De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het tempo waarin goede huisvesting voor arbeidsmigranten in het land tot stand komt. Sommige kamerleden zijn kritisch over de voortgang in de regio’s. Dat bleek tijdens het algemeen overleg van de commissie voor Wonen en Rijksdienst met Minister Blok dat op 6 maart jl. plaats vond. Lees meer


 

Minister Blok heeft in een bestuurlijk overleg op 4 februari met de partijen van de Nationale Verklaring en vertegenwoordigers van de negen regio’s nieuwe afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. De regio’s zullen in ieder geval op 4 punten voor de zomer concrete afspraken maken, met de mogelijkheid die in het najaar nader te concretiseren. Die punten zijn:
  1. bepalen van de regionale huisvestingsopgave
  2. een evenwichtige regionale verdeling van de huisvestingsopgave
  3. bindende afspraken tussen gemeenten, werkgevers en huisvesters over wie wat doet
  4. afspraken over het tempo van realisatie
In het bestuurlijk overleg is ook afgesproken om het programma Flexwonen in 2013 voort te zetten. Lees meer


Afgelopen periode vonden er diverse bestuurlijke conferenties plaats. De regio Greenport Aalsmeer zette eind januari tijdens een werkconferentie in op een regionaal convenant. Daarin worden afspraken gemaakt over meer en betere huisvesting, handhaving op bestaande huisvestingslocaties en registratie van arbeidsmigranten. De regio wil de resultaten van de werkconferentie gebruiken om in de komende maanden tot afspraken te komen. Lees meer
 
Ook in de Regio Eindhoven en in Holland Rijnland vonden geslaagde conferenties plaats. Van beide bijeenkomsten vindt u impressies door op de resp. logo’s te klikken.

De komende tijd besteden we extra aandacht aan de bed-voor-bedregeling. Dat staat voor een aanpak waarmee gemeenten en goedwillende werkgevers en huisvesters in gesprek komen over de bestaande huisvestingslocaties, ook als die nog niet voldoen aan alle regels. Zie ook de workshops over dit onderwerp in de agenda.
Lees meer over de regeling
Lees meer over de workshop


In de 1e Lulofsdwarsstraat in Den Haag is onlangs een hotel voor 190 arbeidsmigranten geopend. In het complex dat in opdracht van uitzendbureau OTTO Work Force is gebouwd, zijn 95 compleet ingerichte studio’s gemaakt. Per studio is ruimte voor twee mensen die daar kunnen wonen voor minimaal drie maanden tot hooguit 2,5 jaar. Lees meer

28 maart - flitsexcursie Short Stay Facility in Dordrecht. Lees meer
22 april - bestuurlijke conferentie Holland Rijnland in gemeentehuis Katwijk. Lees meer
23 april - Workshop bed-voor-bedregeling in de praktijk in Leiden. Lees meer
24 juni - bestuurlijke conferentie Haaglanden in Caballerofabriek Den Haag. Meer informatie volgt binnenkort in de agenda.
12 maart 2013
Aanbieders
huisvesting

 
Agenda
 
Dossiers
 
Regio's
 
Contact

© 2012 EFA. Deze nieuwsbrief is een uitgave van Expertisecentrum
Flexwonen voor Arbeidsmigranten | Disclaimer | Contact | Afmelden