View this email in your browser


'Als een probleem niet weggaat,
kun je het beter benoemen en aanpakken'
 


'In iedere gemeente blijft arbeidsmigratie ingewikkelde materie. Wat in ieder geval geen zin heeft, is je kop in het zand steken. Als een probleem niet weggaat, kun je het beter benoemen en aanpakken, aldus minster Blok van Wonen en Rijksdienst. De minister sprak op het Praktijkcongres Flexwonen EU-arbeidsmigranten op 16 oktober in Den Haag. Hij kondigde daar ook een prijsvraag aan voor het beste huisvestingsproject en reikte het 125e SNF-certificaat uit. Lees verder>
 

Nu in verschillende regio's bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten, is het van belang dat gemeenten, huisvesters en werkgevers deze afspraken 'vertalen' in concrete acties. Deze routekaart is gericht op het concreet en praktisch ondersteunen van de samenwerking op vijf terreinen. Lees verder>
 

Intergemeentelijke samenwerking, om zowel de lusten als de lasten van de arbeidsmigratie te delen, is een must, maar niet altijd een vanzelfsprekendheid. Deze factsheet gaat in op de (mogelijke) rollen van de provincies bij dit woondossier en laat zien welke rollen verschillende provincies in de praktijk al hebben gespeeld. Lees verder>
 

Realisatie van duizend goede èn legale slaapplaatsen voor arbeidsmigranten en een duidelijk beheer van huisvestingslocaties. Het is een greep uit het convenant ´huisvesting arbeidsmigranten in de regio Noordkop 2014-2019´, dat de vier Noordkopgemeenten op 13 oktober samen met werkgevers en huisvesters hebben gesloten. Lees verder>
 

Hou rekening met tussen de 10.500 en 13.500 EU-arbeidsmigranten in deze regio', hield Johan van der Craats van het Expertisecentrum Flexwonen op 2 oktober zijn gehoor van regio, gemeenten, ondernemers en huisvesters voor. En voor hun huisvesting moet u er van uit gaan dat er nu al een acuut tekort van ruim 2.500 plaatsen is, wat bij een maar licht aantrekkende economie nog met zeker 1.500 zal oplopen. Lees verder>
 

Arbeidsmigratie is natuurlijk voor Limburg. We hebben er ervaring mee. Gastvrijheid zit in onze natuur.  Lees verder>

 

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Daarmee wil het kabinet de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Minister Blok heeft op donderdag 9 oktober 2014 een concept wetsvoorstel gepubliceerd, waar belanghebbenden een reactie op kunnen geven. Lees verder>
 

Eind september is in het Staatsblad het Besluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet. Dit besluit is onder meer van belang voor uitbreiding van het vergunningvrij bouwen en het verruimen van de termijn waarvoor tijdelijke bouwwerken kunnen worden gerealiseerd in afwijking van het bestemmingsplan. Lees verder>
 

20 november
Gemeentenetwerk EU-arbeidsmigranten
24 november
Conferentie MOE-landers:
feiten, cijfers en betekenis voor praktijk
26 november 
Bestuurlijk Overleg Huisvesting EU-arbeidsmigranten
Lees verder>
 

Het Matchpoint Flexwonen
inmiddels al voor bijna 750
mensen bemiddeld heeft?

De Vastgoedbank Flexwonen
al in 15 regio’s vraag of
aanbod van vastgoed bevat?
21 oktober 2014
Marktplaats
 
Agenda
 
Dossiers
 
Regio's
 
Contac
 
© 2014 EFA. Deze nieuwsbrief is een uitgave van Expertisecentrum
Flexwonen voor Arbeidsmigranten | Disclaimer | Contact | Afmelden