Copy
Als u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik hier voor de online versie.
twitter Ontvang alle scholing op je mobiel via @KRTtweets
 
 

“Visitatie …. wat goed gaat en wat beter kan!
Kees de Vries is stellig als het gaat om nut en noodzaak van visitatie. “Visitatie is een quick-scan van je praktijk en geeft de mogelijkheid om samen met collega’s kritisch naar je eigen praktijk te kijken en van gedachten te wisselen over hoe je dingen slimmer aan zou kunnen pakken. Visitatie is een hulpmiddel om je praktijk efficiënt en professioneel te organiseren om zo te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving”.
In het voorjaar 2014 werd de praktijk van Kees de Vries gevisiteerd door professionele visiteurs, collega-tandartsen die speciaal opgeleid zijn om de visitaties uit te kunnen voeren. “Nog los van het feit dat de visitatie onderdeel is van de KRT registratie, was ik ook gewoon benieuwd hoe het stond met de kwaliteit van de organisatie van de zorgverlening in mijn praktijk” vertelt hij. “Ik vond dat ik mijn zaken best goed op orde had, maar ik zoek graag naar wat beter kan”.

Visitatie in de praktijk
Voorafgaand aan het geplande bezoek van de visiteurs, kreeg de Vries een vragenlijst opgestuurd: de leidraad voor de visitatie. “Daarmee kun je al een heleboel verbeterpunten vóór zijn. Ik was er bijvoorbeeld nog niet toe gekomen om een Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen; de visitatie was een mooie aanleiding om dat te doen.”
Aan de hand van de vragenlijst lichten de visiteurs vervolgens de praktijk door. “Dat leverde interessante discussies op, bijvoorbeeld over hoe je een efficiënte looproute in je praktijk inricht, zodat je ‘van hoofd naar hoofd’ kunt werken. En ik kreeg handige tips voor mijn patiëntendossiers, computerbeveiliging en voor een slimmere administratie. Het was eigenlijk een inspiratiesessie,” vertelt de Vries. Uit het eindverslag en de verbeterpunten bleek dat de praktijk van de Vries er goed voor staat. “Toch prettig om dat zwart op wit terug te zien!”

Kwaliteitscontrole door branche
Maar visitatie heeft wat Kees de Vries betreft nog een andere waarde: “Als je beweert je zaken goed op orde te hebben, dan hoort daar controle bij. Dat geldt voor iedere branche in onze maatschappij en terecht vraagt de samenleving daar ook om. Ik vind dat we als branche die handschoen op moeten pakken. Je kunt er alleen maar van leren; je weet immers nooit wat je niet weet. Laat anderen je helpen en inspireren, daar kun je alleen maar van groeien.”
 

 
 
Divider
 
 
Tandarts Kees de Vries:
"Uw praktijk verdient een visitatie!"

 
 
Divider
Footer

Bureau Kwaliteitsregister Tandartsen
Tel 030 6076360 | bureau@krt.nu | www.krt.nu
Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 14.00 uur m.u.v. woensdag