View this email in your browser


Na een intensief traject ondertekenden vrijdag 27 juni in Lisse vertegenwoordigers van gemeenten, werkgevers en huisvesters een convenant met als doel: meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten in de regio Holland Rijnland. Jos Wienen, portefeuillehouder Ruimte van Holland Rijnland: 'Goede huisvesting is van groot belang voor zowel onze regionale economie als de leefbaarheid in wijken en buurten'. Lees verder>


Gemeenten en huisvesters hebben behoefte om het aantal EU-arbeidsmigranten -en vervolgens de huisvestingsopgave- in kaart te brengen. Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van BZK een geactualiseerde analyse gemaakt van het aantal in de GBA en/of het UWV ingeschreven arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa, nu voor alle gemeenten in Nederland. Ondanks de actuele cijfers blijkt het in de praktijk nog een lastige opgave om die te vertalen naar een huisvestingsopgave. Het expertisecentrum kan u daarbij behulpzaam zijn. Meer informatie en de CBS-tabellenset vindt u hier.
 

Steeds meer ondernemers weten de weg naar het Matchpoint Flexwonen te vinden. Sinds de introductie medio mei zijn voor meer dan 500 huisvestingsplaatsen aanvragen binnengekomen en uitgezet. Zoekt u ook snel goede huisvesting voor uw tijdelijke arbeidskrachten? Gebruik dan het Matchpoint Flexwonen. Kosteloos, snel en simpel! Naar Matchpoint> 
 

Richt het Matchpoint Flexwonen zich op vraag en aanbod van personeelshuisvesting, de Vastgoedbank Flexwonen doet dat juist voor vastgoed. Flexwonen kan vaak goed in bestaande gebouwen. Wáár vindt u die gebouwen? Of wáár vindt de eigenaar een geschikte exploitant? In de vastgoedbank flexwonen! Naar Vastgoedbank >


Het is nu zo goed als zeker dat per 1 oktober a.s. de bepalingen uit de Crisis- en Herstelwet in werking treden die ruimte gaan bieden om tijdelijke afwijkingen van een bestemmingsplan voor maximaal 10 jaar, i.p.v. de huidige 5 jaar mogelijk te maken. Lees verder>


Met ingang van 23 juni is Koos Karssen de onafhankelijk voorzitter van het bestuur van de Stichting Normering Flexwonen. Deze stichting maakt met het huisvestingskeurmerk zichtbaar dat de huisvesting van arbeidsmigranten in orde is. Koos Karssen is burgemeester van Maassluis en ondertekende In 2012 namens het VNG de Nationale Verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-Arbeidsmigranten.  Lees verder>


De regio Noord-Veluwe kampt met een overaanbod aan recreatiewoningen. Hiervan is een deel door gebrek aan investeringsmogelijkheden in verval is geraakt. Tegelijkertijd bestaat er in het gebied een grote vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten. In het essay  Re-creatie door arbeidsmigratie verkennen prof.dr. Erwin van der Krabben en ir. Herman de Wolff de mogelijkheden en randvoorwaarden van een zogeheten 'vereveningsstrategie'. Lees verder>


De Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering biedt gemeenten én hun partners een praktische leidraad bij de aanpak van woonoverlast. De handreiking behandelt het wat en hoe van - met name bestuursrechtelijke - middelen om overlast mee te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast staan in het tweede deel van de handreiking praktijkvoorbeelden, wetsteksten en checklisten. In mei 2010 verscheen de eerste versie van de handreiking en in mei 2011 een update. Lees verder>De Flevohoeve is een voormalige 'cultuurboerderij', die met toestemming van gemeente en provincie is omgebouwd tot een huisvestingsvoorziening voor 112 arbeidsmigranten. Eind 2012 besloot de gemeente dat meer cultuurboerderijen omgebouwd mogen worden. Meer info en aanmelden>


17 sep - Gemeentenetwerk EU-arbeidsmigranten
18 sep - Flitsexcursie Flevohoeve
16 okt - Praktijkcongres Flexwonen arbeidsmigranten
19 nov - Gemeentenetwerk EU-arbeidsmigranten
1 juli 2014
Marktplaats
 
Agenda
 
Dossiers
 
Regio's
 
Contact
 
© 2014 EFA. Deze nieuwsbrief is een uitgave van Expertisecentrum
Flexwonen voor Arbeidsmigranten | Disclaimer | Contact | Afmelden