jaar.
  • Korting voor non-profit instellingen: 50%
Non-profit instellingen die in aanmerking komen voor deze korting zijn:
  • Brancheverenigingen en regionale tandartsverenigingen
  • Medische Academische centra (geen commerciële instelling)
  • Universiteiten en tandheelkundige studentenverenigingen


U kunt de tarieven nalezen op de website.

We werken graag ook in 2015 met u samen om de scholing en E-learning van tandartsen zo toegankelijk mogelijk te maken en we hopen dat u het KRT ervaart als een partner die u hierbij van dienst kan zijn.
 

 
 
Footer

Bureau Kwaliteitsregister Tandartsen
Tel 030 6076360 | bureau@krt.nu | www.krt.nu
Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 14.00 uur m.u.v. woensdag