Copy
Als u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik hier voor de online versie.
KRT
twitter Ontvang alle scholing op je mobiel via @KRTtweets
 
 

Good GovernanceOrganisaties met een maatschappelijke functie worden door de samenleving steeds vaker langs de kritische meetlat gelegd. Wij zien onszelf als Kwaliteitsregister Tandartsen ook als een organisatie met een publieke taak. We vinden het daarom logisch dat mondzorgprofessionals en patiënten kritisch naar ons handelen kijken. Als we zeggen dat we transparant werken, volgens vastgestelde procedures en richtlijnen, hoe werkt dat dan? En wat mag u verwachten van bestuurders, commissieleden en medewerkers van het KRT?
 
Als professionele organisatie hebben we regels opgesteld waar u onze bestuurders, de leden van de commissies en de medewerkers van het KRT aan kunt houden. De regels zijn gebundeld in de Good Governance principes die door de Raad van Advies zijn opgesteld. Op de website kunt u lezen wat het doel van het KRT is en welke taken het bestuur, de commissies en Bureau KRT hebben.

De Good Governance principesWe hebben onder andere regels voor onszelf opgesteld voor:

  1. Goed bestuur met oog voor continuïteit
  2. De bescherming van uw persoonsgegevens
  3. Het voorkomen van belangenverstrengeling en excessieve beloningen
  4. Het betrekken van marktpartijen bij besluitvorming
  5. Openbare verantwoording en informatievoorziening

 
 
Divider
 
 

Paul Rijksen, voorzitter Raad van Advies:

“Het KRT presenteert met deze Good Governance principes niet alleen de ingrediënten voor kwalitatief goed functioneren, maar ook een referentiekader voor eigen reflectie en beoordeling door anderen. Zo werk je aan professionaliteit.”

 
 
Divider
Footer

Bureau Kwaliteitsregister Tandartsen
Tel 030 6076360 | bureau@krt.nu | www.krt.nu
Onze helpdesk is bereikbaar van 8.30 - 14.00 uur
(woensdag gesloten)