Copy
Als u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik hier voor de online versie.
twitter Ontvang alle scholing op je mobiel via @KRTtweets
 
 

KRT CanMeds Model

De onder de norm 2012 geregistreerde tandartsen besteden 180 uur aan deskundigheidsbevordering op minimaal 4 van de 7 CanMeds-competenties. Veel tandartsen zijn al gewend aan het omgaan met de CanMeds-competenties. 

De term CanMeds is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Het is een Canadese methodiek waarbij het medisch handelen voorop staat, maar waarbij ook zes andere deelgebieden/competenties  aan bod komen. Het model zet aan tot verbreding en verdieping van de zorgprofessional.

Door het hanteren van het CanMeds-model stimuleert het KRT tandartsen om hun kennis niet  alleen te verdiepen, maar ook te verbreden. Cursusaanbieders geven bij aanmelding van de scholing aan welke CanMeds-competenties aan bod komen. Dit wordt ook vermeld in de scholingsagenda. Hierin kunt u ook filteren op cursussen met specifieke aandachtsgebieden. In uw PE-online dossier kunt u zien op welke CanMeds competentiegebieden u al scholing heeft gevolgd.

 De zeven CanMeds-competenties

  1. Mondzorg: dit is het centrale competentiegebied dat gebruik maakt van alle overige competenties. Hieronder vallen scholingsactiviteiten uit het curriculum van de tandheelkunde.
  2. Communicatie: de tandarts geeft een patiënt in juiste, begrijpelijke en empathische bewoordingen de noodzakelijke en gewenste informatie met de vereiste tijd en geduld in de Nederlandse taal.
  3. Samenwerking: de tandarts is zich bewust van zijn eigen beperkingen in kennis, vaardigheden en ervaring. Hij overlegt met collegae en zorgt voor een juiste consultatie en/of tijdige doorverwijzing.
  4. Kennis en wetenschap: de tandarts kan de vele wetenschappelijke aspecten - zoals deze zijn verweven met de klinische praktijk - onderkennen, kritisch beschouwen en waar mogelijk op basis van eigen waarneming en ervaring komen tot vragen voor wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vallen bijdragen aan - en kennis nemen van - wetenschappelijke activiteiten.
  5. Maatschappelijk handelen: de tandarts beseft dat hij ambassadeur is voor de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland. Hieronder vallen individuele en collectieve acties voor het beïnvloeden van de mondgezondheid en het beleid.
  6. Organisatie: de tandarts stelt prioriteiten, voert taken doelmatig uit in teamverband met collega’s en neemt rationele beslissingen bij de inzet van beperkte middelen. Hij doet dit in het kader van de tandheelkundige beroepsuitoefening in de breedste zin van het woord in relatie tot het zorgsysteem.
  7. Professionaliteit: de tandarts reflecteert kritisch op de eigen competentie en professionaliteit. Tandartsen streven de hoogst mogelijke normen na in klinische zorg en ethisch gedrag en streven er tevens naar hun vakkennis continu te perfectioneren.

U kunt deze informatie nalezen op onze website.
Voor vragen en toelichting kunt u bellen met ons bureau.

 
 
Divider
Footer

Bureau Kwaliteitsregister Tandartsen
Tel 030 6076360 | bureau@krt.nu | www.krt.nu
Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 14.00 uur m.u.v. woensdag