Minister Asscher met de Roemeense minister van Arbeid, Mariana Campeanu (l)


Om gemeenten beter in staat te stellen lokaal beleid te voeren en om beter in kaart te krijgen hoeveel werknemers uit andere EU-landen in Nederland zijn, gaat het kabinet door met het verbeteren van de registratie van arbeidsmigranten. De gemeente Westland heeft een methode ontwikkeld om EU-arbeidsmigranten te registreren in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Om deze effectieve methode te verspreiden onder andere gemeenten heeft minister Asscher een financiële bijdrage ter beschikking gesteld. Deze en andere maatregelen noemt minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer waarin hij ook verslag doet van de top EU-arbeidsmigratie die afgelopen week plaats vond.
Lees verder >

Er is een sterke behoefte aan handen en hoofden om de Limburgse economie op peil te houden en arbeidsmigranten en expats kunnen daaraan een stevige bijdrage leveren. In een strategische kadernotitie is verkend op welke wijze de samenleving ruimte kan bieden aan arbeidsmigranten en expats en wat dan de vraagstukken zijn waarop (in samenhang) passende antwoorden gevonden moeten worden. Lees verder >


Vanaf donderdag 15 augustus j.l. kunnen bedrijven die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden zich bij Stichting Normering Flexwonen (SNF) aanmelden om het keurmerk voor de huisvesting van arbeidsmigranten te behalen. Met dit nieuwe huisvestingskeurmerk hebben gemeenten, werknemers, werkgevers, uitzendorganisaties, buurtbewoners de garantie dat huisvesting voor arbeidsmigranten op orde is.
Lees verder >
 
Kennis van de Nederlandse taal is belangrijk om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. De komst van arbeidsmigranten vanuit Europa is voor verschillende gemeenten aanleiding geweest om taalcursussen te organiseren voor migranten die niet onder de Wet inburgering vallen. In onderstaand overzicht vindt u een aantal goede voorbeelden van taalonderwijs specifiek voor, of ook geschikt voor Europese arbeidsmigranten. Lees verder >

Samen met Janusz runt Magdalena dit restaurant dat de Poolse hotelbewoners een thuisgevoel moet geven.


In Hotel FlexForce in Ede, gesitueerd op het oude kazerneterrein, kunnen 410 arbeidsmigranten verblijven. Het hoofdgebouw telt 187 kamers. Daarnaast is er nog een short-stay voorziening en zijn er appartementen. De bewoners kunnen gebruik maken van een fitnessruimte, een bar, WiFi en de kookkunsten van een Poolse chef. Lees verder >
 

Het ministerie van BZK heeft een film laten maken met goede voorbeelden van huisvesting van arbeidsmigranten. Het doel: bestuurders en andere betrokkenen laten zien hoe klachten van omwonenden door goede communicatie en goed beheer kunnen worden voorkomen. U vind de film op onze homepage

Een verslag van de bijeenkomsten treft u hier aan: 
24 juni stadsgewest Haaglanden:
regio zet in op 6.000 extra huisvestingsplaatsen.
Lees verder > 
28 juni regio West-Brabant:
regio stelt actieplan vast.
Lees verder >

17 september 2013
Aanbieders huisvesting
 
Agenda
 
Dossiers
 
Regio's
 
Contact
© 2013 EFA. Deze nieuwsbrief is een uitgave van Expertisecentrum
Flexwonen voor Arbeidsmigranten | Disclaimer | Contact | Afmelden