Copy
Svetilnikove e-NOVICE, 10.4.2015
View this email in your browser

Pozdravljeni,

sporočamo, da Svetilnikovi raziskovalni projekti in dejavnosti, ki so z leti postajali številčnejši in javno prepoznavnejši, prehajajo na novo nastali Visio institut, ki je samostojen in neodvisen možganski trust oziroma think tank javnih politik.

Poslanstvo Visio instituta je oblikovanje in promoviranje javnih politik in institucij, ki vodijo v odprto, svobodno, razvito in pravično Slovenijo. V ta namen bo Visio pripravljal analize in raziskave na javnopolitičnih področjih. Ideje in predlogi javnih politik, ki bodo zajeti v Visio publikacijah, bodo javnosti predstavljeni na javnih dogodkih in s pojavljanjem njenih sodelavce v medijih.

Po polletnem snovanju je Visio institut bil registriran 13. februarja 2015. Javna otvoritev in predstavitev Visio instituta bo potekala v ponedeljek, 13. aprila 2015 ob otvoritvi mednarodne profesionalne konference Free Market Road Show, ki jo Svetilnik soorganizira s partnerji iz Slovenije in tujine.

Visio institut bo vodila njegova ustanoviteljica in raziskovalka mag. Tanja Porčnik, ki je izkušnje s think tanki deset let pridobivala v tujini. Med drugim je bila višja raziskovalka na Ekonomski raziskovalni fundaciji Atlas, kjer je bila zadolžena za svetovanje in podporo mreži 140 think tankov v Evropi. Od leta 2005 pa je kot raziskovalka in predstavnica za odnose s svetovnimi javnostmi delovala na Cato institutu v ZDA, ki je eden najprepoznavnejših think tankov na svetu.

Poleg Porčnikove bodo na instituta delovali številni strokovnjaki iz Slovenije in tujine, med njimi dr. Anže Burger, dr. Jure Stojan in dr. Janez Šušteršič. Nekateri med njimi so v preteklosti raziskovali javne politike v okviru društva Svetilnik, nekateri pa v drugih organizacijah. Visio institut jim bo omogočil novo priložnost, podporo in neodvisnost pri prizadevanjih raziskovanja javnih politik in javnopolitičnih procesov.

Visio institutu želimo veliko uspeha pri prizadevanjih za odprto, svobodno, razvito in pravično Slovenijo!

Copyright © 2015 Svetilnik - društvo za promocijo svobode, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp