View this email in your browser

Om te voorzien in de toegenomen vraag naar betrouwbare en heldere informatie is EFA aangepast. Er is een mediatheek toegevoegd met een uitgebreide collectie beeldmateriaal, o.a. veel voorbeeldprojecten. Daarnaast is nu ook informatie te vinden over andere landsdelen dan de negen prioritaire regio's. Ook de 10 inhoudelijke dossiers zijn opnieuw ingericht. Heeft u aanvullingen of andere tips? Wij horen ze graag!Het is geen contactadvertentie, maar wel een oproep aan de overheden, werkgevers en huisvesters die samenwerken om tot goede huisvestingsoplossingen voor arbeidsmigranten te komen. EFA heeft een duidelijke plek in de uitvoeringsagenda, die in december in het bestuurlijk overleg met Minister Blok is vastgesteld. Om dat mogelijk te maken moeten we “met de pet rond”. Alle betrokkenen worden daarom de komende tijd benaderd om kennispartner te worden. Lees verderIn Rotterdam-Zuid is op 4 januari het Flexhotel geopend, dat onderdak gaat bieden aan zo’n 280 tijdelijke werknemers uit Polen en Hongarije. Het hotel is gevestigd in een voormalig asielzoekerscentrum dat grondig is opgeknapt. De gemeente Rotterdam is blij met deze voorziening, die een alternatief biedt voor de vele huisjesmelkers in de stad. De overbewoning die zij veroorzaken levert op veel plaatsen in de stad overlast op. Lees verder


De Registratie Niet Ingezetenen (RNI) is op 6 januari 2014 van start gegaan. Daarmee wordt registratie mogelijk van mensen die niet langdurig in Nederland wonen, maar die wel een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst. Dat geldt b.v. voor arbeidsmigranten. Niet-ingezetenen kunnen bij 18 gemeenten in Nederland terecht voor inschrijving in de RNI. Lees verder


Gemeenten starten een proef met de participatieverklaring voor nieuwkomers in Nederland. Nieuwkomers worden daarin gewezen op hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. De verklaring is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om integratie van migranten te laten slagen. Lees verderEén van de grootste huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten is onlangs van start gegaan. De gemeente Zeewolde heeft E&E Accommodations ondersteund om appartementen -inclusief eigen voorzieningen voor sport en ontspanning- te realiseren voor in totaal ruim 600 tijdelijke bewoners. Waarom is voor deze schaal gekozen? Hoe werkt het in de praktijk? Dat kunt u op 23 januari 2014 zelf ervaren tijdens de flitsexcursie naar dit nieuwe complex. Lees verder


23 januari Flitsexcursie Zeewolde meer info
29 januari Bestuurlijke expertmeeting huisvesting arbeidsmigranten op recreatieparken meer info
30 januari Match leegstaand vastgoed en huisvesting arbeidsmigranten (1/2) meer info
06 maart Seminar 'Vormen van Flexwonen' meer info
13 maart Vastgoedpitch (2/2) meer info
16 januari 2014
Aanbieders huisvesting
 
Agenda
 
Dossiers
 
Regio's
 
Contact
 
© 2014 EFA. Deze nieuwsbrief is een uitgave van Expertisecentrum
Flexwonen voor Arbeidsmigranten | Disclaimer | Contact | Afmelden