View this email in your browser

Arbeidsmigratie kent schaduwzijden. Daarvoor kunnen en mogen we onze ogen niet sluiten. Maar zijn de problemen ook daadwerkelijk zo groot als we denken? Of is de beeldvorming vooral gebaseerd op emoties en vooroordelen? Wat vertellen feiten, cijfers en andere perspectieven ons over de rol en positie van EU-arbeidsmigranten? Lees verder


Vorige week stuurde minister Blok mede namens minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer n.a.v. de toezeggingen die hij deed in het Algemeen Overleg van 12 december 2013 over EU-arbeidsmigranten. In de brief gaat hij in op de bestuurlijke afspraken in de regio’s en de uitvoeringsagenda. Verder komen o.a. de inkomenstoets door corporaties en het SNF-keurmerk aan de orde. Lees verder  Verschillende recreatieparken worden voor een substantieel deel bewoond en gebruikt door andere doelgroepen dan recreanten, zoals arbeidsmigranten. Dit gebruik leidt tot tal van onwenselijke situaties. Welke tools en strategieën zijn mogelijk om misstanden aan te pakken en recreatieparken weer vitaal te maken? Deze vragen stonden centraal tijdens een expertmeeting van het ministerie van BZK en de regio Noord-Veluwe op 29 januari in Putten. Lees verder


Bent u op zoek naar een goede en fatsoenlijke partij om zaken mee te doen? Op de marktplaats vindt u een overzicht van verschillende bedrijven die actief zijn rond de huisvesting van arbeidsmigranten. U treft hier aanbieders/bemiddelaars van huisvesting, bouwbedrijven, unitbouwers, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties, inventaris en overige dienstverlening, onderzoek, advies en projectmanagement. Alle opgenomen aanbieders van huisvesting hebben verklaard dat zij tenminste de uniforme huisvestingsnorm in acht nemen. Van een deel van de bedrijven is ook een interessant bedrijfsprofiel beschikbaar. Lees verderOp donderdag 6 maart 2014 organiseert het ministerie van BZK in samenwerking met verschillende experts, het seminar 'Vormen van Flexwonen'. Het doel van dit seminar is kennis over te dragen en te delen, waardoor vastgelopen initiatieven mogelijk vlotgetrokken kunnen worden en nieuwe initiatieven een impuls kunnen krijgen. De bijeenkomst richt zich met name op huisvesters, gemeenten en werkgevers. Lees verder


Het EFA is dè plek waar overheden, werkgevers en huisvesters elkaar ontmoeten en samenwerken om tot goede huisvestingsoplossingen voor arbeidsmigranten te komen. In zeven van de negen regio's zijn inmiddels bestuurlijke afspraken gemaakt. Het komt in die regio's nu aan op vertaling van die afspraken in concrete projecten. Ook hier zal het EFA een duidelijke rol spelen. (zie ook de brief van Minister Blok aan de Tweede Kamer) Om dat mogelijk te maken, vragen we belanghouders als kennispartner een bijdrage aan ons werk te leveren. Daar staat uiteraard het nodige tegenover. Lees verderIn opdracht van het ministerie van BZK organiseert Platform 31 twee zogeheten vastgoedpitches. Het doel is om uiteenlopende aanbieders van (leegstaand) vastgoed in contact te brengen met vragers van  vastgoed voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Op 30 januari vond de 1e pitch plaats. Tijdens de 2e bijeenkomst op 13 maart wordt dieper ingezoomd op o.a. het maken van ‘kansrijke’ matches. Daarnaast zal het Expertisecentrum Flexwonen concrete ideeën over een ‘vastgoedbank’ presenteren. Lees verder


06 maart - Seminar 'Vormen van Flexwonen' meer info
13 maart - Match leegstaand vastgoed en huisvesting arbeidsmigranten (2/2) meer info
13 maart - Algemeen Overleg Arbeidsmigratie
meer info
3 maart 2014
Aanbieders huisvesting
 
Agenda
 
Dossiers
 
Regio's
 
Contact
 
© 2014 EFA. Deze nieuwsbrief is een uitgave van Expertisecentrum
Flexwonen voor Arbeidsmigranten | Disclaimer | Contact | Afmelden