Copy
Als u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik hier voor de online versie.
KRT
twitter Ontvang alle scholing op je mobiel via @KRTtweets
 
 

Meer dan 50% registreert scholing
Veel tandartsen zijn inmiddels begonnen aan hun tweede registratieperiode. De herregistratie was voor iedereen nieuw, ook voor KRT. Hier en daar ging wat mis, maar inmiddels is alles goed op de rit. Ongeveer 10% van de ingeschreven tandartsen had niet voldoende KRT-punten behaald voor herregistratie, en ongeveer 10% heeft zich vrijwillig laten uitschrijven. Ondanks dat zijn er meer dan 4.000 geregistreerde tandartsen die op vrijwillige basis deelnemen aan deskundigheidsbevorderende activiteiten. Door registratie is transparant dat zij bereid zijn om te investeren in kwaliteitsbevordering.

 
 
Divider
 
 

Visitatie en patiëntenenquête is standaard geworden
Vorig jaar zijn nieuwe registratienormen uitgebracht. De norm gaat in bij elke nieuwe registratie of herregistratie na 1 juli 2012. Het aantal te behalen punten per registratieperiode van 5 jaar is verhoogd van 120 naar 180 scholingspunten, om zo meer aan te sluiten bij andere beroepen in de gezondheidszorg. De visitatie en de patiëntenenquête zijn een vaste onderdeel geworden van de registratienorm. Voor tandartsen die nog onder de oude registratienorm (versie 2007) werken geldt een uitzondering. Voor hen blijft deelname aan visitatie en patiëntenenquête facultatief met de mogelijkheid om het op te geven voor scholingspunten als stimulans om ook alvast deel te nemen.

 
 
Divider
 
 

Register wordt uitgebreid
KRT heeft plannen om door te groeien naar een register voor alle beroepsgroepen in de mondzorg. Naast de algemeen practici zouden ook gedifferentieerde tandartsen, (preventie-) assistentes en mondhygiënistes een plaats moeten kunnen krijgen in één centraal register. De eerste verkennende gesprekken met collega-registers zijn gevoerd.

 
 
Divider
 
 

Wijzigingen in het bestuur
Mark Olieslagers is toegetreden tot het KRT-bestuur in de functie van penningmeester. Dolf van Baaren is teruggetreden uit het bestuur: hij bekleedde zijn positie op voordracht van de NVT, die zich statutair teruggetrokken heeft uit KRT. Collega van Baaren heeft op constructieve wijze de NVT vertegenwoordigd met inachtneming van de belangen van KRT en wij danken hem voor de zijn inzet en betrokkenheid. Mede door de groei van KRT zal het bestuur uitgebreid worden met twee nieuwe bestuursleden uit verschillende disciplines van de tandheelkunde.

 
 
Divider
 
 

Onder lunchtijd bereikbaar
Tandartsen en cursusaanbieders weten het KRT steeds beter te vinden. Daarom is het KRT-bureau vanaf 1 maart 2013 is het KRT bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur …. dus ook onder lunchtijd!! Telefoon bureau KRT: 030 – 60 76 360

 
 
Divider
Footer

Bureau Kwaliteitsregister Tandartsen
Tel 030 6076360 | bureau@krt.nu | www.krt.nu
Openingstijden helpdesk 08.30 - 14.00 uur
Maandag, dinsdag,donderdag en vrijdag
Ook onder lunchtijd geopend!