Copy
Aan: <<Last Name>>
 

Het KRT voldoet aan de AVG

Met de Europese wet GDPR is een goede stap gezet om de privacy van ons allen beter te beschermen. Zoals u ongetwijfeld weet, geldt daarom in Nederland sinds eind mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tandartspraktijken hebben hier allemaal mee te maken en ook het KRT. Het KRT heeft de afgelopen tijd haar activiteiten kritisch tegen het licht gehouden om te bezien of wij voldoen aan de AVG. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen waar we u graag over willen informeren. 


Privacy verklaring

Op onze website hebben we een privacy verklaring gepubliceerd waarin duidelijk uitgelegd wordt hoe we de gegevens van geregistreerde tandartsen beschermen. Het belangrijkste is dat het KRT niet meer informatie opvraagt dan nodig is voor het voeren van het register én dat we gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Het KRT stelt gegevens ook niet zomaar beschikbaar aan derden en verstuurt aan geregistreerde tandartsen alleen maar berichten die betrekking hebben op hun registratie.
 

Presentie van cursisten

Aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten hebben inzage in het register om de deelname van geregistreerde tandartsen aan een cursus of andere activiteit te kunnen opgeven. De inzage is beperkt tot de naam of BIG-nummer. Tandartsen zijn hierover in de privacy verklaring van het KRT geïnformeerd. Omdat opleiders binnen de omgeving van PE-online werken, hoeven zij geen persoonsgegevens van cursisten af te staan.
 

Dossier downloaden

Tandartsen konden al een overzicht van gevolgde bij- en nascholing downloaden in een gevalideerde PDF. Sinds kort kunnen tandartsen ook hun gehele dossier downloaden inclusief alle bijlagen die ooit geüpload zijn. Van elke deelname aan scholing die door de opleider is toegevoegd wordt een PDF-deelnamebewijs gegenereerd op basis van de verstrekte informatie.


Gegevens beheren

Registratie in het KRT is vrijwillig. Tandartsen kunnen in hun KRT-account zelf aangeven of zij vermeld willen worden in het openbare register. Daarnaast kunnen zij ook aangeven of zij recent gevolgde scholing willen tonen. In dat geval worden de laatste 5 gevolgde cursussen vermeld. 

Heeft u vragen over het bovenstaande, neemt u dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder! 

Met vriendelijke groet,
Kwaliteitsregister Tandartsen

Tel 030 6076360 bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 14.00 uur m.u.v. woensdag
Bekijk het complete aanbod van tandheelkundige bij- en nascholing in de KRT scholingsagenda
Website
Email
Twitter
LinkedIn
Kwaliteitsregister Tandartsen
Orteliuslaan 750
Utrecht, 3528 BB
Netherlands

Add us to your address book
unsubscribe from this list   update subscription preferences