Copy
Als u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik hier voor de online versie.
KRT
twitter Ontvang alle scholing op je mobiel via @KRTtweets
 
 

Vragen over visitatieDeelname aan visitatie is een vast onderdeel van de registratienorm 2012. Sinds de introductie van het NMT-visitatiemodel komen steeds vaker vragen binnen over de regels voor visitatie. De meestgestelde vragen zijn:

Kan ik visitatie ook zelf organiseren?Ja, tandartsen mogen met een groep van minimaal 3 tandartsen onderling visitatie organiseren. De norm staat toe om zelf visitatie te organiseren zonder tussenkomst van een visitatiedienstverlener. U komt dan bij elkaar over de vloer. Hiervoor gelden minimum criteria van het KRT. Deze criteria staan beknopt samengevat in de informatiesheet. De onderwerpen die aan bod moeten komen zijn:

  1. Evaluatie van zorg
  2. Patiëntenperspectief
  3. Praktijkfunctioneren
  4. Professionele ontwikkeling
     
Wat is het voordeel van georganiseerde visitatie?Visitatie is een vertrouwelijke aangelegenheid, want u nodigt vakgenoten op uw werkplek uit om een oordeel te vormen over uw werkmethoden. Sommige mensen vragen liever collega’s die dichtbij staan. Anderen voelen zich prettiger bij een bezoek van buitenstaanders die daarvoor een training hebben gevolgd. Voor die laatste groep is aanmelding bij een erkende aanbieder van visitatiediensten een logische stap. Maar er zijn natuurlijk nog meer redenen te bedenken voor het wel of niet gebruik maken van een dienstverlener. Erkende aanbieders staan op de website. Tot op heden beschikt alleen NMT over een erkend visitatiemodel. 

Is een ISO-audit ook een visitatie?Het doel van visitatie is het organiseren van collegiale feedback. De feedback is primair vakinhoudelijk van aard waarbij de individuele tandarts centraal staat. ISO-certificering is een toetsing van een kwaliteitsmanagementsysteem waarbij de waarneming over het functioneren van de praktijk als organisatie centraal staat. Afhankelijk van de wijze waarop een praktijkeigenaar zijn kwaliteitsmanagementsysteem heeft ingericht zal een ISO-audit in meer of minder mate overlap kunnen vertonen met de doelstellingen en de criteria voor visitatie. De registratiecommissie van het KRT gaat naar aanleiding van ontvangen vragen onderzoeken of het in de toekomst mogelijk is om - en zo ja, onder welke voorwaarden - ISO-certificering en visitatie te combineren.

 
 
Divider
 
 

dr. Wil van der Sanden, voorzitter Registratiecommissie

“Het is fantastisch dat tandartsen in navolging van andere medici ervoor hebben gekozen om onderlinge visitatie tot norm te verheffen.”

 
 
Divider
Footer

Bureau Kwaliteitsregister Tandartsen
Tel 030 6076360 | bureau@krt.nu | www.krt.nu
Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.30 - 14.00 uur
(woensdag gesloten)