Copy
Als u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik hier voor de online versie.
twitter Ontvang alle scholing op je mobiel via @KRTtweets
 
 

Uw voordeel doen met visitatie

Visitatie van uw praktijk is sinds 2012 een vaste onderdeel van de norm voor uw KRT registratie. Veel van uw collega’s zullen de komende tijd voor hun herregistratie een beroep doen op de georganiseerde vorm van visitatie. Als u ook gebruik wilt maken van professionele ondersteuning bij de visitatie, geven wij u in overweging daar niet te lang mee te wachten.

Handvatten voor verbetering
De visitatiesystematiek is gebaseerd op de methode die onder alle medisch specialisten gebruikelijk is. Feedback van collega's is een waardevolle manier om uw handelen te kunnen reflecteren. Door visitatie van collega's aan uw eigen praktijk kunt u op gelijkwaardig niveau een gesprek voeren over de werkwijze die voor uzelf vanzelfsprekend is. Door het collegiale en vertrouwelijke karakter is visitatie laagdrempelig en kan het leereffect centraal staan. Dat gebeurt aan de hand van vier domeinen: de evaluatie van de zorg, het patiënten perspectief, het functioneren van de praktijk en professionele ontwikkeling. Gevisiteerde collega's ervaren dit als een zinvolle inspiratiesessie.

Georganiseerde visitatievorm
U kunt uw visitatie zelf organiseren: in deze informatiesheet leest u hoe u dit aanpakt om aan de criteria van het KRT te voldoen. Het zelf organiseren vergt meer tijd. Dan verwacht u wellicht ook een professionele toetsing. Om die reden bieden KNMT en ANT u een laagdrempelige, georganiseerde vorm van visitatie aan, compleet met gedegen vragenlijsten en professionele feedback van getrainde visiteurs.

Een professionele visitatie levert u directe voordelen op voor uw dagelijkse praktijk. Juist de bevindingen van collega tandartsen die getraind zijn voor professionele visitaties leiden tot een rapport vol verrassende mogelijkheden voor verbetering van bijvoorbeeld de inrichting van uw praktijk, patiëntendossiers, computerbeveiliging, contact met verwijzers, samenwerking en vaardigheden.

Plan vandaag nog uw visitatie
Plan deze georganiseerde vorm van visitatie de komende tijd via één van de genoemde aanbieders. Op de website van het KRT vindt u een overzicht met alle informatie om u aan te melden. 

Gedifferentieerde tandartsen 
Bent u gedifferentieerde tandarts en bent u daarvoor gevisiteerd? Vergeet dan niet om uw visitatie op te geven. Op onze website vindt u meer informatie.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

 
 
Divider
Footer

Bureau Kwaliteitsregister Tandartsen
Tel 030 6076360 | bureau@krt.nu | www.krt.nu
Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 14.00 uur m.u.v. woensdag