Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten

Onderzoek 'Voortgang huisvesting arbeidsmigranten' gestart

Op 12 mei heeft het Expertisecentrum Flexwonen digitale vragenlijsten verstuurd. Deze worden gebruikt in een onderzoek onder provincies, regio's, gemeenten, huisvesters en werkgevers, die acteren in de negen regio's, die onder de werkingssfeer van de Nationale Verklaring vallen. Doel van deze inventarisatie is om zicht te krijgen op de voortgang van de in 2012 geformuleerde ambitie om met elkaar meer èn betere huisvesting voor EU-arbeidsmigranten te realiseren. Wat gaat er goed? Waar ervaren de verschillende partijen knelpunten? Wat is er verder nodig? Als u ook een uitnodiging voor deelname heeft ontvangen, maak er dan s.v.p. kort tijd voor vrij. De resultaten worden later dit jaar gepubliceerd en besproken in het bestuurlijk overleg met de minister. Lees verder >

Kom naar het Flexwonencafé Stadsregio Rotterdam op 21 mei

Nu in de Stadsregio Rotterdam door deelconvenanten en afspraken op gemeentelijk niveau meer huisvestingsprojecten voor EU-arbeidsmigranten mogelijk worden, komt het aan op concrete initiatieven in de 14 gemeenten in de regio. Daarom organiseren we op 21 mei in de Stadsregio Rotterdam een tweede zogeheten Flexwonencafé. Het biedt huisvesters en werkgevers in de Stadsregio Rotterdam volop ruimte elkaar en ambtenaren en bestuurders laagdrempelig te ontmoeten, kennis te delen en vooral: plannen te smeden. Daarnaast zijn er enkele pitches. Meer info en aanmelden >

SCP-rapport over Polen en Bulgaren: geen verslechtering arbeidsmarktpositie, wel minder tevreden over leven in Nederland

De arbeidsmarktpositie van Polen die in Nederland werken, is de laatste jaren verbeterd. Dat geldt ook voor Bulgaren, maar hun positie blijft nog wel zorgelijk. Dat is een van de conclusies van een in april verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uit het onderzoek, dat in 2010 gestart is, blijkt dat 81% van de Polen in Nederland betaald werk verricht. Van de Bulgaren in Nederland heeft 38% geen betaalde baan. De cijfers zijn iets beter dan de laatste meting in 2011. Toen werkte 78% van de Polen en 34% van de Bulgaren. Lees verder >

Voortgangsbrief Huisvesting EU-arbeidsmigranten 2014

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurde op 10 april de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de huisvestingsafspraken in de negen regio’s en de ontwikkelingen op andere onderdelen voor EU-arbeidsmigranten. Lees verder >

Indiening projecten Inspiratieprijs Flexwonen 2015 tot uiterlijk 1 juli a.s.

De minister voor Wonen & Rijksdienst reikt in 2015 een prijs van € 10.000,- uit voor het meest inspirerende flexwonenproject voor (onder meer) EU-arbeidsmigranten. De prijs wordt toegekend aan een huisvestingsproject waarvan de totstandkoming en/of het eindresultaat als inspirerend voorbeeld kunnen dienen voor anderen. Uw kunt uw project nog indienen tot uiterlijk 1 juli 2015. Lees verder >

Gebrek aan kennis bij gemeenten over nieuwe EU-migranten

Gemeenten hebben meer behoefte aan kennis over de leefsituatie van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. Maar liefst zeventig procent van de gemeenten waar EU-migranten wonen, ervaart problemen met deze nieuwkomers. Een van de grootste problemen is huisvesting. Gericht beleid ontbreekt bij een ruime meerderheid. Dat blijkt uit een grootschalige enquête onder Nederlandse gemeenten, uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving. Lees verder>

Taalakkoord: Zet in op Taal!

Zo’n anderhalf miljoen mensen hebben moeite met communiceren in het Nederlands, in woord en geschrift. De helft hiervan heeft een baan. Zonder voldoende taalbeheersing is verdere ontwikkeling van een medewerker vaak lastig. De sleutel om dit te doorbreken ligt bij werkgevers èn bij werknemers. Daarom is er het Taalakkoord. Dat helpt u om de taalvaardigheid van uw medewerkers te verbeteren. Samen met andere werkgevers in Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pakt u taalachterstand in uw bedrijf aan. Bent u ook geïnteresseerd in het Taalakkoord? Lees dan verder of neem contact op >

Share
Tweet
Share
Forward


© 2015 Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Expertisecentrum Flexwonen voor Arbeidsmigranten

Disclaimer  |  Contact  |  Afmelden