Copy
Als u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik hier voor de online versie.
KRT
twitter Ontvang alle scholing op je mobiel via @KRTtweets
 
 

Aanvullende criteria voor scholing met een keurmerk

In oktober 2012 zijn aanvullende reglementen voor scholing en Intercollegiaal Overleg (ICO) met een keurmerk uitgegeven, die per 1 augustus 2013 in werking zijn getreden. Eveneens zijn er aanvullende kwaliteitscriteria opgesteld voor accrediterende organen: keurmerkhouders met een instellingsaccreditatie waarbij het scholingsaanbod steekproefsgewijs achteraf getoetst werd, moeten nu hun aanbod vooraf laten toetsen op kwaliteit van onder andere de wetenschappelijk grondslag. Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de uitgebreide infosheet voor cursusaanbieders d.d. maart 2013. De aanvullende kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de inhoudelijke kwaliteit zichtbaar te maken: KRT vindt het belangrijk dat het kwaliteitsverschil tussen cursussen met en zonder keurmerk duidelijk en transparant is. In de openbare scholingsagenda wordt specifiek vermeld of een cursus een keurmerk heeft en daarmee in aanmerking komt voor een extra punt bovenop de KRT punten die al zijn toegekend op basis van de netto scholingsuren.

 
 
Divider
 
 

Erkenning van keurmerken per 1 augustus 2013

Naast het registreren van deskundigheidsbevorderende activiteiten heeft KRT ook de statutaire taak om criteria op te stellen voor accrediterende organen. Om uitvoering te geven aan deze taak zijn per 1 augustus 2013 de aanvullende kwaliteitscriteria voor de erkenning van keurmerken in werking getreden. Keurmerkorganisatie  St.QuAT, die het Q keurmerk uitgeeft, heeft zich sinds de aankondiging in oktober 2012 verzet tegen de aanvullende reglementen voor scholing en de aanvullende kwaliteitscriteria voor accrediterende organen.

Half juli 2013 heeft St.QuAT schriftelijk kenbaar gemaakt aan het bestuur van het KRT dat zij afstand neemt van deze wijzigingen en dat zij het KRT niet erkent als beheerder van criteria voor normering en accreditatie. Het bestuur van het KRT betreurt het dat St.QuAT deze mening heeft en moet constateren dat er geen basis is voor een relatie tussen KRT en St.QuAT en maakt het niet mogelijk voor het KRT om St.QuAT te kunnen erkennen als accrediterende organisatie. Het KRT kan hierdoor niet langer de verantwoording nemen voor de waarde die wordt toegekend aan certificaten met het Q keurmerk bij de registratie van extra punten. De opleiders die met Q keurmerk certificaten werken zijn per brief geïnformeerd over het besluit.

Voor tandartsen verandert er weinig, zij blijven de door het KRT toegekende punten voor scholingsaanbod ontvangen. Opleiders kunnen hun cursussen bij het KRT registreren voor de toekenning van KRT punten. Scholing met een keurmerk blijft ook mogelijk: op de website van het KRT staat een overzicht van erkende accrediterende organisaties die bij het verstrekken van een certificaat het scholingsaanbod toetsen aan hun eigen kwaliteitseisen en de kwaliteitscriteria van het KRT.

 
 
Divider
Footer

Bureau Kwaliteitsregister Tandartsen
Tel 030 6076360 | bureau@krt.nu | www.krt.nu
Openingstijden helpdesk 08.30 - 14.00 uur
Maandag, dinsdag,donderdag en vrijdag
Ook onder lunchtijd geopend!